Протокол засідання Комісії від 22.04.2021

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

 

Від 22.04.2021 р.                                                                                                     м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

А.Нагорнюк (Голова Ревізійної комісії)

І.Малишко

 

Представник адміністрації ІнАУ і ДП «УКРМОТ»

В.Куковський

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії у повному складі.

Засідання відбулось у дистанційному режимі.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету (кошторису) ІнАУ за 1-й квартал 2021 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 1-й квартал 2021 р.

3. Щодо аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020.

 

 

РІШЕННЯ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету (кошторису) ІнАУ за 1-й квартал 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті (кошторисі) ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 1-го кварталу 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ (звіт про виконання бюджету (кошторису) ІнАУ за 1-й квартал 2021 р. додається).

 

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 1-й квартал 2021 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УКРМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 1-го кварталу 2021 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ (звіт про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 1-й квартал 2021 р. додається).

 

3. Щодо аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020.

Слухали: В.Куковського.

Ухалили:

Взяти до відома Звіт і Висновок аудиторської компанії ТОВ  «КИЇВАУДИТ» про проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020 року.

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.