Протокол засідання Комісії від 22.01.2021

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

 

Від 22.01.2021 р.                                                                                                     м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

А.Нагорнюк (Голова Ревізійної комісії)

І.Малишко

 

Представник адміністрації ІнАУ і ДП «УКРМОТ»

В.Куковський

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії у повному складі.

Засідання відбулось у дистанційному режимі.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 2020 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 2020 р.

3. Щодо аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020.

 

 

РІШЕННЯ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 2020 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, схвалених Правлінням ІнАУ (звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2020 р. додається).

 

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 2020 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УКРМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УКРМОТ» впродовж 2020 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ (звіт про виконання бюджету ДП «УКРМОТ» за 2020 р. додається).

 

3. Щодо аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020.

Слухали: В.Куковського.

Ухалили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ схвалити проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2020 року аудиторською компанією ТОВ  «КИЇВАУДИТ» (проект договору додається).

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.