Протокол засідання Комісії від 21.02.2019

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

Від 21.02.2019 р.                                                                                                                               м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

А.Нагорнюк (Голова Ревізійної комісії)

І.Малишко

Ю.Прибора

 

Представники адміністрації ІнАУ і ДП «УкрМОТ»

В.Куковський

В.Корнілова

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії (3),

що складає повний склад Ревізійної комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 2018 р.

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2018 р.

3. Розгляд проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2-4 квартали 2019 р. 

 

 

РІШЕННЯ

1. Розгляд звіту про виконання бюджету ІнАУ за 2018 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ІнАУ по напрямках, визначених у бюджеті ІнАУ, встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ІнАУ впродовж 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених 25 З’їздом ІнАУ (звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2018 р. додається).

 

2. Розгляд звіту про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2018 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Інформувати Правління ІнАУ про те, що аналіз надходжень і фактичного використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» по напрямках, визначених у бюджеті ДП «УкрМОТ», встановив, що надходження і використання бюджетних коштів ДП «УкрМОТ» впродовж 2018 р. відбулось відповідно до статей і в рамках видатків, затверджених Правлінням ІнАУ (звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за 2018 р. додається).

 

3. Розгляд проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2-4 квартали 2019 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухалили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2-4 квартали 2019 року (проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2019 р. додається).

 

Всі рішення прийнято консенсусом.