Протокол засідання Комісії від 19.12.2019

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

          Від 19.12.2019 р.                                                                                                         м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізвйної комісії:

І.Малишко

А.Нагорнюк

Ю.Прибора

 

Представники адміністрації ІнАУ і ДП «УкрМОТ»

В.Куковський

Г.Баришевська

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії (3),

що складає повний склад Ревізійної комісії.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2020 р.

2.     Розгляд проекту бюджету ДП «УКРМОТ» на 1 квартал 2020 р. 

3.     Щодо підготовки до проведення аудиту ДП «УКРМОТ».

 

 

РІШЕННЯ

1. Розгляд проекту бюджету ІнАУ на 2020 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ схвалити проект бюджету ІнАУ на 2020 рік (додається).

 

2. Розгляд проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 1 квартал 2020 р.

Слухали: В.Куковського.

Ухалили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити проект бюджету ДП «УКРМОТ» на 1 квартал 2020 року (додається).

 

3. Щодо підготовки до проведення аудиту ДП «УкрМОТ».

Слухали: членів Ревізійної комісії.

Ухвалили:

Рекомендувати Правлінню ІнАУ схвалити проведення аудиту ДП «УКРМОТ» за підсумками 2019 р. аудиторською компанією ТОВ «Київаудит».

 

Всі рішення прийнято консенсусом.