Протокол засідання Комісії від 03.09.2021

Протокол засідання Ревізійної комісії ІнАУ

 

Від 03.09.2021 р.                                                                                                     м. Київ

 

Учасники засідання

Члени Ревізійної комісії:

І.Малишко

Є.Ющенко

Н.Кухарева

Представник адміністрації ІнАУ і ДП «УКРМОТ»

В.Куковський

У засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії (3),

що складає повний склад Ревізійної комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Голови та заступника Голови Ревізійної комісії на період до наступного чергового З'їзду ІнАУ.

2. Обговорення порядку виконання встановлених Статутом ІнАУ повноважень Ревізійної комісії.

 

РІШЕННЯ

1.  Обрання Голови та заступника Голови Ревізійної комісії на період до наступного чергового З'їзду ІнАУ.

Ухвалили:

1.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Ющенка Євгенія Івановича.

1.2. Обрати заступником Голови Ревізійної комісії Малишко Інну В’ячеславівну.

 

2.  Обговорення порядку виконання встановлених Статутом ІнАУ повноважень Ревізійної комісії.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома встановлені Статутом ІнАУ повноваження Ревізійної комісії і затверджені бюджети ІнАУ і ДП «УКРМРОТ».

2.2. Діяльність Ревізійної комісії щодо контролю за господарською діяльністю ІнАУ та ДП «УКРМОТ» здійснювати в ході засідань Ревізійної комісії (очно в офісі ІнАУ, а також дистанційними методами), а також дистанційним методом через систему 1С:Підприємство.

2.3. Засідання Ревізійної комісії проводити по мірі необхідності, але не рідше ніж раз на квартал з метою розгляду квартальних звітів про виконання бюджетів ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

2.4. Доручити І.Малишко і Н.Кухаревій здійснювати контроль за господарською діяльністю ІнАУ та ДП «УКРМОТ» дистанційним методом через систему 1С:Підприємство. Доручити Адміністрацї ІнАУ і ДП «УКРМОТ» забезпечити для І.Малишко і Н.Кухаревої дистанційний доступ до системи 1С:Підприємство ІнАУ і ДП «УКРМОТ».

2.5. Доручити В.Куковському забезпечити технічну підтримку діяльності Ревізійної комісії.

 

Всі рішення прийнято консенсусом.