Протокол установчого засідання Комітету

Протокол установчого засідання Комітету Інтернет Асоціації України

з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

23.06.2015 р.                                                                                                            м. Київ

 

Учасники засідання

1. Оніщенко Дмитро Миколайович, «Телекомунікаційна палата України»

2. Грюканов Сергій Григорович, заст. директора по региональному развитию "УКРКОМ"

3. Закревський Максим Анатолійович, В.о. головного інженера ТОВ "Космонова"

4. Кондратюк Володимир Олександрович, член Правління ІнАУ

5. Кузява Анатолій Климович, «Воля-кабель».

6. Куковський Володимир Васильович – Виконавчий директор ІнАУ

7. Ляшенко Володимир Іванович, керівник юридичного напряму ТОВ "Українська телекомунікаційна група"

8. Нагорнюк Андрій Олександрович - Член Правління ІнАУ

9. Дмитро Напрієнко, Заступник директора Технічного департаменту з будівництва «Датагруп»

10. Падюков Володимир Борисович ФОП

11. Пятніков Анатолій Вікторович, директор ТОВ «ІТ Телесеть»

12. Тарахкотелик Олександр Миколайович, ВОЛЗ

 

Порядок денний засідання

1. Визначення цілей і напрямків роботи Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

2. Розгляд проекту Положення про Комітет.

3. Визначення персонального складу Комітету.

4. Розгляд тез до круглого столу «Проблемні питання використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення (розвитку) телекомунікаційних мереж».

 

Рішення

1. Визначення цілей і напрямків роботи Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

     Вирішили: 

Запропонувати Правлінню ІнАУ затвердити такі напрямки роботи Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій (далі - Комітету):

1.      Сприяння розвитку вітчизняного телекомунікаційного ринку.

2.      Відстоювання інтересів операторів/провайдерів телекомунікацій у питаннях доступу та використання інфраструктури об’єктів будинкових розподільчих мереж, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку.

3.      Сприяння впровадженню європейських підходів у сфері доступу до інфраструктури  телекомунікацій в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС.

4.      Моніторинг ситуації з питань нормативного забезпечення доступу до інфраструктури телекомунікацій.

5.      Участь у аналізі законодавчих, нормативно-правових та нормативних актів, які мають вплив на розвиток вітчизняного телекомунікаційного ринку в сфері інфраструктури телекомунікацій, розробка пропозицій щодо цих документів.

6.      Участь у розробці законодавчих, нормативно-правових і нормативних актів, яка здійснюється у даній сфері.

7.      Протидія прийняттю законодавчих, нормативно-правових і нормативних актів, які обмежують права і законні інтереси операторів/провайдерів телекомунікацій в сфері інфраструктури телекомунікацій.

8.    Розробка рекомендацій щодо співпраці членів ІнАУ з іншими учасниками вітчизняного та міжнародного ринку телекомунікацій у питаннях компетенції Комітету.

9.    Сприяння взаємодії об’єднань і громадських організацій, які діють у питаннях компетенції Комітету, координації їх діяльності у забезпеченні інтересів їх членів.

10.    Сприяння реалізації заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у даній сфері.

  

2. Розгляд Положення про Комітет.

     Вирішили:

2.1. Вести до проекту Положення про Комітет напрямки роботи, сформульовані  у п. 1.

2.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ затвердити проект Положення з пропонованими змінами (додається).

 

3. Визначення персонального складу Комітету.

     Вирішили:

     3.1. Запропонувати Правлінню ІнАУ затвердити такий персональний склад Комітету:

     Члени Комітету:

1. Оніщенко Дмитро Миколайович, «Телекомунікаційна палата України»

2. Грюканов Сергій Григорович, заст. директора по региональному развитию "УКРКОМ"

3. Дешунін Сергій, ТОВ "Юридична фірма "Дешунін і Партнери"

4. Закревський Максим Анатолійович, В.о. головного інженера ТОВ "Космонова"

5. Кондратюк Володимир Олександрович, член Правління ІнАУ

6. Кузява Анатолій Климович, «Воля-кабель».

7. Куковський Володимир Васильович – Виконавчий директор ІнАУ

8. Ляшенко Володимир Іванович, керівник юридичного напряму ТОВ "Українська телекомунікаційна група"

9. Нагорнюк Андрій Олександрович - Член Правління ІнАУ

10. Напрієнко Дмитро, Заступник директора Технічного департаменту з будівництва «Датагруп»

11. Падюков Володимир Борисович, ФОП

12. Петрушенко Сергій Петрович,  Директор ТОВ «РЕМЕДІУМ»

13. Підгорний Володимир Олексанрович, ТОВ «Адамант»

14. Пятніков Анатолій Вікторович, директор ТОВ «ІТ Телесеть»

15. Тарахкотелик Олександр Миколайович, ВОЛЗ

 

     3.2. Запропонувати Правлінню ІнАУ призначити Головою Комітету Нагорнюка Андрія Олександровича.

 

 

 

Всі рішення прийнято консенсусом.