Положення про Кандидата в члени ІнАУ

Затверджено рішенням Правління ІнАУ

Від «21» листопада 2016 року.

Про кандидата в члени Інтернет Асоціації України

1. Порядок розгляду заяви кандидата в Члени Інтернет Асоціації України.

1.1. Юридичні особи різних організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з  галуззю Інтернет та ІКТ, які визнають Статут ІнАУ і мають намір участі в Асоціації, подають письмову Заяву на вступ до Інтернет Асоціації України (далі – Заява кандидата) встановленого зразка на адресу Інтернет Асоціації України (типова форма Заяви розміщена на веб-сайті за посиланням: http://inau.ua/vstup-do-asociaciyi/zayava-na-vstup).    

1.2. Виконавчий директор ІнАУ, в разі відповідності поданої Заяви встановленим вимогам, впродовж двох робочих днів інформує Правління ІнАУ про отримання Заяви кандидата та через 10 робочих днів, у разі відсутності заперечень з боку Правління ІнАУ, забезпечує підписку вказаних у Заяві адресатів на робочу розсилку ІнАУ members та інформування кандидата в Члени ІнАУ про права і обов’язки кандидата в Члени ІнАУ.

1.3. Прийом нових Членів ІнАУ здійснюється за рішенням Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ. Питання про розгляд Заяви кандидата вноситься до порядку денного найближчих Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ.

1.4. Правління ІнАУ надає можливість Членам ІнАУ ознайомитися з Заявами кандидатів, разом з іншими документами з питань порядку денного Загальних Зборів (З’їзду) ІнАУ, у термін, визначений пунктами 7.6 та 7.13 Статуту ІнАУ.

 

2. Права і обов’язки кандидата в Члени Інтернет Асоціації України.

 2.1. Кандидати у Члени ІнАУ мають такі права:

2.1.1. Бути присутнім на Загальних Зборах (З’їзді) ІнАУ, на яких розглядається їх Заява;

2.1.2. У разі відсутності заперечень з боку Правління ІнАУ через свого представника бути підписаним на робочу розсилку ІнАУ members, отримувати через неї відповідну інформацію та брати участь у обговоренні актуальних питань діяльності ІнАУ;

2.1.3. У будь-який час замінити свого представника у робочій розсилці ІнАУ;

2.1.4. Через своїх представників, які входять до складу відповідного Комітету ІнАУ або присутні на такому засіданні, брати участь у діяльності Комітетів ІнАУ;

2.1.5. Одержувати від ІнАУ консультаційну та організаційну допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів;

2.1.6. Брати участь у заходах, які проводить ІнАУ.

2.2. Кандидати у Члени ІнАУ зобов’язані:

2.2.1. Сприяти ІнАУ в її діяльності з розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ;

2.2.2. В разі участі в роботі розсилок, Комітетів, інших заходах ІнАУ неухильно дотримуватись відповідних Правил, встановлених для їх діяльності;

2.2.3. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову) про діяльність ІнАУ.

 

3. Припинення статусу кандидата в Члени Інтернет Асоціації України.

3.1. Припинення статусу кандидата у Члени ІнАУ здійснюється у випадках:

3.1.1. Прийняття рішення Загальними Зборами (З’їздом) ІнАУ про прийом кандидата в Члени ІнАУ до Членів ІнАУ та сплати відповідного внеску;

3.1.2. Прийняття рішення Загальними Зборами (З’їздом) ІнАУ про відмову у прийнятті кандидата в Члени ІнАУ;

3.1.3. Відкликання кандидатом в Члени ІнАУ своєї заяви про вступ до ІнАУ.