Пам'ятка члену ІнАУ

 

ПАМ’ЯТКА ЧЛЕНУ ІНАУ

Структура ІнАУ

Інтернет Асоціація України (надалі – ІнАУ) є відкритим добровільним об'єднанням підприємств, діяльність яких пов'язана з галуззю Інтернет та ІКТ. ІнАУ створена в 2000 році для представлення інтересів цих суб'єктів господарювання з метою сприяння розвитку українського сегменту Інтернету та ІКТ в Україні.

 • Загальні Збори (З’їзд) ІнАУ є вищим органом управління Асоціації. Планові З’їзди ІнАУ проводить щорічно, зазвичай у лютому.
 • Правління ІнАУ (https://inau.ua/sklad-pravlinnya-asociaciyi) є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціації. Складається з обраних З’їздом 10-ти представників Дійсних членів ІнАУ, які працюють на громадських засадах. Планові засідання Правління ІнАУ проводить щомісячно, у останній четвер місяця.
 • Виконавчий директор є виконавчим органом Асоціації.

 

Членство в ІнАУ

Стати членами ІнАУ можуть юридичні особи, діяльність яких пов’язана з функціонуванням ринку послуг мережі Інтернет, та які визнають Статут ІнАУ (https://inau.ua/document/statut-internet-asociaciyi-ukrayiny). Серед членів ІнАУ (https://inau.ua/members) – інтернет-сервіс провайдери, постачальники інтернет-послуг, провайдери хостингу, оператори зв'язку, реєстратори доменних імен, виробники обладнання, контент-провайдери, учасники ринку інтернет-реклами, виставкові, видавничі та інші компанії.

Передбачено 2 види членства, в якості Дійсного члена і Асоційованого члена.

 

Права та обов’язки членів ІнАУ

Всі члени ІнАУ (Дійсні та Асоційовані) мають право:

 • брати участь в управлінні справами Асоціації Загальних Зборах (;
 • вимагати розгляду на питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 • користуватися всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надавати Асоціація;
 • отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;
 • брати участь у заходах, які проводить Асоціація;
 • інші права, передбачені Статутом ІнАУ.

Дійсні члени ІнАУ, крім того, мають право:

 • голосувати при прийнятті рішень на ;
 • обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
 • очолювати комісії (профільні комітети), робочі групи, створені при Асоціації;
 • отримувати пільгові умови обслуговування (www.ix.net.ua/osnovni-poslugy) в ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» UA-IX.

Всі члени ІнАУ зобов’язані:

 • сприяти Асоціації в її діяльності;
 • дотримуватись вимог Статуту ІнАУ та рішень З'їздів;
 • своєчасно сплачувати внески у встановленому порядку

 

Членські внески

Розмір членських внесків встановлюється З’їздом ІнАУ.

Рішенням 10-го З’їзду ІнАУ (2009 р.) встановлено членський внесок Дійсного члена - 5 000 грн за рік; рішенням 26-го З'їзду ІнАУ (2019 р.) встановлено членський внесок Асоційованого члена - 2500 грн за рік.

Щорічні членські внески можуть бути сплачені один раз на рік або рівними частинами за кожен квартал, до початку чергового року (кварталу) членства в ІнАУ.

Детальніше – див. Положення про порядок сплати вступних, членських внесків членами ІнАУ (https://inau.ua/document/polozhennya-pro-poryadok-splaty-vstupnyh-chlenskyh-vneskiv-chlenamy-internet-asociaciyi).

Вступний внесок дорівнює річному і сплачується одним платежем у повній сумі впродовж 30 банківських днів з моменту повідомлення кандидата про його прийом до Асоціації. При цьому щорічний членський внесок в рік прийняття відповідного члена до Асоціації не сплачується.

 

Проекти ІнАУ

 • Дочірнє підприємство ІнАУ – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОБМІНУ ТРАФІКОМ» UA-IX (https://www.ix.net.ua) – об'єднує в мережі обміну трафіком більш ніж 200 операторів/провайдерів із різних регіонів України.
 • Профільні Комітети ІнАУ (https://inau.ua/komitety-i-reviziyna-komisiya-asociaciyi), які покривають основні сегменти інтернет-ринку України:

 

Доменний комітет

 

Комітет ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи словa

 

Комітет ІнАУ з питань радіотехнологій

 

Комітет ІнАУ з питань телебачення, медіаконтенту та інтелектуальної власності

 

Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами

 

Комітет ІнАУ з питань інтернету речей

 

Комітет ІнАУ з питань інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

 

Комітет ІнАУ з питань захисту економічної конкуренції

 

Комітет ІнАУ з питань електронної комерції

 

Комітет ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій

 • Ряд робочих груп.
 • Ряд щорічних Форумів, Конгресів та Конференцій, які організовуються ІнАУ.
 • Гаряча лінія Skarga.ua задля викорінення в Інтернеті матеріалів з насиллям і мовою ненависті.
 • Аналізу інтернет-аудиторії України (https://inau.ua/proekty/doslidzhennya-internet-audytoriyi) за соціально-демографічними показниками.

 

Сервіси ІнАУ

Члени ІнАУ отримують такі сервіси:

 • захист при незаконних діях відносно члена ІнАУ з боку органів влади або третіх сторін;
 • інформаційну підтримку, включаючи моніторинг законодавства;
 • редставництво в органах державної влади через участь у спільних нарадах з обговорення проектів нормативних актів, участь у робочих групах ІнАУ, представлення ІнАУ у діяльності Громадських рад
 • підтримку членів ІнАУ інформаційними засобами Асоціації;
 • до безкоштовної або пільгової участі у ключових заходах сфери ІКТ;
 • можливість врахування пропозицій при підготовці змін до нормативних актів;
 • можливість впливу на розвиток мережі UA-IX;
 • знижки на послуги мережі обміну трафіком UA-IX;
 • можливість необмеженого користування Реєстром викраденого обладнання;
 • отримання даних досліджень, які виконуються на замовлення ІнАУ: в сфері відвідуваності сайтів, показників інтернет-аудиторії України; обсягів інтернет-реклами, визначення середніх тарифів на ряд інтернет-послуг тощо;
 • комунікацію з колегами під час конференцій, з’їздів, неформальних заходів, використання розсилки ІнАУ для знайомства, обміну досвідом та розвитку бізнесу.

 

Контакти:

04053, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22, тел.: +38 044 2782925