Ответ СБУ относительно действия Приказа № 122

Отримувач
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
м. Київ-34, вул.  Володимирська, 33

8/3-735 від 30.04.2003                                                                

                                                                      
Директору Інтернет Асоціації України 
Мішуренко А.
01025, Україна, м. Київ,      
вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22

До вих. № 101 від 4 квітня 2003 р.


У зв'язку з Вашим запитом вважаємо за доцільне зазначити наступне.
1.   На цей час порядок підключення інформаційно-телекомунікаційних
систем (ІТС) державних установ до глобальних мереж передачі даних, в тому
числі Інтернет, встановлено наказом Держкомзв'язку № 122 від 17.06.02 р. На
підставі п.4.1  зазначеного наказу оператору, для отримання повноважень з
обслуговування державних установ, необхідно надіслати до Держкомзв'язку
відповідну заяву. До заяви повинні бути додані визначені у даному розділі
документи, у тому числі:
-   копія атестату відповідності комплексної системи захисту інформації
вимогам   нормативних   документів   України   у   сфері   технічного   захисту
інформації,   зокрема   вимогам   Порядку   захисту   державних   інформаційних
ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого наказом
ДСТСЗІ СБ України від 24.12.2001 №76 (зареєстрований в Мін'юсті 11.01.2002
за №27/6315);
-   копія   акту  відповідності   обладнання   оператора  мережі  технічним
вимогам нормативного документа "Моніторинг - центри для телефонної мережі
загального   користування   (ТфЗК)   України"   №   4-1-43/788,   затвердженого
Міністерством    зв'язку    України    та    СБ    України     13.12.1996р.,    щодо
укомплектування  цього  обладнання  системою  моніторингу  для здійснення
контролю з метою забезпечення безпеки інформації у мережах передачі даних
відповідно до Закону України "Про Службу безпеки України".
2.   Наявність   "Атестату   відповідності"   є   недостатнім   для   надання
оператору повноважень з обслуговування державних установ, а є тільки однією
з підстав для внесення його до Переліку операторів, які мають право з надання
послуг доступу ІТС  державних установ до  відповідної глобальної мережі
передачі даних.
3.   З   питань   формування   та   оприлюднення   вищезгаданого   Переліку
операторів рекомендуємо звертатися до Держкомзв'язку України.

Заступник Голови Служби                                    А. Герасимов