Ответ Минюста на обращение ИнАУ по поводу приказа № 122

Отримувач
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Україна, 01001, м. Київ
вул.Городецького, 13
Тел. (380-44)229-66-64
Факс(380-44)229-56-31

Інтернет асоціація України
01025, м.Київ,
вул. О. Гончара 15/3

8.10.2002 № 30-44-1327

У Міністерстві юстиції України розглянуто ваш лист від 23.09.02 № 1-161 щодо
скасування рішення про державну реєстрацію Порядку складання та ведення переліку
підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж
передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, розробляють поширюють і зберігають
інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством України, затвердженого наказом Держкомзв'язку від 17,06.02 № 192,
зареєстрованого в Мін'юсті 04.04.02 за № 559/6847 (далі - Порядок), і
повідомляється.
Порядок розроблений на виконання   статті 3 Указу Президента України від
24.09.1   № 891 "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів
у мережах передачі даних" та пункту 2   постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.1   № 522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж
передачі даних".
Нормативно-правовий акт погоджено в установленому порядку з Державним комітетом з
питань регуляторної політики та підприємництва, Антимонопольним комітетом і
Міністерством оборони.
Таким чином, нормативно-правовий акт видано в межах наданої Держкомзвязку
компетенції і зареєстрований у Міністерстві юстиції України згідно з Указом
Президента України від 03.10.92 № 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та визначає
процедуру включення операторів до Переліку, вимоги операторів тощо.
Одночасно роз'яснюємо, що за порушення таємниці листування будь-який оператор
незалежно від способу та обладнання несе відповідальність згідно чинного
законодавства, зокрема статті 31 Конституції України, статей 5, 44, 46 Закону
України "Про інформацію", статті 16411 Кодексу України про адміністративні
порушення, статті 163 Кримінального кодексу України та інших актів чинного
законодавства.
Поряд з цим, порушені у вашій заяві питання заслуговують на увагу і потребують
додаткового вивчення спеціалістами, у зв'язку з цим Мін'юстом направлено копію
заяви до Державного комітету зв'язку для розгляду по суті, а в разі необхідності,
внесення змін до Порядку.

Заступник  
Державного секретаря                                             Л.М. Горбунова