Ответ АМК Украины на обращение ИнАУ по поводу приказа № 122

Отримувач
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

254655, МСП-655, Київ-53,
Львівська площа, 8
Тел. 212-50-54 Факс 212-48-05


06.11.02
№ 36-29/08-5316

Голові правління Інтернет
асоціації України
Ольшанському О. Я.
                                                 
вул. О.Гончара, 15/3, оф.22
м. Київ, 01025

Щодо наказу Держкомзв'язку
від 17.06.2002 року № 122.

                          Шановний Олександре Яковичу !

На Ваше звернення стосовно відміни наказу Держкомзв'язку України від 17 червня
2002 року № 122 "Про затвердження Порядку складання та ведення переліку
підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж
передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають
інформацію, що с об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством" (надалі - Порядок), повідомляємо наступне.
Проект Порядку у процесі його опрацювання розглядався Антимонопольным комітетом
України в межах своєї компетенції. Після доопрацювання згаданого проекту, з
урахуванням внесених Комітетом та іншими міністерствами і відомствами змін і
доповнень до нього, він був погоджений Антимонопольним комітетом України,
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерством оборони України та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04
липня 2002 року за № 559/6847.
Розроблення Порядку здійснювалося на підставі статті 3 Указу Президента України
від 24 вересня 2001 року № 891/2001 "Про деякі заходи щодо захисту державних
інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" та на виконання статті 2
Постанови Кабінету Міністрів' України від 12.04.2002 року № 522, однією із
основних вимог яких є підвищення рівня захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних.
Основною метою запровадження цього Порядку є збереження інформації, яка є
объектом державної власності та охороняється згідно із законодавством. Враховуючи
зазначене, вимога до операторів, які бажають бути включеними до Переліку,
щодо "укомплектованості системою моніторингу для контролю за забезпеченням
безпеки інформації у мережах передачі даних" є обгрунтованою.
Крім того, відповідно до зазначеного Порядку, включення операторів, які будуть
надавати послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої
влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям
здійснюється виключно на добровільних засадах. Вимоги до операторів, які бажають
бути включеними до Переліку, зокрема щодо показників мінімальної якості послуг,
наявності комплексної системи технічного захисту інформації, укомплектованості
системою моніторингу для контролю за забезпеченням безпеки інформації у мережах
передачі даних, відомостей про організаційно-технічні можливості операторів є
однаковими для всіх операторів і ставлять в рівні умови всіх претендентів.
Виходячи з наведеного, зазначений Порядок не створює окремим суб'єктам
господарювання дискримінаційних умов діяльності порівняно з конкурентами. В
даному випадку відсутні ознаки порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.


З повагою,
Державний уповноважений                                                С. МОРОЗ