Обращение к Министру транспорта и связи Червоненко Е.А. относительно выдачи лицензии на международную/междугороднюю связь

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                                   Міністру транспорту та зв'язку України
                                                   Пану Червоненку Є.А.
                                                   __________________________________
                                                   01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22                             Шановний Євгене Альфредовичу!


На сьогодні на ринку надання послуг IP - телефонії склалася неоднозначна ситуація,
пов’язана з існуванням  протиріч у тлумаченні Закону України “Про телекомунікації”, нових
Ліцензійних умов, затверджених Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації
України від 17 червня 2004 р. N 132 , а також Постанови  Кабінету Міністрів України від
16 червня 2004 року № 773 “Про розміри та порядок зарахування плати за видачу,
переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій та продовження строку її дії”.

В першу чергу, така  ситуація негативно впливає на  інвестиційний клімат у галузі. Усі
попередні листи з проханням пояснити ситуацію вели до отримання відповідей, які можуть
неоднозначно тлумачитись  як суб’єктами господарювання, так і органами, які здійснюють
перевірки.

Вважаємо необхідним зробити  додатковий запит у Міністерство транспорту і зв’язку. Маємо
надію, що відповідь, яка  буде отримана, дасть змогу внести ясність для учасників цього
ринку.

До цього часу нами не отримано відповіді на питання, чи підлягає ліцензуванню діяльність
учасників ринку у випадку, коли для обслуговування викликів від кінцевих абонентів
використовується тільки мережа Інтернет, і закінчуються ці  виклики  через глобальну
мережу Інтернет на підставі міжнародного контракту з нерезидентом України.

Незалежно від того, підлягає така діяльність ліцензуванню чи ні, прохання надати чітке
роз’яснення, який державний орган і у які строки зобов’язаний видавати ліцензії на
міжнародний/міжміський зв’язок. Також просимо надати роз’яснення, яким чином і на основі
яких нормативно-правових актів учасники ринку будуть надавати послуги в очікуванні видачі
ліцензії, і які роз’яснення необхідно надавати органам, які здійснюють перевірки у цей
період.

Кабінет Міністрів України однією з пріоритетних задач ставить виведення  бізнесу з тіні,
зокрема у телекомунікаційній сфері. Найпотужніший фактор, який тримав і буде тримати у
тіні дану галузь - це невизначеність законодавства і відсутність однозначних роз’яснень
зі сторони регулюючих органів. Сподіваємось на те, що Ваша відповідь допоможе нарешті
запустити процес виведення  з тіні учасників телекомунікаційного ринку.

Голова Правління
Інтернет Асоціації України                                          Т.В. Попова