Лист №97 від 10.06.2014 НКРЗІ щодо внесення змін до Рішення НКРЗІ від 25.02.2014 №116 про Введення в дію нового Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію

10.06.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Семенченко А.І.________

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

 

 

 

 

Вих. №97

від «10» червня 2014

 

 

Щодо внесення змін до Рішення НКРЗІ від 25.02.14 № 116 про

Введення в дію нового Переліку радіоелектронних засобів та

випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні

дозволи на експлуатацію

 

Шановний Андрію Івановичу!

Користуючись можливістю, висловлюємо свою повагу Вам на посаді Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Сподіваємося на подальше удосконалення законодавства України у сфері регулювання радіочастотним ресурсом України завдяки спрощенню процедури та скорочення терміну надання споживачам телекомунікаційних послуг з використанням обладнання безпроводового доступу.

Введення Рішенням НКРЗІ від 25.02.14 № 116 в дію нового «Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію» (Надалі – Перелік) суттєво погіршує умови надання споживачам доступу до телекомунікаційних послуг з використанням обладнання безпроводового доступу:

-     безпідставно унеможливлює використання обладнання стд. IEEE802.11n на бездозвільній основі при побудові мереж за топологією «точка-точка»;

-     в радіомережах операторів, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, унеможливлює використання абонентських РЕЗ стандарту IEEE802.11n на бездозвільній основі всіх типів та виробників без виключення, що діють в діапазонах радіочастот 5250-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц завдяки введенню обмеження на застосування інтегрованих антен з коефіцієнтом підсилення до 6дБі. Абонентські РЕЗ всіх типів та виробників мають інтегровану антену з коефіцієнтом підсилення більш ніж 6 дБі. РЕЗ з функціями абонентської станції, який входить до складу персонального комп’ютера та має антену підсиленням до 6 дБі, за введеною Переліком термінологію відноситься до категорії «Радіомодуль»;

-     затримує початок надання споживачам телекомунікаційних послуг на термін 45-50 днів - до моменту отримання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ;

-     підвищує тарифи підключення споживачів до мереж безпроводового доступу за рахунок: додаткової сплати за отримання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС; виникнення додаткових витрат операторів в наслідок суттєвого збільшення об’єму робіт по легалізації та обліку абонентської бази (введення нових штатних одиниць).

Новий Перелік ускладнює процедуру доступу споживачів до телекомунікаційних послуг, збільшує плату та термін початку надання споживачам телекомунікаційних послуг з використанням обладнання безпроводового доступу.

За текстом в Переліку дублюються та переінакшуються терміни та визначення, що раніш були введені іншими Рішеннями НКРЗІ, застосовуються в ДСТУ, міжнародних нормативних документів у сфері телекомунікації, що також створює додаткові складності у практичної діяльності при використанні термінів та визначень.

Просимо привести законодавство України у сфері регулювання радіочастотним ресурсом України до потреб ринку, створити правові засади та сприятливі умови для здійснення господарчої діяльності операторів зв’язку у напряму покращення умов надання споживачам якісних та своєчасних телекомунікаційних послуг, забезпечення економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку України.

 

 

 

З повагою,

 

Голова правління

Інтернет Асоціації України                                                                               Т. Попова