Лист №44 від 17.03.2015 НКРЗІ щодо проекту закону України «Про електронні комунікації»

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

 

 

Вих. №44

від «17» березня 2015 р.

 

 

Щодо проекту закону України

«Про електронні комунікації»

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Своїм рішенням від 03.02.2015 р. №67 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) прийняла за основу проект закону України «Про електронні комунікації».

В цілому підтримуючи задекларовані цілі законопроекту та необхідності гармонізації національного законодавства із законодавством Євросоюзу, а саме з Директивами Євросоюзу 19, 20, 21, 22, ІнАУ листом від 04.03.2015 №39 надала зауваження до змісту запропонованого законопроекту.

Слід зазначити, що параграф 70 Глави 2 Постанови КМУ від 18 липня 2007 р. №950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» передбачає, що проект закону, яким встановлюються нові або змінюються чинні норми, що регулюють суспільні відносини, готується на основі концепції, яка розробляється у порядку, встановленому главою 8 розділу 4 цього Регламенту.

Зазначена постанова визначає, що концепція проекту закону базується на оптимальному варіанті розв'язання проблеми та містить такі розділи:

проблема, яка потребує розв'язання;

мета і строки реалізації концепції;

шляхи і способи розв'язання проблеми;

очікувані результати;

обсяг потрібних фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів.

Оскільки, основною метою підготовленого НКРЗІ законопроекту є гармонізація законодавчого поля у сфері телекомунікацій із законодавством ЄС та який є доленосним для розвитку телекомунікаційної галузі в Україні в цілому, просимо надати інформацію щодо розроблення відповідної концепції до закону України «Про електронні комунікації».

Зокрема, просимо повідомити пропозиції НКРЗІ щодо концептуальних підходів до вирішення наступних питань:

1.    Основи створення та функціонування національного незалежного регулятора у сфері телекомунікацій, в т.ч. цілі державної політики та регулятивні принципи; принципи фінансування національного незалежного регулятора; засади здійснення права оскарження рішень національного незалежного регулятора.

2.    Загальна система регулювання доступу на ринок операторів телекомунікацій.

3.    Загальні засади системи контролю діяльності операторів телекомунікацій.

4.    Універсальні послуги, в т.ч. засади визначення складу універсальних послуг.

5.    Основні принципи реалізації політики забезпечення надання універсальних послуг; основні принципи створення компенсаційних механізмів.

6.    Система контролю якості надання телекомунікаційних послуг та рівня тарифів.

7.    Загальна система регулювання взаємоз’єднання та доступу до спільних ресурсів.

8.    Засади регулювання використання радіочастот для надання телекомунікаційних послуг, в т.ч. основні положення щодо надання права на використання радіочастот.

9.    Принципи та процедури обмеження кількості прав використання радіочастот.

10. Засади присвоєння номерного ресурсу.

11. Забезпечення конкуренції.

Повторно наголошуємо на необхідності створення нової робочої групи з підготовки законопроекту «Про електронні комунікації» та, у разі відсутності, попередньо відповідної концепції проекту закону, з залученням експертів та спеціалістів органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадськості, постановлення задачі розроблення якісно нового, комплексного документу щодо регулювання сфери електронних комунікацій, який би забезпечував у регуляторній діяльності баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Інтернет Асоціація України готова направити своїх експертів до відповідних робочих груп з вдосконалення законодавства у даній сфері.

Розраховуємо на порозуміння та подальшу плідну співпрацю.

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                     Т. Попова