Лист №33 від 02.03.2017 АМКУ - Інформація на вимогу від 14.02.2017 №130-29/08-1554

Вихідні реквізити
№33
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Державному уповноваженому –

Загребельській А.А.

---------------------------------------------------

вул. Митрополита В. Липківського, 45,

м. Київ, 03680

 

 

Вих.№33

від «02» березня 2017 року

 

Інформація на вимогу від 14.02.2017

№ 130-29/08-1554

 

Шановна Агіє Аббасівно!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та, за результатом опрацювання вимоги від 14.02.2017 № 130-29/08-1554, надає наступну інформацію.

 

Перш за все зазначаємо, що відповідно до пункту 2.1. Статуту, метою діяльності ІнАУ, як неприбуткової організації, є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ в Україні вцілому. Відтак, до предмету діяльності ІнАУ не належить діяльність з надання послуг, будь-яким чином пов’язаних із рекламними послугами на сегментах – телевізійна та Інтернет-реклама.

При ІнАУ створено та діють на громадських засадах і на некомерційній основі ряд Комітетів, один з яких, це Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами.

 

1. Зазначте посилання на інтернет-ресурс, на якому можна ознайомитись з спеціальною термінологією, яка застосовується на ринку реклами, сегменти – телевізійна та Інтернет-реклама.

Деякі визначення термінів, які застосовуються у сфері реклами, містяться у законодавстві України, зокрема у Законі України «Про рекламу», див. на Інтернет-ресурсі http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/270/96-%D0%B2%D1%80.

При цьому, слід зазначити, що законодавство України не повною мірою надає визначення термінів в сфері Інтернет-реклами. У зв’язку з цим у сфері Інтернет-реклами може використовуватися відповідна термінологія, яка застосовується на міжнародному рівні. Зокрема, перелік термінів (глосарій) Інтернет-реклами англійсько мовою міститься на веб-сайті міжнародної асоціації інтерактивної реклами Interactive Advertising Bureau (IAB), див. за посиланням: https://www.iab.com/guidelines/glossary-of-terminology/, а також IAB Europe https://iabeurope.eu/glossary/index.php?title=Digital_Advertising_Glossary.

Одна із спроб перекладу міжнародної термінології з використанням напрацювань IAB на українську мову була здійснена в рамках роботи Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами, див. Глосарій сфери інтернет-реклами за посиланням: http://www.inau.org.ua/glossary/index.html. Даний Глосарій не претендує на ексклюзивність і вичерпність. Нам відомі і інші ресурси, де можна ознайомитись з спеціальною термінологією українською мовою, яка застосовується на ринку реклами, зокрема: http://stud.com.ua/51474/marketing/glosariy, http://www.liderm.com.ua/ua/170/slovnyk_terminiv.html.

Іншою інформацією про те, на якому Інтернет-ресурсі можна ознайомитись з спеціальною термінологією, яка застосовується на ринку реклами в сегменті телевізійна реклама, ІнАУ не володіє.

 

2. Пряма реклама і спонсорство в ТВ-рекламі та Інтернет-рекламі: порівняльна характеристика.

Визначення «спонсорство» міститься у законодавстві України, див. ст. 1 Закону України

«Про рекламу»: «спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг».

Визначення «пряма реклама», як нам відомо, законодавство України не містить. Як один з варіантів, можна використовувати визначення, пропоноване IAB Europe для терміну «Direct Billing API», або з Глосарію сфери інтернет-реклами для терміну «Прямий продаж реклами»: «Вид продажу реклами, що відбувається завдяки прямим контактам між рекламодавцем та видавцем або сейлз-хаусом без участі рекламного агентства».

Оскільки ІнАУ не надає послуги реклами, в т.ч. на сегментах – телевізійна та Інтернет-реклама, то інша інформація відсутня.

 

3. За наявності, надайте професійні правила, якими керуються учасники ринку ТВ- реклами та Інтернет-реклами.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує і не має інформації про професійні правила, якими керуються учасники ринку ТВ-реклами та Інтернет-реклами.

 

4. За наявності, надайте аналітичні та інші матеріали (рейтинги тощо) в сфері ТВ- реклами та Інтернет-реклами за 2016 рік або зазначте посилання на інтернет-ресурс, де вони розміщені. Інформацію можна надіслати на електронну адресу vар@атси.gov.иа.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не створює рейтинги в сфері ТВ-реклами та Інтернет-реклами.

Комітетом ІнАУ з питань інтернет-реклами на громадських засадах і на некомерційній основі двічі на рік здійснюється дослідження загального обсягу ринку медійної Інтернет-реклами України (в гривнях), а також долі його сегментів (у відсотках). Методика вимірювання загального обсягу медійної Інтернет-реклами заснована на перехресному аналізі даних анкетування гравців ринку інтернет-реклами – агентств інтернет-реклами з одного боку, і майданчиків розміщення інтернет-реклами з іншого боку. Учасникам дослідження пропонується заповнити спеціальні анкети, в яких агентства інтернет-реклами на анонімній основі вказують суми отриманих від рекламодавців коштів по конкретних сайтах, а сайти - частку в своїх оборотах групи агентств, які надали анкету.

Інформація про агентства інтернет-реклами (бренди), які отримують пропозицію про надання анкети, отримується ІнАУ з рейтингів Всеукраїнської рекламної коаліції (див. за посиланням http://www.adcoalition.org.ua/adv/ratings), а інформація про відвідуваність майданчиків з розміщення інтернет-реклами (бренди) – з дослідження ТОВ «Інмайнд Опініон Медіа». Обробка анкет здійснюється в конфіденційному режимі представником запрошеної юридичної компанії, без доступу представників Інтернет Асоціації України. Після обробки, анкети та інформація з них знищуються, оприлюднюється лише загальна інформація про обсяг ринку. Дані дослідження про обсяг ринку медійної Інтернет-реклами в 2016 році – див. за посиланням http://www.inau.org.ua/146.4180.0.0.1.0.phtml.

 

5. Алгоритм дій та суб’єктний склад процесів замовлення, виробництва, продажу і розміщення ТВ-реклами на телеканалах та Інтернет-реклами (окремо по кожному сегменту).

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує і не має інформації про алгоритм дій та суб’єктний склад процесів замовлення, виробництва, продажу і розміщення ТВ-реклами на телеканалах та Інтернет-реклами.

 

6. Назви та адреси основних компаній, що продають розміщення реклами на ТВ та безпосередніх продавців (посередників).

6.1. У випадку, якщо у процесі продажу ТВ-реклами задіяні посередники (сейлз-хаузи), вкажіть їх назви та адреси.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує і не має інформації про назви та адреси основних компаній, що продають розміщення реклами на ТВ, про безпосередніх продавців реклами на ТВ та задіяних посередників.

7. Назви та адреси основних компаній, що продають розміщення реклами в мережі Інтернет та безпосередніх продавців (посередників).

7.1. У випадку, якщо у процесі продажу Інтернет-реклами задіяні посередники, вкажіть їх назви та адреси.

ІнАУ не володіє інформацією про офіційні назви та адреси основних компаній, що продають розміщення реклами в мережі Інтернет та про безпосередніх продавців (посередників), оскільки при проведенні дослідження використовуються не назви, а бренди учасників ринку, а запрошення до участі у дослідженні розповсюджується засобами Інтернет та електронної пошти.

Інформація про перелік брендів, які взяли участь у дослідженні загального обсягу ринку медійної інтернет-реклами України за підсумками 2016 року, див. за посиланням http://www.inau.org.ua/146.4180.0.0.1.0.phtml.

 

8. Назви та адреси основних компаній - рекламодавців ТВ-реклами та Інтернет- реклами (окремо по кожному сегменту).

ІнАУ не володіє інформацією про назви та адреси основних компаній – рекламодавців ТВ-реклами та Інтернет- реклами.

 

9. Яким чином та ким визначається ціна розміщення реклами на ТВ та в мережі Інтернет. Які фактори впливають на ціну (наприклад сезонність, ефірний час тощо).

ІнАУ не має інформації про те, яким чином та ким визначається ціна розміщення реклами на ТВ та в мережі Інтернет, та про фактори, які впливають на ціну.

Як вже зазначалось, ІнАУ не здійснює діяльності на ринку реклами.

 

10. Яким чином оформлюються відносини (договір тощо) між компанією, що розміщує рекламу і рекламодавцем, предмет таких договорів і строк дії.

ІнАУ не має інформації про те, яким чином оформлюються відносини між компанією, що розміщує рекламу і рекламодавцем, предмет таких договорів і строк дії, оскільки, як вже зазначалось, ІнАУ не здійснює діяльності на ринку реклами.

 

11. Проблеми, які існують для рекламодавців і сейлз-хаузів медіа груп у сфері ТВ-реклами.

ІнАУ не володіє інформацією про проблеми, які існують для рекламодавців і сейлз-хаузів медіа груп у сфері ТВ- реклами.

 

11.1. Проблеми, які існують для рекламодавців, посередників та інших учасників процесу розміщення реклами у сфері Інтернет-реклами.

ІнАУ не володіє інформацією про проблеми, які існують для рекламодавців, посередників та інших учасників процесу розміщення реклами у сфері Інтернет-реклами, оскільки члени ІнАУ не звертались зі такими скаргами, та зазначене питання не досліджувалось.

 

12. Зазначте динаміку зміни ціни розміщення ТВ-реклами за 2014-2016 роки. У разі наявності, повідомте вартість розміщення ТВ-реклами основних компаній, що продають таке розміщення.

У період 2014-2016 р.р. ІнАУ не здійснювала діяльності з розміщення ТВ-реклами.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує і не має інформації про ціни розміщення ТВ-реклами за 2014-2016 роки і динаміку зміни цих цін, а також про вартість розміщення ТВ-реклами основних компаній, що продають таке розміщення.

 

12.1. Зазначте динаміку зміни ціни розміщення Інтернет-реклами за 2014-2016 роки. У разі наявності, повідомте вартість розміщення Інтернет-реклами основних компаній, що продають таке розміщення.

У період 2014-2016 р.р. ІнАУ не здійснювало діяльності з розміщення Інтернет-реклами.

В процесі здійснення статутної діяльності ІнАУ не отримує і не має інформації про ціни розміщення Інтернет-реклами за 2014-2016 роки і динаміку зміни цих цін, а також про вартість розміщення Інтернет-реклами основних компаній, що продають таке розміщення.

 

 

 

З повагою,

 

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                                                В.Куковський