Лист №322 від 16.12.2015 ДССЗЗІ щодо рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України