Лист №23/1-4 від 04.02.2016 ВРУ щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (№3081д)

04.02.2016
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Верховної Ради України

Гройсману В.Б.

 

Голові Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності

Княжицькому М.Л.

 

Голові Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

Геращенко І.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку

Данченку О.І.

Вих. № 23/1-4

від «04» лютого 2016 р.

 

Щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (№3081д)

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Інтернет Асоціація України (далі - ІНАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

В вересні та листопаді 2015 року в Верховній Раді України було зареєстровано ряд законопроектів «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (№ 3081, № 3081-1, №3081-д).

Асоціацією було опрацьовано кожний законопроект, та направлено до Комітетів Верховної Ради застереження та зауваження, оскільки при детальному аналізі законопроектів встановлено, що значна частина положень проекту спрямована на захист авторського права та боротьбу з піратством, в тому числі в мережі Інтернет.

Більшість зауважень Асоціації, висловлених до законопроектів № 3081-1 від 30.09.2015. та № 3081-д від 27.11.2015 р. не були враховані (листи додаються). Тож Асоціація вважає за доцільне повторити найбільш принципові з них.

1.    У Прикінцевих та перехідних положеннях проекту пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України (підпункти 1-2 пункту 3 цього розділу), які стосуються окремих питань розгляду у судах справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі в Інтернеті, до Кримінального кодексу України, Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» (підпункти 3-4 пункту 3 цього розділу), які пропонують врегулювати відповідальність за порушення авторських і суміжних прав, а також до Закону України «Про авторське право та суміжні права» (підпункт 8 пункту 3 цього ж розділу), щодо врегулювання взаємовідносин суб’єктів авторського права та суміжних прав з надавачами інтернет-послуг та деякі удосконалення способів захисту авторських та суміжних прав.

В законопроекті «Про державну підтримку кінематографії в Україні» еклектично пов’язані два різних предмета правового регулювання: кінематографії та авторське право, що є грубою нормативно-проектувальною помилкою.

Вказані питання не мають жодного правового зв’язку з розв’язанням проблеми, на яку спрямований даний законопроект – державної підтримки кінематографії в Україні. До того ж у основному тексті законопроекту не вимагається жодних змін до вказаних законодавчих актів. У зв’язку з цим пропонуємо вказані пункти виключити з пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення».

 

2.    Законопроект в частині правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, має чисельні норми, які не відповідають змісту та сутності суспільних відносин, пов'язаних з власне захистом авторського права і (або) суміжних прав та права інтелектуальної власності, а також не відповідають змісту та сутності суспільних відносин, пов'язаних з використанням мережі Інтернет як технічного засобу за допомогою якого здійснюється або передавання інформації, або доступ до певної інформації.

 

3.    Законопроект містить методологічні та змістовні недоліки термінів. Це стосується запропонованих в Закон України «Про авторське право та суміжні права» таких термінів як: адреса веб-сайту, багатокористувацька платформа (у мережі Інтернет), веб-сайт, власник веб-сайту, гіперпосилання, електронна (цифрова) копія об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, локальна мережа, обліковий запис, постачальник послуг технічного зберігання (хостингу), сервер. Запропоновані в Закон України «Про телекомунікації» терміни «адреса мережі Інтернет», «український сегмент мережі Інтернет», «Центр компетенції» мають не лише методологічні помилки, а й не відповідають предмету правового регулювання зазначеного закону. Змінами до Кримінального кодексу України, пропонується використання у тексті законопроекту таких юридично невизначених термінів як «камкордінг» та «кардшейрінг», що для визначення об’єктивної сторони складу злочину є неприпустимим.

 

4.    Запропоновані зміни до Закону України «Про електронну комерцію» характеризуються наявними колізіями та суперечать положенням Угоди з Євросоюзом, зокрема статтям 244 - 247 підрозділу 2 «Відповідальність постачальників посередницьких послуг» Частини 3 «Захист прав інтелектуальної власності" глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу ІV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею».

Пропоновані законодавчі новації суперечать положенням Директиви 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про дозвіл електронних комунікаційних мереж» та Директиви 2001/29/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві», яка була прийнята в цілях реалізації Договору ВОІВ про авторське права та гармонізації різних аспектів авторського права в Європі, в тому числі обмежень і винятків у авторське право, де передбачається досудова, а не позасудова процедура щодо блокування доступу до інформації, яка прописана в тексті пропонованого законопроекту.

 

В цілому законопроект «Про державну підтримку кінематографії в Україні» в частині правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, містить юридичні конструкції та механізми захисту порушених авторських прав та прав інтелектуальної власності, які не відповідають міжнародним договорам, ратифікованим Верховною Радою України, та актам вищої юридичної сили.

 

Інтернет Асоціація України наголошує на принциповості висловлених зауважень і пропозицій до проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Наполягає, що питання авторського права не мають жодного правового зв’язку з розв’язанням проблеми, на яку спрямований даний законопроект – державної підтримки кінематографії в Україні. У зв’язку з чим, вказані пункти потребують їх виключення з пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення». На підставі вище викладеного, просимо відхилити законопроект в запропонованій редакції відповідно до п.1 підпункту 2) ст. 123 Регламенту Верховної Ради України.

 

Додаток:

1.    Лист №186 від 27.10.2015 ВРУ щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»;

2.    Відкритий лист №219 від 10.12.2015 щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 3081-д від 27.11.2015.

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      О. Федієнко