Лист №219 від 26.11.2014 НКРЗІ щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2015 році

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

 

Вих. № 219

від «26» листопада 2014 р.

 

Щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2015 році

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 170 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

24 грудня 2013 року своїм рішенням № 849 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) затвердила переліки показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню у 2015 році, в тому числі і показники якості послуг із доступу до Інтернету.

Оператори телекомунікацій, які надають послуги із доступу до Інтернет, серед іншого повинні оприлюднювати у 2015 році:

·      Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі.

·      Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передачі даних.

·      Відсоток успішних реєстрацій у мережі.

Відповідно до п.3 рішення НКРЗІ № 849 від 24.12.2013 р., оператори телекомунікацій зобов’язані оприлюднити інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому пунктом 3.3 Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗІ від 15.04.2010 № 174, та подавати до НКРЗІ звіти за 2014 рік за формою згідно з додатком до Положення (11-ЯТП) не пізніше 30 січня 2015 року.

Реалізація вказаної норми наразі неможлива, оскільки на сьогодні відсутні чіткі методичні рекомендації щодо вимірювання вищевказаних показників на мережах з особливостями технології надання послуг Інтернет, протоколів реєстрації та присвоєння IP-адрес, визначення що є успішною реєстрацією, і рекомендацій, щодо апаратного і програмного забезпечення для проведення вимірювань. 

Розроблений ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку» та затверджений Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України № 517 від 12.09.2012 Стандарт організації України «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Основні показники якості. Методи випробування. СОУ 61-34620942-011:2012» лише в загальних рисах окреслює межі випробувань і надає формули розрахунків, не даючи відповідь на питання, як проводити вимірювання базових парламентів для розрахунку показників.

Слід зазначити, що відповідно до приписів ст.19-1 Закону України «Про телекомунікації» у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів, або письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій є підставою проведення щодо оператора позапланової перевірки НКРЗІ.

 

Практична реалізація положень рішення НКРЗІ № 849 від 24.12.2013р щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету може мати наслідком запровадження до операторів телекомунікацій чисельних каральних санкцій.

 

На підставі викладених у цьому листі застережень, просимо відтермінувати до напрацювання відповідних методик і технічних характеристик, але не менше чим на рік, вимоги рішення НКРЗІ № 849 від 24.12.2013р у частині встановлення обов’язку операторів та провайдерів:

1) вимірювати та оприлюднювати технічні показники якості послуги доступу до Інтернет;

2) подавати до НКРЗІ звіти за 2014 рік за формою згідно з додатком до Положення (11-ЯТП) не пізніше 30 січня 2015 року з інформацією щодо якості послуг доступу до Інтернет.

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                   Т. Попова