Лист №213 від 20.12.2016 Голові Адміністрації ДССЗЗІ про надання пропозицій за результатом засідання Робочої групи

Вихідні реквізити
№213
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Адміністрації Державної

служби спеціального зв’язку та

захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

 

 

  Про надання пропозицій

  за результатом засідання Робочої групи

 

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

23.11.2016 в Адміністрації Держспецзвʼязку України відбулося засідання Робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо вимог до якості телекомунікаційних послуг (далі – Робоча група), за результатом якого, зокрема, прийнято рішення учасникам Робочої групи продовжити роботу з перегляду Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів, затверджених наказом Адміністрації Держспецзвʼязку від 28.12.2012 № 803, зареєстрованих у Мінюсті України 21.01.2013 за № 135/22667 (далі – Показники якості послуг).

12.12.2016 до ІнАУ надійшов лист від Держспецзвʼязку України від 08.12.2016 за                 № 16/03/01-2660 з пропозицією до ІнАУ надати до Адміністрації Держспецзвʼязку України та НКРЗІ узгоджені з асоціаціями «Телекомунікаційна палата України» та «ТЕЛАС» обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до Показників якості  послуг.

Крім цього, у пункті 3 протоколу засідання Робочої групи від 23.11.2016, затвердженого заступником Голови Робочої групи С. Русіновим від 25.11.2016, вказано, що за результатом засідання Робочої групи прийнято рішення, зокрема, «взяти до відома інформацію представників Асоціації «Телекомунікаційна палата України» щодо виконаного перекладу на державну мову європейського стандарту ETSI EG 202 057-4 та запропонуватиАсоціації «Телекомунікаційна палата України» здійснити заходи щодо прийняття в Україні як національного європейського стандарту ETSI EG 202 057-4 методом «перекладу».

Проте, як у ході засідання Робочої групи головою Правління ІнАУ О. Федієнком було зауважено, так і в цьому листі звертаємо Вашу увагу на наступне.

Відповідно до абзацу 4 частини першої статті 15 Закону України «Про телекомунікації» саме центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) визначає вимоги щодо рівня якості телекомунікаційних послуг.

Одними з принципів державної регуляторної політики є, зокрема, прозорість та врахування громадської думки, що передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із змінами і доповненнями, який визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, мають, зокрема, такі права:

подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;

у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

Проте, випадки та механізми розроблення проектів регуляторних актів юридичними особами, їх об’єднанням безпосередньо, законодавством не встановлено.

Тобто, Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) одноосібно та без проведення конкурсу не має права визначати та залучати окремих суб’єктів господарювання, або їх об’єднання до «здійснення заходів щодо прийняття в Україні як національного європейського стандарту ETSI EG 202 057-4 методом «перекладу».

Проте, за відсутності у державного органу достатніх фінансових та людських ресурсів, розроблення необхідної нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій, зокрема, розроблення показників якості послуг із передачі даних та доступу до мережі Інтернет, можливе виключно в рамках державно-приватного партнерства та на умовах, визначених чинним законодавством України.

 

Наразі, ІнАУ пропонує підтримати ідею організації семінару за участі фахівців з країн Європейського Союзу, зокрема, Латвії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Франції та із залученням українських фахівців, зокрема, представників НКРЗІ, Держспецзвʼязку, представників галузі телекомунікацій, об’єднань, тощо з метою обміну інформацією щодо підходів, методів та показників вимірювання параметрів якості обслуговування користувачів послуг доступу до мережі Інтернет у країнах Європейського Союзу та можливості їх впровадження в Україні. Організатором такого семінару виступає ІнАУ.

Про Ваше рішення із зазначеного питання будемо вдячні за Ваше інформування у найближчий термін.

Крім зазначеного, просимо доповнити Протокол засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо вимог до якості телекомунікаційних послуг від 23.11.2016 інформацією про виступ голови Правління ІнАУ О. Федієнка, який зазначив, що підготовку проектів нормативно-правових документів з питань показників якості послуг із передачі даних, доступу до мережі Інтернет, окрім регуляторних органів, повинні здійснювати спеціалізовані вищі навчальні заклади, інші наукові заклади, тощо, а не окремі учасники ринку телекомунікаційних послуг.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О. Федієнко