Лист №212 від 20.12.2016 Голові НКРЗІ щодо створення Робочої групи

Вихідні реквізити
№212
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

 здійснює державне регулювання у сфері

 зв’язку та інформатизації

 Животовському О.М.

 

 Копія:

Голові Адміністрації Державної служби

спеціального зв’язку та захисту

інформації України

Євдоченку Л.О.

 

 

Щодо створення Робочої групи             

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з ініціативою створення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) робочої групи, основним питанням на вирішення якої пропонується пошук шляхів врегулювання проблеми несумісної роботи технологічного обладнання у діапазоні радіочастот 2,4 ГГц, який використовується для надання послуги Wi-Fi мережі та який використовується в сучасних радіотехнологіях 3-го покоління стандарту 3G/UMTS.

Розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні регламентується Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208. Використання радіочастотного ресурсу України здійснюється згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

Крім цього, суб’єкти господарювання для здійснення діяльності з надання телекомунікаційних послуг відповідно до Закону України «Про телекомунікації» з використанням радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального користування, повинні отримати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до рішення НКРЗІ від 19.08.2005 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517.

Таким чином, суб’єкти господарювання, які надають телекомунікаційні послуги з використанням радіочастотного ресурсу України, зобов’язані виконати ряд законодавчих вимог, встановлюють дороге технологічне обладнання, а, відтак, здійснюють значні капіталовкладення у власну господарську діяльність.

Проте, з окремої інформації від учасників ринку телекомунікаційних послуг, ІнАУ стало відомим про те, що після впровадження та розбудови в Україні мереж рухомого (мобільного) зв’язку 3-го покоління (3G), оператори телекомунікацій широкосмугового доступу в Інтернет, які встановили базові станції та надають послуги Wi-Fi мережі з використанням радіочастотного ресурсу в діапазоні 2, 4 ГГц, отримали перешкоди у наданні послуг та проблеми, які виражаються в деградації роботи базових станцій.

 

Відповідно до Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 із змінами (далі – Положення про НКРЗІ), НКРЗІ, зокрема, забезпечує, рівні умови для діяльності у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом.

Відповідно до пункту 14 Положення про НКРЗІ, для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. А, для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності,  в тому числі збалансування у процесі діяльності НКРЗІ інтересів суб’єктів ринку телекомунікацій і споживачів, НКРЗІ може залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості.

У зв’язку з наведеним, ІнАУ звертається з проханням створити робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України, зокрема, в діапазоні 2,4 ГГц, а також з метою опрацювання та надання рекомендацій, консультацій для операторів телекомунікацій задля уникнення створення перешкод при наданні послуг Wi-Fi мережі, викликаних несумісною роботою технологічного обладнання радіотехнології 3-го покоління (3G) та Wi-Fi обладнання в діапазоні 2,4 ГГц, із залученням представників провідних операторів телекомунікацій, об`єднань та профільних асоціацій, органів державної влади.

Зарані вдячні за співпрацю та просимо письмово проінформувати ІнАУ про результати розгляду цього листа та прийняте Вами рішення.

 

 

 

З повагою,

 

Голова правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О. Федієнко