Лист №211 від 10.11.2014 НКРЗІ щодо вартості послуг ДП "УДЦР"

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

Вих. № 211

від «10» листопада 2014 р.

 

Щодо вартості послуг ДП «УДЦР»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 170 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Відповідно до ч.2 ст.14 Законом України «Про радіочастотний ресурс України» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України, серед іншого, віднесено:

·        встановлення розмірів плати за видачу УДЦР документів дозвільного характеру - висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

·        встановлення тарифів на роботи (послуги) УДЦР;

·        контроль за здійсненням радіочастотного моніторингу;

·        встановлення порядку реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядку ввезення їх із-за кордону;

·        здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону;

·        управління та контроль за діяльністю УДЦР відповідно до вимог цього Закону.

Ч.4 ст.16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» визначено, що УДЦР на платній основі, за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України, на їх замовлення виконує роботи (надає послуги), а за рахунок коштів Державного бюджету України - роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіозавад у смугах частот загального користування за заявою спеціальних користувачів. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються НКРЗІ у встановленому порядку.

На сьогодні, Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» здійснює такі види діяльності:

1. Видача дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

2. Видача дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції;

3. Ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

4. Підготовка висновку щодо електромагнітної сумісності РЕЗ;

5. Підготовка висновків щодо виділення номерного ресурсу;

6. Виконання робіт з первинного технічного контролю РЕЗ та здійснення вимірювань параметрів РЕЗ під час приймальних випробувань;

7. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж;

8. Випробування (вимірювання) показників якості телекомунікаційних послуг;

9. Виявлення та усунення дії джерел радіозавад;

10. Радіочастотний моніторинг;

11. Випробування;

12. Оцінка відповідності (сертифікація).

Вартість робіт (послуг) ДП «УДЦР» визначається відповідно до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008 №1256 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за №1238/15929.

Однак, тривалий час складається сумна практика при розрахунку ДП «УДЦР» вартості наданих послуг додатково стягувати з операторів телекомунікацій вартість супутніх послуг, в тому числі, за виїзд співробітників підприємства, сплату витрат на пальне тощо.

Відповідно до приписів Закону України «Про радіочастотний ресурс України» ДП «УДЦР» не може надавати будь-які інші платні послуги, не передбачені переліком робіт та послуг, затверджених НКРЗІ у встановленому порядку, а також вимагання сплати будь-яких додаткових коштів, що не передбачені тарифами, затвердженими НКРЗІ у встановленому порядку.

Додатково слід зазначити, що відповідно до інформації з Єдиного державного порталу адміністративних послуг, НКРЗІ надає серед іншого, наступні адміністративні послуги:

1.    Видача та продовження строку дії спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні;

2.    Ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

3.    Видача, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

4.    Визначення можливості застосування радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України;

5.    Виділення номерного ресурсу;

6.    Переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу.

Ч.6. ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» встановлено, що стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових, не передбачених законом платежів, або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.

Ч.4 ст.15 вказаного закону встановлено також заборону надання платних супутніх послуг суб'єктом надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг.

Як вже вище зазначалось, практика стягнення ДП «УДЦР» з операторів телекомунікацій додаткових платежів та вартість супутніх послуг має наслідком порушення Закону України «Про радіочастотний ресурс України», а також Закону України «Про адміністративні послуги» для НКРЗІ та УДЦР, як підконтрольного їй підприємства.

А також надає можливість користувачам РЧР скористатись своїм правом, передбаченим ч.1 ст. 6 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», на відшкодування збитків від неправомірних дій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та УДЦР.

З метою попередження негативних наслідків від неправомірних дій ДП «УДЦР», просимо Вас розглянути викладені у цьому листі обставини, та вжити відповідні заходи реагування.

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                          Т. Попова