Лист №195 від 04.11.2016 Міністерству юстиції України щодо відмови у державній реєстрації рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «УДЦР», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство юстиції України

 

Міністерство юстиції України

 

 

 

Копія:Державна регуляторна служба України

 

 

Вих. №195

від «04» листопада 2016 року

 

Щодо відмови у державній реєстрації

рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів

на роботи (послуги) ДП «Український

державний центр радіочастот», пов’язані

з користуванням РЧР та вимірюванням

параметрів телекомунікаційних мереж

 

Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 01.11.2016 затверджено зміни до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 16.07.2009 №1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за № 741/16757 (із змінами) та визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «УДЦР», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.06.2015 за № 687/27132.

Даний проект рішення погоджено з Антимонопольним комітетом України та Державною регуляторною службою України (далі – ДРС).

Також, 01.11.2016 НКРЗІ прийнято рішення «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж» (далі – Рішення), яке набере чинності одночасно з набранням чинності рішенням НКРЗІ про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ», зареєстрованого в Мін’юсті 10.06.2015 за № 687/27132, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Проект Рішення не погоджувався НКРЗІ з заінтересованими державними органами, зокрема ДРС.

Відповідно до інформації, зазначеної у Аналізі регуляторного впливу, «у разі внесення узгоджених між собою змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та тарифів на роботи (послуги) УДЦР, останні, відповідно до норм пункту 13 Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067 (далі – Положення про НКРЗІ), не потребуватимуть узгодження з іншими органами державної влади». Пунктом 13 Положення про НКРЗІ встановлено, що, рішення НКРЗІ, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказані рішення НКРЗІ буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Проте, Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) вважає, що Рішення потребує погодження з Державною регуляторною службою України в порядку, визначеному законодавством. Таку позицію обґрунтовуємо наступним.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 14 та частини четвертої статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» НКРЗІ, здійснюючи повноваження у сфері користування радіочастотним ресурсом України, встановлює тарифи на роботи (послуги) УДЦР.

Стаття 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» визначає сферу дії цього Закону та визначає випадки та види актів, на які не поширюється дія Закону.

Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (далі – Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів) передбачено, що відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, підлягають погодженню із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику у встановленому цим Законом порядку. Рішення національних комісій регулювання природних монополій, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Національні комісії регулювання природних монополій, відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії» та покладених на них завдань, зокрема, формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, що виробляються суб’єктами природних монополій.

Проте, УДЦР не виробляє (не надає) послуги, які перебувають у стані природної монополії або суміжних ринках.

НКРЗІ, відповідно до повноважень, встановлених статтею 18 Закону України «Про телекомунікації», здійснює тарифне регулювання у сфері телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків  між операторами телекомунікацій.

Статтею 15 Закону України «Про природні монополії» також встановлено, що рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отже, рішення НКРЗІ «Про затвердження тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж» є регуляторним актом, який підлягає погодженню з заінтересованими державними органами, оскільки своїм рішенням національний регулятор затверджує розміри тарифів не у сфері природної монополії або суміжних ринків.

Крім цього, стаття 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не звільняє національні комісії регулювання природних монополій у вчиненні дій щодо погодження регуляторних актів, які встановлюють ціни (тарифи) на послуги, в т.ч. і на ринках природних монополій або суміжних ринках, крім актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги.

 

Підсумовуючи наведене, ІнАУ вважає, що Рішення підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України.

Тому, відповідно до підпункту «в» пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів просимо відмовити у державній реєстрації рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж», оскільки проект даного документу не узгоджено із заінтересованими органами, зокрема, Державною регуляторною службою України.

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                       О. Федієнко