Лист №192 від 04.11.2015 ТОВ "ІСС" відповідь на Відкритий лист

04.11.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Директору ТОВ «ІСС»

Е. Шнурко-Табаковій

 

 

 

Вих. № 192

від «04» листопада 2015 р.

 

Шановна Елліно Володимирівно!

 

Правління Інтернет Асоціації України (далі - ІНАУ) розглянуло Ваш лист від 08.10.2015 № 358  та повідомляє наступне.

1. Порядок організації, принципи діяльності, мета та функції громадської ради, вимоги до кандидатів у членство, порядок роботи, права та обов’язки членів громадської ради, тощо регулюються за загальними правилами, визначеними Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996.

На виконання вказаного Типового положення Громадською радою при Міноборони розроблено власне Положення про роботу громадської ради, затверджене Міністром оборони України.

Відповідно до вимог названих нормативно-правових актів, та згідно задекларованих ними процедур, ІНАУ делеговано свого представника в особі Федієнка Олександра Павловича. Кандидатура О. Федієнка, на той час члена Правління ІНАУ, до складу Громадської ради Міністерства оборони України була запропонована у розсилці Правління ІНАУ 17.01.2015 р. За підсумками обговорення, при відсутності заперечень з боку членів Правління щодо кандидатури О.Федієнка, наказом Виконавчого директора ІНАУ від 27.01.2015 р. №2-П О. Федієнка було делеговано кандидатом до складу Громадської ради при Міністерстві оборони України.

2. Правління ІНАУ (або комітети, або робочі групи) експертного рішення щодо формування інформаційного повідомлення для Громадської ради при Міністерстві оборони стосовно вразливості обладнання цифрового радіозв’язку виробництва Motorola Solutions не виносило. Таку пропозицію було озвучено на засіданні Громадської ради при Міноборони її членом Федієнком О.П., яка однак розглянута не була. Надання членами Громадської ради пропозиції для розгляду питань на засіданні Громадської ради є їх правом, що в повній мірі відповідає Положенню про Громадську раду при Міноборони та не потребує додаткових рішень інститутом громадянського суспільства.

3. Правління ІНАУ не приймало рішень щодо направлення в офіційні розсилки силових структур будь-якої інформації. Доцільно зазначити, що з інформації, наявної в Асоціації, Громадська рада при Міноборони не має власних офіційних розсилок. Однак, в питаннях наявності/відсутності офіційних розсилок, правил їх користування абощо, доцільно звертатись безпосередньо до громадських рад силових структур.

4. Асоціація не може надавати будь-яких оціночних суджень щодо етичності, лобіювання, діяльності інших установ, організацій, громадських рад, тощо. Як зазначалось вище, в питаннях правил користування офіційних розсилок громадських рад силових структур доцільно звертатись безпосередньо до їх розпорядників.

5. Представники ІНАУ в різних громадських радах публікують інформацію щодо своєї участі в них в розсилці Правління ІНАУ та загальній розсилці Асоціації members@inau.ua за власною ініціативою. Крім того, зазначена інформація доводиться до відома членам Асоціації в річних звітах про діяльність Асоціації на чергових Загальних зборах (З’їзді) – див. відповідну інформацію на сайті ІНАУ за адресою http://www.inau.org.ua/congresses.phtml.

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      О.Федієнко