Лист №183 від 18.10.2016 Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо надання пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати"

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України

 

вул. М. Грушевського, 12/2,

м. Київ, 01008

 

 

 

Вих. №183

від «18» жовтня 2016 року

 

Щодо надання пропозицій до проекту

постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін у додаток 2 до Методики

розрахунку орендної плати за державне

майно та пропорції її розподілу»

 

Відповідно до пункту 3 Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», схвалених постановою Верховної Ради України 31.03.2016 № 1073-VIII (далі – Рекомендації), Кабінету Міністрів України рекомендовано відповідно до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357-р, розробити зміни до нормативно-правових актів, зокрема, щодо встановлення Фондом державного майна України вимог щодо використання орендної ставки у розмірі 10% у разі експлуатації об’єктів нерухомості для розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.

На сьогодні, орендні ставки за використання орендарем нерухомого державного майна встановлюються відповідно до додатку 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 із змінами (далі – Методика).

06 жовтня 2016 року на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (далі – проект Постанови).

Як вказано в Аналізі регуляторного впливу до проекту Постанови, необхідність внесення запропонованих змін до Методики мотивовано забезпеченням однозначного тлумачення норм законодавства під час застосування орендних ставок за використання нерухомого державного майна операторами телекомунікацій, оскільки, «на сьогодні за оренду нерухомого державного майна для розміщення офісних приміщень операторів та провайдерів телекомунікацій застосовується ставка 40 %, у разі розміщення технічних засобів, антен операторів та провайдерів телекомунікацій застосовується ставка як 40 %, так і 18 %. За інформацією операторів телекомунікацій на сьогодні за використання нерухомого державного майна для розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій орендна ставка у розмірі 18 % використовується лише в 10 % укладених договорів оренди державного майна, в інших випадках – 40 %».

Відтак, проектом Постанови пропонуються такі орендні ставки операторам, провайдерам телекомунікацій на нерухоме державне майно:

40% у разі розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету;

18% у разі розміщення технічних засобів, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету.

 

Проте, запропоновані проектом Постанови зміни до Методики, не вирішують питання зниження орендної ставки у разі експлуатації об’єктів нерухомості для розміщення технологічного обладнання, антен, зокрема, операторами та провайдерами телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет, до 10%, як це визначено Рекомендаціями.

Натомість, у разі прийняття вказаної постанови, однозначно матиме місце лише підвищення для операторів, провайдерів телекомунікацій орендних ставок за використання нерухомого державного майна у разі розміщення офісних приміщень до 40%. При цьому, відповідно до абзацу 9 пункту 9 Методики, іншим субʼєктам господарювання, у разі оренди нерухомого державного майна для розміщення офісних приміщень, застосовуватиметься орендна ставка 18%. Такий розподіл орендних ставок за використання нерухомого державного майна має ознаки дискримінаційного по відношенню до операторів, провайдерів телекомунікацій.

Слід зазначити, що операторами, провайдерами телекомунікацій вживаються максимальні заходи, направлені на утримання тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет, не дивлячись на постійне підвищення вартості складових цієї послуги.

Відтак, діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет має економічно стимулюватись з боку державних органів. Проте, запропоновані проектом Постанови ставки орендної плати за використання операторами, провайдерами нерухомого державного майна можуть, навпаки, привести до підвищення плати, в окремих випадках, зокрема, коли орендна ставка встановлювалась  у розмірі 18%.

Із зазначеного, слід звернути увагу й на те, що окремими органами місцевого самоврядування при прийняття рішень щодо затвердження орендних ставок за використання комунального майна беруться за основу ставки, затверджені Методикою. Відтак, зміни орендних ставок, запропоновані проектом Постанови до абзацу 5 пункту, абзацу 9 пункту 9 у додаток 2 до Методики, можуть спричинити підвищення орендних ставок за використання й нерухомого комунального майна.

 

Враховуючи наведене, Інтернет Асоціація України, до складу якої входять понад 180 суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері телекомунікацій, пропонує проектом Постанови встановити такі орендні ставки на нерухоме державне майно для операторів, провайдерів телекомунікацій:

18 % – у разі розміщення офісних приміщень операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет;

10 % – у разі розміщення технічних засобів, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.

 

 

З повагою

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О. Федієнко