Лист №140/1-3 від 01.09.2016 щодо не підтримки проекту Рішення НКРЗІ №442 від 23.08.2016 "Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України"

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДРСУ, Державна регуляторна служба України
АМКУ, Антимонопольний комітет України
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державна регуляторна служба України

 

Антимонопольний комітет України

 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Вих. №140/1-3

від «01» вересня 2016 р.

 

Щодо не підтримки

проекту Рішення НКРЗІ

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 23.08.2016 №442 схвалено проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України» (далі – проект Рішення) та направлено на погодження до заінтересованих державних органів.

ІнАУ листом від 23.05.2016 №75 направляла до НКРЗІ зауваження та пропозиції до рішення про прийняття за основу вищезазначеного проекту Рішення, але НКРЗІ не врахувала їх та до цього часу не надала обґрунтування щодо їх відхилення.

ІнАУ надає наступні зауваження та пропозиції.

1. Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗІ від 19.08.2005 №53 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 20.10.2005 за №1237/11517 (далі – Ліцензійні умови), НКРЗІ пропонує викласти у новій редакції. Зокрема, відповідно до запропонованих змін: повним освоєнням радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, є наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону* за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг. У разі наявності у ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі радіочастот, враховуються всі вказані ліцензії.

Відповідно до Аналізу регуляторного впливу проекту Рішення, НКРЗІ, шляхом внесення запропонованих змін до Ліцензійних умов, передбачається вирішити проблему низької ефективності використання радіочастотного ресурсу України, існування якої підтверджується даними дослідження, проведеного фахівцями НКРЗІ у вказаних діапазонах радіочастот за ліцензіями, які надають виключне право на використання радіочастотного ресурсу.

Разом з цим, такий обов’язок користування радіочастотним ресурсом України може мати негативні наслідки для окремих ліцензіатів.

Відповідно до пункту 1.6 Ліцензійних умов у залежності від регіону користування радіочастотним ресурсом ліцензії поділяються на національні, регіональні та територіальні.

Запропоновані зміни у проекті Рішення не передбачають врахування щільності населення на певній території.

Відтак, територіальна ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України на обмеженій території регіону, передбачає можливість використання території незначного регіону, де населення менше, аніж 500 тисяч. Тому, користувач територіальної ліцензії не зможе виконати запропоновані НКРЗІ умови.

З огляду на наведене, запропонована редакція частини третьої підпункту 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов створює правову невизначеність щодо її застосування, оскільки:

а) для певних радіотехнологій застосування однієї РЕЗ не зможе забезпечити надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України для 500 тисяч населення;

б) ліцензіат, який має територіальну/ні ліцензію/ї, потенційно не може виконувати запропоновані умови;

в) наявність у ліцензіата одного дозволу на експлуатацію РЕЗ, що дозволить забезпечити надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України для населеного пункту з чисельністю 500 тисяч населення, надаватиме можливість не освоювати радіочастотний ресурс на решті території регіону, а відтак, матиме місце неефективне використання радіочастотного ресурсу України, що суперечитиме принципам, встановленим у статті 8 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Таким чином, запропонована НКРЗІ нова редакція підпункту 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов створить правову невизначеність та не забезпечить досягнення заявленої мети регулювання – підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

 

2. Проектом Рішення НКРЗІ пропонує доповнити Ліцензійні умови такою приміткою: «Примітка: * підставою для визначення чисельності населення регіонів України є довідник «Чисельність наявного населення України», що видається Державною службою статистики України, за попередній рік».

Разом з цим, запропонована редакція доповнення до Ліцензійних умов, створює правову невизначеність щодо її застосування, зокрема, виходячи з наступного:

а) не зрозуміло, яким чином пов’язуються наявність певної кількості РЕЗ та чисельність населення;

б) яким чином враховується чисельність населення відносно місця розташування РЕЗ;

в) яким чином будуть вираховуватись та пов’язуватись такі показники, як: кількість РЕЗ, чисельність населення, кількість потенційних та фактичних споживачів телекомунікаційних послуг.

Таким чином, запропоноване НКРЗІ доповнення приміткою Ліцензійних умов створить правову невизначеність та не забезпечить досягнення заявленої мети регулювання – підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

Оскільки запропонована НКРЗІ редакція змін до Ліцензійних умов не містить чітких критеріїв їх застосування, не встановлює однакових підходів для отримання та видачі ліцензій, та, в цілому, не сприяє повному освоєнню радіочастотного ресурсу за ліцензією, то дозволятиме, як регулятору, так і ліцензіатам, довільно трактувати настання чи ненастання юридичного факту повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот.

Застосування неефективних змін до Ліцензійних умов, у випадку їх прийняття, з огляду на право НКРЗІ анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, якщо ліцензіат не в повному обсязі використовує радіочастотний ресурс, матиме негативні наслідки.

З огляду на наведене, запропонована НКРЗІ редакція змін до Ліцензійних умов матиме негативні наслідки для діяльності суб’єктів ринку, які надають телекомунікаційні послуги з використанням радіочастотного ресурсу України, створюватиме необґрунтовані бар’єри для входження на ринок суб’єктів господарювання, а, отже, не сприятиме створенню ефективного та конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг.

 

Додаток: копія листа №75 від 23.05.2016, на 3 арк.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О. Федієнко