Лист №133/1-3 від 26.07.2017 КМДА щодо сприяння у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з діяльністю КП «Київміськсвітло»

Вихідні реквізити
№133/1-3 від 26.07.2017
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
КМДА, Київська міська державна адміністрація

Голові Київської міської державної адміністрації

Кличку В.В.

 

Копія:

Першому заступнику директора Департаменту транспортної

інфраструктури Київської міської державної адміністрації

                                                                                          Шпильовому І.Ф.

 

Директору КП «Київміськсвітло»

Хричову А.В.

Вих. №133/1-3

Від 26 липня 2017 року

 

Щодо сприяння у вирішенні

проблемних питань, пов’язаних

з діяльністю КП «Київміськсвітло»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

До складу ІнАУ входить понад 190 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, напрямком діяльності якої є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ України, значна частина з яких здійснює діяльність у м. Київ та користується послугами КП «Київміськсвітло» при розміщенні телекомунікаційних мереж.

На початку 2017 року учасники ІнАУ неодноразово інформували про підвищення вартості послуг використання опор зовнішнього освітлення для розміщення телекомунікаційних мереж та плати за виконання робіт з розміщення телекомунікаційних мереж на опорах КП «Київміськсвітло». Зокрема, відповідно до наказу директора КП «Київміськсвітло» А. Хричова від 30.12.2016 № 282, цим підприємством застосовується плата на послуги по визначенню технічної можливості розміщення телекомунікаційних мереж у розмірі 16,2 грн/м, вартість робіт по підвісу телекомунікаційних мереж працівниками підприємства – 40-50 грн/м, картограма – 980 грн, а, щомісячні платежі операторів, провайдерів телекомунікацій за розміщення телекомунікаційних мереж становлять 692 грн/км (що, в середньому, за опору становить близько 21 грн).

Крім цього, окремі оператори телекомунікацій повідомляють ІнАУ про наявність випадків недопущення до виконання робіт з підвісу телекомунікаційних мереж на опорах КП «Київміськсвітло» іншими підрядними організаціями, які мають відповідні дозвільні документи на здійснення будівельних робіт. Тобто, це породжує формування ознак штучно створених умов використання монопольного (домінуючого) становища під час виконання робіт з підвішування телекомунікаційних мереж, тільки власними силами КП «Київміськсвітло».

На наш погляд, недопущення підрядних організацій, які мають відповідні дозвільні документи до виконання робіт до підвішування телекомунікаційних мереж з використанням інфраструктури КП «Київміськсвітло» є неправомірним, а використання монопольного (домінуючого) становища, в свою чергу, може призводити до встановлення високих цін на власні послуги.

Хочемо підкреслити, що в цей непростий час, така позиція приведе до того, що кияни, а фактично це Ваші виборці, отримають ще одну порцію негативу у вигляді неминучого підвищення тарифів на соціально значущу послугу доступу до Інтернет. Хоча цього можна було б уникнути, якби керівництво КП «Київміськсвітло» спробувало знайти компроміс і баланс інтересів сторін.

Враховуючи зазначене, ІнАУ звернулась листом від 16.05.2017 № 42 до КП «Київміськсвітло» про надання інформації за колом питань, вказаних у зазначеному листі.

Проте, до сьогоднішнього дня інформація на вказаний лист від КП «Київміськсвітло» до ІнАУ не надходила.

Такі дії, зокрема, ігнорування обов’язку надання інформації на звернення, з боку КП «Київміськсвітло», вважаємо, в першу чергу, некоректними та такими, що не свідчать про належну взаємодію та співпрацю у сфері розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах комунальної власності з метою забезпечення належними послугами населення                 м. Київ.

Крім цього, звертаємо увагу, що з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до статті 17 Закону про доступ плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати: за розроблення та видачу технічних умов з доступу – 50 відсотків мінімальної заробітної плати (тобто 1600 грн); за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, у тому числі опору лінії електропередачі, – 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати (тобто 9,60 грн за одну опору) на місяць.

Законом про доступ забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу.

Відтак, на сьогодні, вартість доступу за розміщення телекомунікаційних мереж з використанням інфраструктури КП «Київміськсвітло» перевищує законодавчо встановлені граничні розміри такої плати більше аніж у два рази.

Також, на наш погляд, на сьогодні КП «Київміськсвітло», пропонуючи укладати договори на спільне використання конструкцій технологічних мереж зовнішнього освітлення, таким чином уникає виконання вимог Закону про доступ.

Крім цього, відповідно до доповнення пунктом 57 частини першої статті 26 до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях, зокрема, міської ради вирішуються питання встановлення плати за доступ до об’єкта енергетики комунальної власності відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до доповнень до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку належить організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура.

Отже, положеннями Закону про доступ чітко визначені повноваження органів місцевого самоврядування, права та обов’язки власників (володільців) інфраструктури об’єктів комунальної власності у господарських взаємовідносинах з операторами, провайдерами телекомунікацій при розташуванні технічних засобів телекомунікацій.

 

Враховуючи наведене, змушені звертатись до Київської міської державної адміністрації, як виконавчого органу Київської міської ради, яка є власником КП «Київміськсвітло», з метою сприяння у вирішенні наступних питань:

  • щодо зобов’язання КП «Київміськсвітло» надати до ІнАУ інформацію, яка запитувалась листом від 16.05.2017 № 42;
  • щодо зобов’язання КП «Київміськсвітло» до виконання вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», який набув чинності з 04.06.2017, зокрема, в частині укладення з операторами, провайдерами телекомунікацій договорів з доступу до об’єктів електроенергетики та встановлення розмірів плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики.

 

Крім цього, з метою врегулювання проблемних питань, які мають місце на сьогодні у взаємовідносинах між операторами, провайдерами телекомунікацій при розміщенні телекомунікаційних мереж з використанням інфраструктури КП «Київміськсвітло», просимо розглянути можливість проведення найближчим часом робочої наради за участі представників Київської міської державної адміністрації, КП «Київміськсвітло», ІнАУ та інших заінтересованих операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Будемо вдячні за якнайшвидше надання інформації на дане звернення.

 

Додаток: Лист ІнАУ від 16.03.2017 № 42 до КП «Київміськсвітло» із запитом надати інформацію.

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                    О. Федієнко