Лист №129 від 30.07.2015 Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення щодо проекту нової редакції розмірів штрафів для ліцензіатів

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

 

Голові Національної ради України

з питань телебачення та радіомовлення

Артеменку Ю.А.

 

 

Вих. № 129

від «30» липня 2015 р.

 

Щодо проекту нової редакції

розмірів штрафів для ліцензіатів

 

Шановний Юрію Анатолійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, цим листом засвідчує Вам свою повагу заявляє про приєднання до колективного звернення представників професійних об'єднань суб'єктів господарювання у сфері програмної послуги, яке містить прохання зменшити розміри штрафів для ліцензіатів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (далі - Нацради) та водночас вирішити питання щодо посилення відповідальності суб'єктів господарювання за провадження діяльності без відповідної ліцензії у сфері телерадіомовлення.

Рішенням Нацради від  09.07.2015 № 986 було винесено на громадське обговорення проект нової редакції розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення (далі – Проект).

Проектом передбачено, що розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого ліцензіату  розміру ліцензійного збору за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу і складає 25 відсотків за вчинення порушень, передбачених частиною другою статті 42 Закону, 15 відсотків – за вчинення порушень, передбачених частинами сьомою – дев’ятою статті 39 Закону, та 10 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії.

Водночас, відповідно до  статті 72 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», передбачено, що Національна рада застосовує санкції, зокрема і стягнення штрафу, до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог Закону України «Про телебачення та радіомовлення».

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Тобто в підзаконних актах органів влади не можуть визначатися діяння, за які провайдерів програмної послуги можна  притягнути до відповідальності у вигляді стягнення штрафу.

Натомість Проектом нової редакції розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги, встановлено відповідальність не тільки за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, але й за порушення умов  ліцензії.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на неприпустимість застосування штрафів, розмір яких значно перевищує  загальну міру відповідальності за провадження господарської діяльності без одержання відповідної ліцензії.             

Так, відповідно до ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення «провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої».

Тобто, відповідно до законодавства адміністративний штраф за провадження діяльності провайдера програмної послуги без отримання відповідної ліцензії Національної ради може бути лише від 1700 до 3400 грн.

У той же час, відповідно до Проекту для провайдера-ліцензіата з територією надання послуг «Україна», розмір штрафу  за порушення ст.42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» може складати близько 1 млн. грн.

Така велика розбіжність між мірою відповідальності ліцензіатів Нацради та суб'єктів господарювання без одержання відповідної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності у сфері телерадіомовлення буде сприяти негативним явищам на ринку програмних послуг, а саме переходу провайдерів до тіньового сектору економіки, що є неприпустимим.

Тому просимо Вас, шановний Юрію Анатолійовичу, разом із Кабінетом Міністрів та народними депутатами України розглянути питання необхідності прийняття змін до законодавства про посилення відповідальності суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності у сфері телерадіомовлення без одержання відповідної ліцензії. 

Щодо Проекту, просимо зменшити розміри штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги, враховуючи те, що основною метою притягнення до відповідальності є не поповнення Державного бюджету, а лише виховання особи, яка вчинила правопорушення, в дусі дотримання законів України, поваги до правил  функціонування ринків надання послуг, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України

 

О. Федієнко