Лист №106,108,110 від 22.06.2017 Голові ВРУ, Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку, Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики щодо звернення учасників конференції ДЕК

Вихідні реквізити
№106,108,110
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ВРУ, Верховна Рада України

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради

України з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

Голові Комітету Верховної Ради

України з питань свободи слова та

інформаційної політики

Сюмар В.П.

 

Вих. № 106,108,110

Від 22 червня 2017р.

 

Звернення учасників конференції

 «Дні електронних комунікацій»

 

       Інтернет Асоціація України та Асоціація правовласників та постачальників контенту висловлюють Вам свою повагу та звертаємось з наступного приводу.

       У період 07-10 червня 2017 року у місті Одеса відбулась Перша Міжнародна конференція «Дні електронних комунікацій» (ДЕК), організаторами якої виступили Інтернет Асоціація України, Асоціація правовласників і постачальників контенту (АППК) і Латвійська асоціація електронних комунікацій за підтримки Проекту Ради Європи «Підвищення поваги до захисту прав людини в Інтернеті шляхом зміцнення потенціалу, регіонального співробітництва та участі в глобальній політиці управління Інтернетом», Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Одеської облдержадміністрації та у якій прийняли участь більше 200 представників суб’єктів господарювання у сферах телекомунікацій і телебачення з восьми країни Східної Європи (матеріали конференції за посиланням http://dek.org.ua/uk/).

       За підсумками, учасниками конференції підписано спільне комюніке, у якому визначено перелік пріоритетних заходів, які потребують нагального вирішення державними органами з метою усунення несприятливих умов в діяльності суб’єктів господарювання, сприяння конкуренції та подальшого розвитку ринків послуг електронних комунікацій.

       Враховуючи вищенаведене, у додатку направляємо примірний Комюніке та, користуючись нагодою, звертаємо Вашу увагу на першочергову необхідність вирішення таких питань:

  • вжиття заходів, направлених для якнайшвидшого прийняття законодавчих актів у сфері гармонізації законодавства України та законодавства ЄС у сфері послуг електронних комунікацій та аудіовізуальних послуг, зобов’язання по яких взяла на себе Україна при підписанні Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством, з іншої сторони, зокрема, Законів України «Про електронні комунікації», «Про аудіовізуальні медіа-послуги»;
  • зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації окремих норм Конвенції про кіберзлочинність повинні прийматись лише за наявності експертного висновку представників Ради Європи, проведення заходів з обговорення законопроекту із залученням громадськості та врахування обґрунтованих пропозицій профільних об’єднань та учасників ринків послуг електронних комунікацій;
  • враховуючи збільшення випадків нанесення збитків операторам, провайдерам телекомунікацій шляхом пошкодження телекомунікаційних мереж, розглянути в пріоритетному порядку законопроекти щодо посилення відповідальностіза пошкодженнякабельної, радіорелейної, повітряної ліній зв’язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо це спричинило тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг.

       Крім зазначеного, з наведеного у Законі України «Про основи національної безпеки» терміну «національна безпека», інформаційна безпека є невід’ємною складовою національної безпеки України.

       Наразі, в Україні прийнято ряд законодавчих актів, направлених на посилення захисту інформаційної безпеки держави. Проте, майже усі законодавчі ініціативи не направлені на створення умов щодо протидії загрозам цілісності телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій. Так, у Верховній раді України зареєстрований лише один законопроект за № 4497 від 21.04.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж)», яким пропонується доповнити статтю 360 Розділу XV «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян» Кримінального кодексу України. Проте,  навіть у разі прийняття, ці положення КК України, не міститимуть належних та ефективних заходів, направлених на убезпечення телекомунікаційного обладнання.

       Тому, пропонуємо ініціювати внесення змін саме у Розділ 1 «Злочини проти основ національної безпеки України» КК України, доповнивши визнанням злочину діянь, направлених або які призвели до пошкодження, викрадення телекомунікаційних мереж з нанесенням значних фінансових збитків та шкоди інформаційній безпеці держави.

  • з метою недопущення зривів прийняття нагальних для галузі електронних комунікацій законодавчих актів, посилити відповідальність народних депутатів України за невідвідування пленарних засідань Верховної Ради України;
  • організувати парламентські слухання за участі Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики за участі професійних громадських об’єднань, учасників ринку електронних комунікацій, інших зацікавлених представників громадськості та органів державної влади на тему: «ЗаборонаІнтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів на виконання Указу Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 про введення в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, на цих парламентських слуханнях провести аналіз очікуваного зиску та наслідків для громадян, інфраструктури, бізнес-процесів від упроваджених новацій в галузі кібербезпеки, забезпечивши такі заходи перед усім у Збройних силах України, правоохоронних структурах, державних органах.

У додатку: спільне Комюніке учасників Першої Міжнародної конференції «Дні електронних комунікацій».

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                   О.Федієнко

 

Голова Правління

Асоціації правовласників та

постачальників контенту                                                             Н. Клітна