Лист №04 від 05.01.2017 АМКУ - Інформація на вимогу від 26.12.2016 № 130-29.3/09-13801

Вихідні реквізити
№04
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

 

 

Антимонопольний комітет України

Державному уповноваженому –

ПРОЦИШЕН М.В.__

вул. Митрополита В. Липківського, 45,

м. Київ, 03680

 

Вих.№04

від «05» січня 2017 року

 

Інформація на вимогу від 26.12.2016

№ 130-29.3/09-13801

Шановна Маріє Вікторівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та, за результатом опрацювання вимоги від 26.12.2016№ 130-29.3/09-13801, надаємо наступну інформацію.

1. Чи організовувала та/або брала участь Інтернет Асоціація України у нарадах, конференціях, круглих столах, інших заходах, присвячених питанню запровадження з 01.01.2017 плати за ретрансляцію (розповсюдження) ефірних телеканалів медіа групами України для операторів/провайдерів програмної послуги? Якщо так, вказати дати та тематику (назви) таких нарад, конференцій, круглих столів, інших заходів. Надати копії протоколів, протокольних рішень, роздаткових матеріалів (у разі наявності) таких нарад, конференцій, круглих столів, інших заходів.

У відповідь на вказане питання вимоги, повідомляємо, що ІнАУ безпосередньо не була організатором нарад, конференцій, проведення «круглих столів» або інших заходів, присвячених питанню запровадження з 01.01.2017 плати за ретрансляцію (розповсюдження) ефірних телеканалів медіа групами України для операторів/провайдерів програмної послуги.

Разом з цим, враховуючи актуальність зазначеного питання для учасників ринку телекомунікацій, з метою знаходження шляхів врегулювання можливих негативних наслідків, пов’язаних із впровадження з 01.01.2017 плати за ретрансляцію (розповсюдження) ефірних телеканалів медіа групами України для операторів/провайдерів програмної послуги, зокрема, в першу чергу, з метою упередження значного зростання абонентної плати для власних абонентів, зазначене питання було предметом обговорень під час конференцій, інших заходів, в яких ІнАУ брала участь. Зокрема, це:

 • Перший конвергентний Форум директорів електронних комунікацій, який відбувся у період 27-28.10.2016 у м. Києві (детальна інформація за темою «Розвиток бізнесу в сферах медіа та телекому» за ел.адресою: www.timint.net/tim2016.html). Протокольні рішення не приймались.
 • Українська конференція операторів зв’язку (УКОЗ), яка відбулась у період 29.09.2016 – 02.10.2016. Зокрема, під час цієї конференції в секції «Телебачення і контент»  учасниками досліджувалось законодавче поле та відповідальність за порушення при наданні операторами універсальної програмної послуги, світові практики та українські реалії монетизації контенту, тощо (більш детальна інформація за посиланням /news/ukoz-2016-stav-naybilshym-zibrannyam-operatoriv-telekomunikaciy-pidsumky-konferenciyi). Протокольні рішення не приймались.
 • 02.12.2016 в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення відбулось засідання робочої групи з проблемних питань діяльності провайдерів програмної послуги, у якій брав участь представник ІнАУ К. Жакун (детальнішу інформацію див. за посиланням: nrada.gov.ua/ua/news/radanews/33453.html). Копія протоколу засідання до ІнАУ не направлялася.
 • 16.12.2016 відбулось засідання Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, на якому розглядалась ситуація, що склалася між провайдерами, операторами телекомунікацій та вітчизняними телекомпаніями після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги)» (детальнішу інформацію див. за посиланням: http://nrada.gov.ua/ua/hromadskarada/22753/33107/33925/33929.html).

 

2. Копії звернень, скарг тощо Інтернет Асоціації України до суб’єктів господарювання, органів державної влади тощо з приводу запровадження з 01.01.2017 плати за ретрансляцію (розповсюдження) ефірних телеканалів медіа групами України для операторів/провайдерів програмної послуги та копії відповідей суб’єктів господарювання, органів держаної влади тощо Інтернет Асоціації України на такі звернення, скарги, тощо.

По-перше, звертаємо Вашу увагу на те, що ІнАУ разом з іншими профільними асоціаціями у сфері телекомунікацій направляла до Голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики В.Сюмар та до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення спільний лист від 19.07.2016 щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги) (реєстр № 3504 від 23.11.2015) (текст листа за адресою: www.inau.org.ua/52.3939.0.0.1.0.phtml).

Зокрема, цим листом було звернено увагу державних органів на те, що перехід до ринкових відносин між загальнонаціональними мовниками і провайдерами, які близько 10 років не укладали угоди, може бути болісним, існує ризик підвищення абонентної плати для споживачів кабельних мереж, в окремих випадках – не виключено, до припинення перегляду телеканалів споживачами кабельних мереж. Тобто, не дивлячись на те, що в цілому законопроект мав прогресивний характер, можливі наслідки його прийняття – загострення соціальної ситуації і загроза інформаційній безпеці країни. Тому, з метою зниження ризиків від прийняття законопроекту, асоціації пропонували суб’єктам законодавчої ініціативи удосконалити редакцію законопроекту та внести правки до другого читання, відтермінувавши вступ його в дію – на 1 червня 2017 року, а також було запропоновано визначити, що Національна рада приймає рішення щодо оновленого складу універсальної програмної послуги для провайдера програмної послуги після вимкнення аналогового ефірного мовлення в регіоні.

Відповіді на спільний лист від 19.07.2016 до ІнАУ від державних органів не надходило.

 

По-друге, ІнАУ, у зв’язку із впровадженням оновленого складу програм універсальної програмної послуги і переходом з 1 січня 2017 року на ринкові відносини з комерційними мовниками, які розповсюджують телепрограми ефірним способом, приєдналась до Меморандуму про засади конструктивного переходу на ринкові відносини між телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги України від 28.10.2016, ініціаторами та розробниками якого є українські провайдери: «Тріолан», «Воля», «Ланет» та «Інформаційні технології» (текст заяви ІнАУ за адресою: www.inau.org.ua/146.4095.0.0.1.0.phtml, текст Меморандуму за адресою: www.inau.org.ua/download.php?df6f703b57a201dec11a119417c00783).

Зокрема, цим Меморандумом зафіксовано 4 основні принципи переходу на ринкові стосунки між операторами, провайдерами телекомунікацій та вітчизняними медіагрупами:

1) телерадіоорганізації, які прагнуть максимального покриття, сплачують за поширення свого сигналу;

2) програми телерадіоорганізацій, які обрали платну модель розвитку, включаються до пакетів телепрограм із меншим охопленням;

3) телерадіоорганізації, які прийняли рішення зробити свої програми платними, вживають заходів, що направлені на придбання абонентами таких телепрограм у провайдерів, а саме: кодуються на супутнику, надають сигнал кращої якості в порівнянні з ефіром, проводять роз’яснювальну роботу з телеглядачами на своїх телеканалах, ведуть боротьбу з піратством тощо;

4) застосовується принцип єдиних умов для всіх учасників відносин.

 

Разом з цим зазначаємо, що ІнАУ приєдналась до Меморандуму із застереженнями до пункту першого цього документу, яке полягало в наступному. Оскільки учасниками ІнАУ, переважно є представники середнього і малого бізнесу, основний дохід яких складає абонентська плата, а не платежі з надання послуг із розповсюдження телепрограм, ІнАУ вважає найкращим шляхом до конструктивного переходу на ринкові стосунки у разі доступу всіх абонентів до телепрограм ефірних мовників збереження status quo, принаймні протягом 2017 року. Тобто, більш доцільним, вбачаємо укладення ліцензійних угод на право використання телепрограм ефірного мовлення на умовно безкоштовних засадах, які дозволять захистити інформаційні, економічні інтереси глядача, для провайдерів – кардинально не змінювати концепцію діяльності, для споживачів віддалених регіонів країни – зберегти найдешевшу можливість перегляду українських телепрограм, а для телеканалів – рекламні надходження, високі рейтинги, тощо.

На думку ІнАУ, саме такий спосіб сприятиме реалізації пункту 4 Меморандуму про «єдині умови для всіх учасників відносин», оскільки на даний момент не вирішене питання щодо прозорості абонентської бази у розрізі деяких підприємств. «Прозорість» є окремим довгостроковим державницьким завданням, пов’язаним з реформуванням податкової системи, і реалізацію якого неможливо вирішити в окремій сфері, тим більше в інтересах представників лише одного сегменту ринку.

Цим також зазначаємо, що інших звернень або скарг тощо до суб’єктів господарювання, органів державної влади тощо з приводу запровадження з 01.01.2017 плати за ретрансляцію (розповсюдження) ефірних телеканалів медіагрупами України для операторів/провайдерів програмної послуги та копії відповідей суб’єктів господарювання, органів держаної влади тощо ІнАУ не подавала.

 

3. Іншу інформацію, яку Інтернет Асоціація України вважає за необхідне повідомити Комітету.

Крім зазначеного, з питання впровадження медіагрупами «Медіа Група Україна», «1+1 media», «StarLightMedia» та «Inter Media Grup» з 01.01.2017 плати за ретрансляцію телеканалів у кабельних мережах провайдерів програмної послуги при одночасній безкоштовній трансляції цих же телеканалів та на супутнику вважаємо за потрібне звернути увагу Антимонопольного комітету України на наступне.

3.1. На наше переконання, поширення телепрограм через ефірний аналоговий телесигнал не можна віднести до систем платного телебачення – оскільки скоріше це гібрид із рекламною моделлю, який потребує напрацювання нових унікальних пропозицій із впровадженням тривалого перехідного періоду (частково у п. 3 Меморандуму) до платної моделі. Приміром, не зрозуміло, як можна в проектах угод на використання телепрограм встановлювати ліцензійну плату в залежності від звітної кількості за абонентською базою, одночасно зобов’язуючи провайдерів унеможливити перегляд абонентами програм з використанням сервісів pay TV. Вочевидь, тут щось зайве – або звіти про абонентів, або обмеження ретрансляції у сервісі
pay TV.

3.2. Вважаємо, що підхід 4-х вітчизняних медіагруп, а саме «1+1 media», «StarLightMedia», «Медіа Група Україна» та «Inter Media Group» щодо переходу на договірні відносини з провайдерами програмної послуги та встановлення плати за ретрансляцію телеканалів у кабельних мережах провайдерів програмної послуги не є прозорим і конкурентним. Це твердження базується на наступному:

а) відсутня економічно обґрунтована модель визначення вартості продукту, який пропонується медіагрупами до продажу;

б) медіагрупи «нав’язують» провайдерам програмної послуги додаткові зобов’язання, які не стосуються предмета угод. Так, медіагрупи право на ретрансляцiю телеканалiв продають не поштучно, а «пакетами», відмовитися від яких у оператора, провайдера телекомунікацій немає можливості:

 • пакет каналів «1+1 media»: 6 каналів: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Уніан ТБ», «Бігуді» – 0, 75 грн за 1 абонента в місяць;
 • пакет каналів «StarLightMedia»: 6 каналів: «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «QTV», «М1», «М2» – 0, 75 грн за 1 абонента в місяць;
 • пакет каналів «Медіа Група Україна»: 3 канали: «Україна», «НЛО TV», «Індиго TV» – 0,45 грн за 1 абонента в місяць;
 • пакет каналів «Inter Media Group»: 9 каналів: «Інтер», «НТН», «Мега», «Enter-фільм», «Піксель», «K1», «K2», «Zoom», «EuroNews» – 3 грн за 1 абонента в місяць.

в) порушується принцип відкритості застосування умов «знижок» (у разі їх надання) для того, щоб кожен потенційний контрагент (провайдер програмної послуги) міг ними скористатись. Проте, на сайтах в Інтернет мережі основних медіагруп умови укладення договорів на поширення телепрограм, а також принципи нарахування «знижок», наразі, відсутні.

3.3. У порушення принципу «рівні умови до рівнозначних угод» медіагрупи застосовують різні підходи при реалізації власного продукту залежно від технологічного формату розповсюдження телепрограм – ефірне аналогове ТБ, ефірне цифрове ТБ, кабельне ТБ, супутникове ТБ чи ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

Зокрема, як нам відомо, ретрансляція телеканалів у ефірному ТБ та супутниковому ТБ здійснюється безкоштовно. Відповідно, має місце дискримінаційне впровадження медіагрупами плати за ретрансляцію телеканалів у мережах провайдерів програмної послуги через кабельні мережі порівняно з суб’єктами господарювання, які ретранслюють телесигнал у ефірному та супутниковому форматах, де плата за ретрансляцію телеканалів не справляється.

 

Відтак, на нашу думку, при проведенні дослідження, анонсованого Антимонопольним комітетом України 21.12.2016 за назвою: «АМКУ досліджує питання наявності порушень у діях медіа-груп/операторів (провайдерів) кабельного телебачення» за ел/адресою в Інтернет-мережі: www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132165, органи Антимонопольного комітету України мають вжити передбачених законодавством заходів, спрямованих на упередження порушень законодавства про захист економічної конкуренції відносно операторів, провайдерів телекомунікацій та недопущення застосування медіагрупами:

 • різних цін до рівнозначних угод, які укладатимуться з операторами, провайдерами програмної послуги без об’єктивно виправданих причин, що, своїм наслідком, може ставити операторів, провайдерів телекомунікацій з меншою кількістю абонентів у невигідне становище в конкуренції порівняно з операторами, провайдерами телекомунікацій зі значними обсягами надання програмної послуги та кількістю абонентів;
 • різних цін та умов до рівнозначних угод, які укладатимуться з операторами, провайдерами програмної послуги без об’єктивно виправданих причин залежно від технологічного формату розповсюдження телепрограм – ефірне аналогове ТБ, ефірне цифрове ТБ, кабельне ТБ, супутникове ТБ чи ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу та, внаслідок цього, недопущення перекладання медіагрупами вартості товару (послуг) на операторів, провайдерів програмної послуги, які ретранслюють телепрограми кабельними мережами;
 • необґрунтованого «нав’язування» провайдерам програмної послуги додаткових зобов’язань у вигляді придбання та оплати телепрограм, які оператор, провайдер телекомунікацій не має наміру придбати для ретрансляції кабельними мережами або встановлення медіагрупами завищеної плати за власний товар (послугу).

Зазначені аргументи наводились представниками ІнАУ в ході зазначених у пункті 1 цього листа заходів (конференцій, нарад, засідань Громадської ради при Нацраді з питань телебачення та радіомовлення), а також у публічних релізах ІнАУ.

 

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О.Федієнко