Лист № 96 від 31.07.2020 Нацраді з питань телебачення і радіомовлення щодо проекту Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Вихідні реквізити
Вих. № 96 від 31.07.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

 

 

Вих. № 96

від 31.07.2020

 

Щодо проекту Змін до Інструкції про порядок здійснення

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій

та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

 

Шановна Ольго Володимирівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

17 липня 2020 року на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за адресою http://nrada.gov.ua у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено проект Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення  (далі – проект Змін до Інструкції).

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту Змін до Інструкції, надає в установлений термін такі зауваження та пропозиції.

1. Відповідно до змін до пункту 14 розділу ІІІ Інструкції запропоновано встановити строк проведення позапланової безвиїзної перевірки не більше тридцяти робочих днів.

Таку новацію розробник обґрунтовує, зокрема, необхідністю вироблення дієвого механізму здійснення нагляду за діяльністю у сфері телебачення і радіомовлення, оскільки наявна процедура проведення перевірок, визначена чинним законодавством, не дозволяє своєчасно реагувати на виявлені порушення та вживати відповідних заходів щодо їх припинення.

ІнАУ категорично не погоджується із вказаними пропозиціями розробника та вважає, що, наразі, законодавчо Національна рада має достатні повноваження для здійснення нагляду за діяльністю суб’єктів у сфері телебачення і радіомовлення. Також, на нашу думку, положення нормативно-правових актів повинні зберігати рівність прав суб’єктів нагляду та суб’єктів перевірки у ході таких процесів.

Крім того, пунктом 14 Інструкції визначено, що строк проведення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Наразі, розробник пропонує встановити строк проведення позапланової безвиїзної перевірки не більше тридцяти робочих днів (!). Тобто, у проекті Змін до Інструкції, пропонується необґрунтовано значно збільшити строки проведення позапланової безвиїзної перевірки, навіть, не розбиваючи строки її проведення залежно від категорії суб’єкта підприємництва. Таким чином, майже тридцять робочих днів, суб’єкт господарювання буде зобов’язаний постійно виконувати вимоги представників Нацради, відволікаючись від основної своєї діяльності.

Враховуючи наведене, абзац, яким запропоновані зміни до пункту 14 Інструкції щодо встановлення окремих строків для проведення позапланової безвиїзної перевірки, пропонуємо виключити.

2. Змінами до пункту 2 розділу VII Інструкції пропонується змінити порядок попередження про проведення безвиїзної перевірки та встановити, що ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять робочих днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом та оприлюднення відповідного рішення на вебсайті Національної ради.

Змінами до пункту 9 також запропоновано направлення акта безвиїзної перевірки тільки рекомендованим листом та визнати, що ліцензіат вважатиметься таким, що отримав примірник акту безвиїзної перевірки, через п’ять робочих днів з моменту надсилання Національною радою йому копії такого акта рекомендованим листом.

А, у пункті 11, яким пропонується доповнити Інструкцію, взагалі допускається розгляд засідання Національної ради без участі ліцензіата, якщо його було повідомлено про час та місце проведення засідання, тобто, шляхом направлення рекомендованого листа.

Тобто, розробник пропонує, щоб дії, які можуть мати велике значення та наслідки на діяльність ліцензіата, забезпечення його законних інтересів та прав, обмежити виконанням Національною радою лише обов’язку направлення рекомендованого листа і жодним чином не вказується у положеннях проекту Змін до Інструкції про перевірку Національною радою факту отримання ліцензіатом такого листа.

Розробником не враховано, що такий лист/акт безвиїзної перевірки об’єктом перевірки може бути не отримано через п’ять робочих днів з незалежних від нього причин. Крім того, суб’єкт господарювання також не зобов’язаний щоденно відслідковувати рішення Національної ради на її вебсайті.

Тобто, розробник, запропонувавши наведені положення, зарані розуміє про можливість порушення законних інтересів та прав ліцензіатів, в т.ч. щодо не реагування на акт про результати перевірки, як це запропоновано у пункті 10 Змін до Інструкції. Встановлення таких особливих правил направлення Національною радою важливої кореспонденції, що одночасно пропонується визнавати фактом підтвердження отримання її ліцензіатом, може призвести і до того, що суб’єкти господарювання не зможуть скористатись своїм правом оскаржити дії Національної ради.

Враховуючи наведене та з метою недопущення порушення прав ліцензіатів, просимо пункти 2, 9 (згідно з новою нумерацією) розділу VII Інструкції залишити без змін, а пункт 11, яким запропоновано доповнити розділ VII Інструкції, доопрацювати з урахуванням необхідності підтвердження факту отримання ліцензіатом рекомендованого листа.

Крім того, у вказаних положеннях проекту Змін до Інструкції розробником не враховано і вимоги Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 зі змінами, зокрема, щодо порядку доставки поштових відправлень, повідомлень про вручення поштових відправлень.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо врахувати надані ІнАУ зауваження до проекту Змін до Інструкції.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                       А. Пятніков