Лист № 92 від 06.10.2023 Мінекономіки щодо запиту на роз’яснення порядку подання податкової звітності при бронюванні військовозобов’язаних співробітників

Вихідні реквізити
Вих. № 92 від 06.10.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство економіки України

Першому віце-прем'єр-міністру України –

Міністру економіки України

СВИРИДЕНКО Ю.А.

Вих. № 92

від 06.10.2023

 

Щодо надання роз’яснення абз. 2 п. 5 Порядку та

Критеріїв, затверджених постановою Кабінету

Міністрів України від 27.01.2023 № 76

 

Шановна Юліє Анатоліївно!

            Інтернет Асоціація України, яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до абзацу 2 пункту 5 Порядку та Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 (далі – Порядок та Критерії), підприємство, з метою визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі відповідності критеріям, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, подає відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких воно розташовано. Серед інших документів, до звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, зокрема, копія податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання.

            У той же час, підпунктом «в» пункту 137.5 статті 137 ПК України встановлено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

            Тобто, більшість підприємств подають річну податкову декларацію про прибуток. А, відтак, такі підприємства стикнулись з проблемою неможливості забезпечити виконання положення нормативно-правового акту при здійсненні бронювання своїх працівників, які є військовозобов’язаними.

            Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про правотворчу діяльність» закони, якими є також кодекси, мають вищу юридичну силу, аніж постанови Кабінету Міністрів України.

            Враховуючи зазначене, просимо надати роз’яснення відносно того, що подання підприємствами, в т.ч. сфери електронних комунікацій, податкової звітності (податкової декларації) за рік, якщо саме така періодичність податкової звітності встановлена законодавством для платників податку, буде вважатись достатнім для забезпечення виконання вимог абзацу 2 пункту 5  Порядку та Критеріїв, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76, при визначенні підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

            За необхідності, просимо внести відповідні зміни до абзацу 2 пункту 5 Порядку та Критеріїв.

            Отримання такого роз’яснення необхідне для учасників нашої Асоціації при поданні документів до Міністерства цифрової трансформації України для бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

            Відповідь на це звернення просимо надати у письмовому вигляді.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                               Олександр САВЧУК