Лист № 87/1-3 від 14.05.2021 Мінцифри, КМДА та ВРУ щодо неправомірності дій КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»

Вихідні реквізити
Вих. № 87/1-3 від 14.05.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України
КМДА, Київська міська державна адміністрація
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

 

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Київської міської державної адміністрації,

міському голові

КЛИЧКУ В.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Копія: Директору КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Деснянського району м. Києва»

БОЙКО І.В.

 

Копія: Народному депутату України,

заступнику голови Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації 

ФЕДІЄНКУ О.П.

Вих. № 87/1-3

від 14.05.2021

 

Щодо неправомірності дій

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Деснянського району м. Києва»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертаємось з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

ІнАУ вже неодноразово зверталася зі скаргами на неправомірні дії комунальних підприємств м. Київ, створення ними штучних перепон операторам, провайдерам телекомунікацій у доступі до інфраструктури об’єктів доступу комунальної власності. Слід зазначити, що питання, які ми ставили для вирішення та врегулювання, в значній більшості, не є питаннями приватного характеру чи непорозумінь між власниками (володільцями) інфраструктури об’єктів доступу та операторами, провайдерами телекомунікацій. В переважній більшості, як на наш погляд, це або грубе цілеспрямоване невиконання законодавства, або пошук можливостей для невиконання комунальними підприємствами м. Київ Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

Наразі, до ІнАУ надійшло чергове звернення від учасника – ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», яке є оператором телекомунікацій, з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» та яке не виконує Закон про доступ, фактично відмовляючи у доступі до інфраструктури об’єкта будівництва для розгортання телекомунікаційних мереж (копія звернення від 13.05.2021 № 81/04-10 додається).

ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», з метою надання якісних телекомунікаційних послуг мешканцям житлових будинків Деснянського району м. Київ та будівництва мережі абонентського доступу на основі GPON-технології, звернулось із запитом від 20.04.2021 № 163-02/ТУ про надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», як до балансоутримувача житлових будинків. У відповідь на цей запит КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» у своєму листі від 26.04.2021 № 46-1665 повідомило, що згідно з Протоколом № 1 наради від 26.02.2021 під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень О.Харченка з обговорення питання надання доступу до інфраструктури (далі – Протокол № 1), керуючі компанії м. Києва мають право укладати договори з доступу до багатоквартирних будинків за умови наявності відповідного рішення співвласників цих багатоквартирних будинків. Оскільки таке рішення співвласників житлових будинків відсутнє, то КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» вважає, що не уповноважене надавати доступ до житлових будинків та укладати відповідні договори з доступу.

Вважаємо такі дії КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» неправомірними та такими, що порушують законні інтереси ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ». Зазначене обґрунтовуємо наступним.

Частиною десятою статті 31 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Ані Законом про доступ, ані нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону, ані іншими законодавчими актами не передбачено, що власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу має право відмовити оператору, провайдеру телекомунікацій у доступу до інфраструктури об’єкта доступу для розташування телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам з мотивів, зазначених КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» у листі від 26.04.2021 № 46-1665.

Виключні підстави відмови оператору, провайдеру телекомунікацій у доступі до інфраструктури визначені Законом про доступ. Зокрема:

- відповідно до частини тринадцятої статті 12 Закону про доступ підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу є:

1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

- відповідно до частини четвертої статті 16 Закону про доступ встановлено виключні підстави, коли власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу;

4) ненадання замовником документів, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону.

Тому, вважаємо підставу відмови КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» у доступі до інфраструктури ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» такою, що не ґрунтується на нормах Закону про доступ, а відтак, є неправомірною.

Слід зазначити, що реальні механізми делегування співвласниками багатоквартирного будинку права керуючій компанії укладати договори з доступу не визначено. В будь-якому випадку, це не є проблемою та питанням оператора, провайдера телекомунікацій та не може бути підставою для відмови власником (володільцем) у доступі до інфраструктури для розгортання телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг.

Хочемо виразити своє відношення і до змісту Протоколу № 1, адже, по-перше, у ньому є посилання на рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», яке прийнято ще до набрання чинності Законом про доступ, та, як на наш погляд, не відповідає цьому Закону. По-друге, предметом обговорення було питання надання доступу до інфраструктури, що порушене ІнАУ, та стосувалось проблеми, виявленої у господарських відносинах між ПАТ «Індастріал Медіа Нетворк» та КП «Київжитлоспецексплуатація». Саме вирішення цього питання і зафіксовано у Протоколі № 1.

Слід зазначити, що відновлення законного інтересу та права оператором, провайдером телекомунікацій шляхом звернення до суду є довготривалим процесом.

Міністерство цифрової трансформації України, відповідно до власного Положення, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, та відповідно до повноважень сприяє розвитку та доступності послуг широкосмугового доступу до Інтернету, формує пропозиції щодо надання державної підтримки, у тому числі фінансової, такому розвитку тощо.

ІнАУ у своїх зверненнях до Мінцифри України вже неодноразово звертала увагу на серйозність і масовість проблем та протидії з боку власників (володільців) інфраструктури об’єктів доступу у м. Київ, ухиленні ними від виконання Закону про доступ.  Разом з цим, до сьогодні, залишається невирішеною ситуація, яка виникла в операторів, провайдерів телекомунікацій з КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ, яке є балансоутримувачем вулично-шляхової мережі, комунікаційних колекторів та інших суб’єктів зовнішнього благоустрою в Шевченківському районі м. Київ (лист ІнАУ від 12.02.2021 № 16).

https://inau.ua/document/lyst-no-16-vid-12022021-mincyfry-shchodo-nepravomirnosti-diy-kp-sheu-shevchenkivskogo

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.

Отже, враховуючи вищенаведене, в межах наданих законодавством повноважень та компетенції, просимо:

1. Міністерство цифрової трансформації України:

- організувати проведення наради, в т.ч. в режимі онлайн, з метою вирішення та напрацювання шляхів вирішення проблемних питань доступу до інфраструктури об’єктів доступу для розгортання телекомунікаційних мереж у м. Київ, зокрема, з питань, зазначених ІнАУ у цьому листі та листі від 12.02.2021 № 16 щодо проблеми  користування комунікаційними колекторами КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ для розміщення операторами, провайдерами телекомунікаційних мереж тощо.

До участі в роботі наради в обов’язковому порядку залучити уповноважених відповідальних представників Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств, які надають доступ до інфраструктури об’єктів доступу, а також представників зацікавлених операторів, провайдерів телекомунікацій, галузевих асоціацій, об’єднань, інших зацікавлених учасників.

- повторно просимо вжити заходів у співпраці з Київською міською державною адміністрацією, обласними державними адміністраціями та органами державної влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сферах житлово-комунального господарства, електроенергетики, залізничного транспорту, провести відповідну роботу з метою чіткого визначення переліку елементів інфраструктури об’єктів доступу, до яких може здійснюватися доступ операторами, провайдерами телекомунікацій та недопустимості підміни таких об’єктів іншими назвами, вирішення інших проблемних питань з доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів доступу.

 

2. Міністерство цифрової трансформації України, Київську міську державну адміністрацію, Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації вжити заходів, направлених на усунення штучних перепон та невиконання законодавства з боку КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», про що вказано у нашому зверненні та зверненні ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» від 13.05.2021 № 81/04-10, а також сприяти розгортанню ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

 

3. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Міністерство цифрової трансформації України якнайшвидше вирішити питання щодо внесення на розгляд народних депутатів України та супроводження розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж (реєстр. № 4118 від 18.09.2020), положення якого направлені на часткове врегулювання тих прогалин у Законі про доступ, якими користуються комунальні підприємства та окремі інші власники (володільці) інфраструктури об’єктів доступу, щоб не виконувати цей Закон та порушувати права та законні інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій, стримувати доступ населення до цифрових послуг.

 

За необхідності нами буде надано додаткові пояснення з порушених у цьому зверненні питань.

 

Відповідь на це звернення просимо надати на нашу адресу у письмовому вигляді.

 

Додаток: Копія звернення ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» від 13.05.2021 № 81/04-10 з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                        А. Пятніков