Лист № 86/01-04 від 02.04.09 року щодо рішення НКРЗ «Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій та поштового зв’язку» №1189 від 04.11.2008 р.

02.04.2009
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

Колобову Сергію Олександровичу

 

Копія: Голові Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  

Кужель Олександрі Володимирівні

 

Копія: Міністру юстиції України

Оніщуку Миколі Васильовичу

 

 

Копія: Голові Державного комітету статистики України

Осауленку Олександру Григоровичу

 

 

 

 

 

Вих. № 86/01-04від 02.04.2009 р. 

Щодо рішення НКРЗ «Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій та поштового зв’язку» №1189 від 04.11.2008 р.

 

Шановний Сергію Олександровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), виконуючи свою статутну мету та представляючи законні інтереси більш ніж 80 телекомунікаційних компаній, даним листом звертається до повноважних органів державної влади та висловлює своє занепокоєння шкодою, яку завдає ринку інформаційно-комунікаційних технологій рішення НКРЗ №1189 від 04.11.08 р. «Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій та поштового зв’язку», а також звертає увагу на невідповідність цього рішення чинному законодавству України.

Ці висновки зроблені Юридичним комітетом Інтернет Асоціації України з огляду на таке.

1. Інформація, яка зазначена в формах звітів рішення №1189, суперечить ст. 5 Закону України «Про державну статистику» і не може вважатися державною статистичною звітністю:

«Стаття 5. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності

 Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності.

 Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема, з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється.»

2. Національна комісія з питань регулювання зв’язку України не мала права приймати таке рішення за відсутності законних на те підстав. Рішення №1189 не відповідає ст. 18 Закону України «Про телекомунікації», яка визначає Повноваження НКРЗ.

3. Окрім порушень норм чинного законодавства, форми так званої «звітності» мають занадто великий об’єм, у зв’язку з необґрунтовано деталізованою інформацією про мережу оператора та його абонентів. При цьому не встановлено зобов’язання НКРЗ щодо забезпечення конфіденційності такої інформації та відповідальності за її розголошення.

4. Введенню електронних форм звітності повинне передувати нормативне врегулювання процедури забезпечення збереження та попередження втрати чи пошкодження інформації у електронному вигляді, яке на даний час відсутнє. Без такого врегулювання вимога щодо обов’язкового дублювання поряд з паперовою  подачею форм «звітності» також і електронної суперечить низці нормативних актів.

Виходячи з зазначеного, просимо скасувати рішення НКРЗ №1189 від 04.11.2008 р.

 

Сподіваємося на Вашу підтримку.

 

З повагою,

Виконавчий директор ІнАУ                                              Володимир Куковський