Лист № 80 від 31.08.2023 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку інформування щодо якості надання електронних комунікаційних послуг»

Вихідні реквізити
Вих. № 80 від 31.08.2023
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 80

від 31.08.2023

 

Щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про

затвердження Порядку інформування щодо якості

надання електронних комунікаційних послуг»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти», опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку інформування щодо якості надання електронних комунікаційних послуг» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження можна подати до НКЕК до 08 вересня 2023 року.

            Враховуючи зазначене, в установлений термін, надаємо пропозиції до проекту постанови та до проекту Порядку інформування щодо якості надання електронних комунікаційних послуг (далі – проект Порядку).

            1. Пункт 4 проекту постанови, де зазначено, що «ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування», пропонуємо змінити та викласти у редакції:

            «4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності рішенням центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра про встановлення показників якості послуг та їх параметрів, а також рішення регуляторного органу про встановлення методів та методик вимірювання параметрів якості, розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг, їх оцінки та порівняння».

            Обґрунтування: У частині п’ятій статті 111 Закону України «Про електронні комунікації» зазначено, що постачальники електронних комунікаційних послуг повинні надавати електронні комунікаційні послуги за встановленими відповідно до цієї статті центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показниками якості послуг та їх параметрами (у разі їх установлення).

            Відповідно до частини третьої статті 111 Закону України «Про електронні комунікації» центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, за погодженням з регуляторним органом, визначає показники якості електронних комунікаційних послуг, що розраховуються за параметрами, зазначеними у частині четвертій цієї статті, що підлягають випробуванню.

            Методи та методики вимірювання параметрів якості, розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг, їх оцінки та порівняння визначає регуляторний орган відповідно до національних і міжнародних стандартів та рекомендацій.

            Перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг відповідно до параметрів, зазначених у частині четвертій цієї статті, форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг визначає регуляторний орган.

            З огляду на норми Закону, оприлюдненню постачальниками ЕКП інформації про якість ЕКП у спосіб, визначений НКЕК, передує затвердження центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показників якості послуг та їх параметри, а також визначення регуляторним органом методів та методик вимірювання параметрів якості, які, наразі, не визначено та не затверджено.

            2. Пропозиції до проекту Порядку надаємо у додатку до цього листа.

            Про результати розгляду поданих ІнАУ пропозицій до проекту постанови просимо повідомити письмово у порядку та у строки, визначені законодавством.

 

            Додаток: Пропозиції ІнАУ до проекту Порядку на 4 арк.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                       Олександр САВЧУК