Лист № 77 від 13.04.2021 Нацраді та ВРУ щодо складу універсальної програмної послуги

Вихідні реквізити
Вих. № 77 від 13.04.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики

 

Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань гуманітарної та інформаційної політики

ПОТУРАЄВУ М.Р.

Вих. № 77

від 13.04.2021

 

Щодо складу універсальної

програмної послуги

 

Шановна Ольго Володимирівно!

Шановний Микито Руслановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від 09.04.2021 № 20210409-001-КВ від ТОВ «Мережа Ланет», з проханням сприяти вирішенню ситуації та захисту їх прав у взаємовідносинах із медіагрупами, а саме, «1+1 медіа», «Інтер медіа груп», «Медіа Група Україна» та StarLightMedia (далі – медіагрупи), які одночасно (перша половина березня 2021 року), направили листи з повідомленням про розірвання в односторонньому порядку договорів на ретрансляцію їх каналів з травня 2021 року без повідомлення причин розірвання цих договорів.

Розглянувши це звернення, звертаємось до Вас з такою ініціативою.

6 жовтня 2016 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги», який набрав чинності з 1 січня 2017 року.

У зв’язку з цим, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення було винесене рішення від 24.11.2016 № 2471 «Про затвердження Переліку програм універсальної програмної послуги для території України» (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 735 від 18.05.2017), яким затверджено перелік програм універсальної програмної послуги для всієї України згідно з додатком до цього рішення.

Проте, увесь цей період, як на наш погляд, окремі медіагрупи, зокрема, це стосується провідних медіагруп України – «1+1 медіа», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» (далі – медіагрупи) – використовують неконкурентні методи у взаємовідносинах з провайдерами програмної послуги.

Так, на сьогодні, ТОВ «Мережа Ланет» звернулось до Антимонопольного комітету України з заявою від 06.04.2021 № 05-0604/21 про порушення провідними медіагрупами України «1+1 медіа», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia» та «Inter Media Group» законодавства про захист економічної конкуренції.

Підтримуючи позицію нашого учасника – ТОВ «Мережа Ланет» з питання, яке є предметом звернення до Антимонопольного комітету України, вважаємо, що неконкурентна поведінка зазначених медіагруп полягає в такому:

- населення країни тривалий період звикло до перегляду інформаційного, розважального контентів, які пропонуються окремими телеканалами медіагруп. Тому, провайдери програмних послуг, в першу чергу, користуючись інтересами своїх абонентів (інтересом та звичкою населення), змушені приймати умови медіагруп, в тому числі нав’язуваного «пакетного» продажу телеканалів. За цих умов конкуренція з боку медіагруп у їх пропозиціях, як між собою, так і між іншими телеканалами, фактично, відсутня;

- використовуючи своє домінуюче становище та, очевидно, усвідомлюючи зацікавленість населення у перегляді рейтингових телеканалів, медіагрупи вдаються до поведінки монополістів, а не моделі партнерських відносин при виконанні договірних відносин зі своїми контрагентами (провайдерами програмної послуги) з проявленням  зацікавленості у розповсюдженні телепрограм з використанням мережі провайдерів програмної послуги. Зокрема, це проявляється в тому, що медіагрупи одночасно направили листи та визначили одну дату припинення договірних відносин з ТОВ «Мережа Ланет» і, наскільки нам відомо, без письмового повідомлення офіційних причин припинення договірних відносин. Хоча, основною умовою припинення договірних зобов’язань, за господарським законодавством, може бути лише недобросовісне виконання іншою стороною взятих на себе договірних зобов’язань. ТОВ «Мережа Ланет» виконує взяті на себе зобов’язання за договорами своєчасно та повно. Тобто, це може свідчити про певний «тиск» на провайдера програмної послуги та змусити його прийняти рішення, вигідне рішення для медіагруп та ведення господарських відносин виключно на їх умовах;

- нав’язування медіагрупами «пакетного» продажу телеканалів, на наш погляд, свідчить про антиконкурентну поведінку медіагруп і по відношенню до інших телеканалів, які не входять до складу медіагруп. Адже медіагрупам не потрібно особливо «дбати» про контент, який пропонується іншими, не високорейтинговими каналами та не потрібно витрачати, в першу чергу, фінансові кошти на їх рекламування та просування на ринку для провайдерів програмної послуги.

Одночасні дії медіагруп щодо припинення договірних відносин, без повідомлення офіційних причин таких дій, звісно, посилюють тиск на провайдера програмної послуги, адже припинення передачі своїм абонентам лише одного чи двох телеканалів не мало б негативного наслідку для абонентів. Проте, припинення такої значної частини телеканалів, звісно, викличе негативну реакцію та, не виключено, і відтік абонентів до конкурентів – провайдерів програмної послуги, які пропонують улюблені ними телеканали та які пропонуються медіагрупами.

Тобто, як провайдери програмної послуги, так, фактично, і населення, повинні безапеляційно приймати умови медіагруп, в противному разі, провайдер програмної послуги може втратити ринок, на якому надає програмні послуги, а населення (тобто, абоненти провайдера програмної послуги) можуть взагалі залишитись без доступу до інформації.

Враховуючи наведене, з метою захисту інформаційного простору України, захисту інтересів провайдерів програмної послуги та забезпечення населення у постійному доступі до інформації, просимо:

1. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, предметом відання якого є, зокрема, здійснення державної політики у сфері інформації та інформаційної безпеки, зініціювати законодавчі зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з метою включення до складу програм універсальної програмної послуги головних загальних національних телеканалів – «Україна», «1+1», «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «Інтер», як обов’язкових для трансляцій на всій території України.

2. Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення підтримати ініціативу та повернути у Перелік програм універсальної програмної послуги головні загальні національні телеканали провідних медіагруп, а саме – «Україна», «1+1», «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «Інтер», як обов’язкових для трансляцій на всій території України, що, в першу чергу, надасть змогу зменшити вартість надання послуги телебачення для населення.

Про результати розгляду звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                 А. Пятніков