Лист № 75 від 05.05.2015 р. АМКУ щодо Правил взаємодії при встановленні кабельних муфт в кабельній каналізації електрозв’язку

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

В.о.  Голови Антимонопольного комітету України

БАРАШУ М.Я.

 

Вих. № 75

від «05» травня 2015 р.

 

Щодо Правил взаємодії при встановленні кабельних муфт в кабельній каналізації електрозв’язку

 

 

Шановний Миколо Яковичу!

 

Інтернет Асоціації України (далі – Асоціація), яка об’єднує понад 170 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

На ваш лист від 17.04.2015 № 142-29.3/09-4056 повідомляємо, що при підписанні між Інтернет Асоціацією України, Українською асоціацією операторів зв’язку «Телас», Українським союзом промисловців і підприємців, з одного боку, та Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» меморандуму щодо Правил взаємодії при встановлені кабельних муфт в кабельній каналізації електрозв’язку (далі – ККЕ) публічного акціонерного товариства «Укртелеком» не малось на меті встановлення будь-яких обмежень до доступу ККЕ та вчинення сторонами узгоджених дій в розумінні ст.5 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до названого закону, узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

Слід зазначити, що відповідно до діючого статуту Асоціації, основною метою її діяльності не є досягнення будь-яких угод щодо розподілу ринку послуг в мережі Інтернет у жодний спосіб, який би порушив чинне антимонопольне законодавство України (п.2.2). Асоціація не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку (п.3.2). Асоціація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх Членів та держави України, а Члени та держава України не несуть відповідальності по зобов’язаннях Асоціації (п.3.10). Члени Асоціації зберігають повну господарську та фінансову самостійність, Асоціація не має права втручатись у підприємницьку та фінансову діяльність будь-якого з її Членів, здійснювати контроль над підприємницькою та фінансовою діяльністю будь-якого з її Членів (п. 3.11).

Крім того, Інтернет Асоціація України не може бути учасником узгоджених дій, оскільки, як зазначає Антимонопольний комітет України у своєму листі від 17.04.2015
№ 142-29.3/09-4056, Асоціація навіть не є належним заявником у справах про порушення економічної конкуренції, оскільки не є суб’єктом господарювання – конкурентом, постачальником чи покупцем відповідача та іншою фізичною та юридичною особою, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені Законами України  «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції» як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права.

Правила взаємодії при встановлені кабельних муфт в кабельній каналізації електрозв’язку є правилами професійної етики, мають необов’язковий рекомендаційний характер для інших суб’єктів господарювання та не встановлюють будь-яких обмежень до доступу ККЕ.

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                        О. Федієнко