Лист № 68 від 08.08.2022 НКЕК щодо пропозицій до проекту постанови НКЕК Про затвердження Порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для користувачів РЧР

Вихідні реквізити
Вих. № 68 від 08.08.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 68

від 08.08.2022 року

 

Щодо зауважень та пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про

затвердження Порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів

для усунення загроз для громадської безпеки, громадського

здоров’я та ризиків створення серйозних економічних або

операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

            Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) 28.07.2022 на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКЕК», «Регуляторні акти» опубліковано проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра» (далі – проект постанови) та зазначено, що пропозиції та зауваження до проекту постанови можна подати до НКЕК до 16 серпня 2022 року.

            НКЕК вважає, що прийняття проекту регуляторного акта надасть можливість вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра, а, отже, виконувати завдання та реалізувати повноваження, передбачені законами України «Про електронні комунікації» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (далі – Закон).

            1. Проте, проект постанови потребує суттєвого доопрацювання, оскільки застосування окремих положень у такій редакції може мати наслідком нанесення шкоди користувачам радіочастотного спектра, оскільки, у проекті постанови не розкрито та не надано навіть приблизного переліку загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я або ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра. А також, у проекті постанови не розкрито (не наведено приблизний перелік), які саме докази зазначеного та якими фахівцями можуть бути підтверджені. Так, у пункті 2 розділу ІІ. Порядок запровадження тимчасових заходів проекту постанови лише зазначено «у разі наявності доказів порушення умов…». А у п.5 цього розділу проекту постанови зазначається «регуляторним органом можуть проводитись «консультації з компетентними установами, органами, організаціями». Тобто, такі консультації не обов’язкові, а лише можуть проводитись, хто такі «компетентні установи, органи, організації» також не визначено, і взагалі, що таке в даному випадку «консультації», це перемовини, запитання чи підтверджені аналізи фактів, теж нечітко вказано.

            Звертаємо увагу, що відповідно до статті 2 Закону сферами діяльності регуляторного органу є: електронні комунікації, радіочастотний спектр, надання послуг поштового зв’язку. І саме у цих сферах працівники НКЕК повинні бути фахівцями, і тому ніяк не можуть бути фахівцями у галузях громадської безпеки, громадського здоров’я та надавати оцінку ризикам створення серйозних економічних або операційних проблем.

            У частині четвертій статті 14 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що регуляторний орган у встановленому ним порядку вживає невідкладних тимчасових заходів для усунення зазначених загроз та ризиків на період до прийняття остаточного рішення шляхом обмеження передбачених ліцензією прав користування радіочастотним спектром, у тому числі їх призупинення чи визначення певних технічних параметрів користування радіочастотним спектром.

            Тобто, до прийняття рішення про застосування таких серйозних тимчасових заходів до користувача радіочастотним спектром, які можуть мати наслідком, в т.ч. на його діяльність, регуляторний орган має володіти не припущеннями та суб’єктивними оцінками подій, а мати точні факти з доказами та висновками компетентних органів.

            Крім цього, пункт 4 розділу ІІ. Порядок запровадження тимчасових заходів проекту постанови сформульовано таким чином, що складається враження, що за результатами опрацювання наданих пояснень регуляторний орган у будь-якому випадку, незалежно від вини та її ступеню, приймає рішення щодо вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз та ризиків на період до прийняття остаточного рішення.

            Відповідно до статті 3 Закону основними принципами діяльності регуляторного органу є, зокрема, законність та верховенство права; компетентність; справедливість.

            Проте, окремі пункти запропонованої редакції проекту постанови, на наше переконання, матимуть наслідком порушення згаданих принципів, та будуть створені умови для суб’єктивної оцінки та прийняття суб’єктивних рішень регуляторним органом щодо наявності та ступеню загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я або ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра.

            Для недопущення зазначеного, просимо проект постанови доопрацювати додатковими положеннями, які визначатимуть:

            - орієнтовний перелік доказів, що можуть підтверджувати наявність загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я або ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра внаслідок недотримання користувачами радіочастотного спектра умов загальної авторизації щодо користування радіочастотним спектром, визначених у статті 47 Закону України «Про електронні комунікації»;

            - для підтвердження фактів наявності загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я або ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра внаслідок недотримання користувачами радіочастотного спектра умов загальної авторизації щодо користування радіочастотним спектром, визначених у статті 47 Закону України «Про електронні комунікації», повинен бути обов’язковий висновок експертів, Міністерства охорони здоров’я України чи його структурних підрозділів, Міністерства внутрішніх справ тощо.

            2. У пункті 7 розділу ІІ. Порядок запровадження тимчасових заходів проекту постанови до переліку вимог до рішення регуляторного органу про вжиття невідкладних тимчасових заходів пропонуємо включити:

            - обґрунтування встановленого регуляторним органом факту порушення  користувачем радіочастотного спектра умов, визначених статтею 47 Закону, та/або умов відповідної ліцензії, що становлять загрозу для громадської безпеки, громадського здоров’я або ризики створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектра.

 

            Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                            Олександр Савчук