Лист № 64 від 19.04.2018 КП «Гадяч-Житло» щодо утримання від неправомірних дій, які можуть призвести до порушення прав ТОВ «Файберлінк»

Вихідні реквізити
Вих. № 64 від 19.04.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
КП «Гадяч-Житло»

Начальнику КП «Гадяч-Житло»

Гусаку А.В.

вул. Драгоманова, 22, м. Гадяч

Полтавська область, 37300

 

Вих. № 64

від 19 квітня 2018 р.

 

Щодо утримання від неправомірних дій,

які можуть призвести до порушення прав

ТОВ «Файберлінк»

 

Шановний Артеме Вікторовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Файберлінк», яке є учасником, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з КП «Гадяч-Житло» щодо використання об’єктів комунальної власності та розміщення телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг жителям м. Гадяч, які є його абонентами. Зокрема, КП «Гадяч-Житло» листом від 05.04.2018 № 09-05/257, додатком до якого є технічні умови з доступу до об’єктів телекомунікаційних мереж в житлових будинках комунальної власності територіальної громади м. Гадяч у кількості 56 шт. та акт надання послуг від 05.04.2018 № 2 на загальну вартість робіт (послуг) у сумі 7696, 08 грн. з ПДВ, звернулось до товариства з проханням надати також проектну документацію з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу) та проект договору з доступу.

За наявною інформацією, ТОВ «Файберлінк» з метою надання телекомунікаційних послуг у м. Гадяч використовує об’єкти комунальної власності відповідно до укладених з КП «Гадяч-житло» договорів від 01.03.2015 № 01/15 та № 01-15.

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на наступне.

Відповідно до пунктів 2, 3 Розділу VI Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який набрав чинність з 04.06.2017:

1) Чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Зокрема, частиною шостою статті 16 Закону про доступ визначено перелік істотних умов, які повинен містити договір з доступу.

Таким чином, Закон про доступ визначає лише можливість, за згодою сторін, переукладення договору, без процедури отримання та виконання технічних умов з доступу та виготовлення проектної документації.

2) За технічні засоби телекомунікацій, розміщені до дня набрання чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх форм власності, одноразова плата за доступ не справляється.

З зазначеного слідує, у разі, якщо оператором, провайдером телекомунікацій було розміщено технічні засоби телекомунікацій до набрання чинності Законом про доступ з  укладеним письмово договором, то він не сплачує одноразову плату за доступ (плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу).

Крім цього, частиною восьмою статті 16 Закону про доступ визначено, що у разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

Таким чином, вважаємо, що вимоги КП «Гадяч-Житло» до ТОВ «Файберлінк» щодо оплати за розроблення та видачу технічних умов з доступу по об’єктам доступу, які вже використовуються ТОВ «Файберлінк» та виготовлення проектної документації з доступу до інфраструктури об’єкта з доступу по об’єктам, які використовуються відповідно до укладених договорів від 01.03.2015 № 01/15 та № 01-15, є такими, що не відповідають положенням Закону про доступ, а, відтак, є неправомірними.

 Враховуючи наведене, просимо привести дії з питання організації доступу до інфраструктури об’єктів будівництва у відповідність до вимог Закону про доступ.

У разі продовження дій з боку КП «Гадяч-Житло», які можуть мати негативний вплив на діяльність у сфері телекомунікацій учасника ІнАУ, змушені будемо звертатись до відповідних державних органів з заявою про порушення.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                О. Федієнко