Лист № 64 від 17.04.2013 р. НКРЗІ щодо Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів

18.04.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Яцуку П.П.

 

Вих № 64

від 17 квітня 2013 р.

 

Щодо Положення про порядок формування

простору   ідентифікаційних   кодів об’єктів

Українського  сегменту світового  простору

 ідентифікаторів об’єктів

 

 

Шановний Петре Петровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), своїм рішенням від 20.12.2012 №669 схвалила проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів» (далі – проект Положення).

Втім, розроблення вказаного нормативно-правового акту є сумнівним, оскільки, на  законодавчому рівні відсутні підстави для розроблення такого нормативно-правового акту. Тобто, фактично немає обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин, визначених у проекті Положення.

 

1.           Термінологічні визначення у проекті Положення мають абстрактий,неконкретний характер, зокрема:

·      Проектом Положення пропонується визначити «Об'єкт» – як будь-що у світі телекомунікацій, в обробці інформації або будь-якої її частини, що можна ідентифікувати (назвати) та зареєструвати.

Заперечуємо проти такого формулювання, оскільки дія акта має бути конкретно визначеною та зрозумілою щодо сфери його застосування, а також об’єктів та суб’єктів на який він буде поширюватись.

·     Проектом Положення надається визначання «Національної реєструючої організації (НРО) – організація, яка наділена повноваженнями виконувати управління та адміністрування Українським сегментом світового простору ІО.

Зі змістового наповнення проекту не зрозуміло організаційно-правової форми такої організації, її статусу, а також ким саме вона наділяється «повноваженнями виконувати управління та адмністрування».

Крім того Проектом Положення визначено, що НРО є єдиною реєструючою організацією ІО в Україні в гілках (дугах)
{iso(1) member-body(2) uа(804)} та {joint-iso-itu-t(2) country(16) ua(804)} та забезпечує унікальність значень ІО в реєстрі відповідно до вимог, зазначених в цьому Положенні.

Зазначимо, що всупереч Закону України  «Про захист економічної конкуренції», яким визначено, що економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку, проектом Положення надається Національній реєструючій організації  домінуючого, монопольного становища.

·                З визначення «Реєстраційне свідоцтво» – документ, який видається НРО заявнику для підтвердження присвоєння ІО, не зрозуміло  обовязковость отримання такого документу, а також наслідків його не отримання.

·                Визначення «Організації» не узгоджується з пложеннями Господароського кодексу України.

 

2.           П.6 проекту Положення передбачено, що протягом 8 тижнів з дня отримання заяви НРО видає заявнику реєстраційне свідоцтво про присвоєння ІО (додаток 3) або обґрунтоване повідомлення про відмову в присвоєнні ІО.

Втім, в проекті нормативно-правового акта відсутні підстави відмови в присвоєнні ІО.

В проекті не регламентовано процедуру прийняття рішення, а також не означено яким процесуальним документом фіксується погодження/відмова у присвоєнні ІО.

 

3.           З п.7 проекту Положення вбачається, що до реєстру ІО України вносяться наступні дані:

-          найменування та адреса організації;

-          телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

-          технологічне призначення ІО;

-          числові значення ІО;

-          дата набрання чинності присвоєння ІО;

-          прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи, яка взаємодіє з НРО.

За бажанням заявника на підставі окремого договору НРО може вносити додаткову інформацію про ІО, яка призначена і внесена в реєстр ІО України

В той же час, п. 7.3 проекту Положення передбачено, що інформація з реєстру ІО України надається на підставі письмового запиту складеного у довільній формі.

З урахуванням такого формулювання вбачається, що інформація може надаватись будь-якому суб’єкту, яким складено письмовий запит у довільній формі. Проектом також не обмежується обсяг інформації, яка буде надаватись за запитом.

4.   Крім того, проектом Положення надаються НКРЗІ повноваження, які не відповідають Положенню про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України №1067/2011 від 23.11.2011.

Зокрема:

·     П.9 проекту Положення – «НКРЗІ спільно із зацікавленими сторонами координує роботи щодо подальшого розвитку Українського сегменту світового простору ІО»

·     Пп.4.2 проекту Положення – «НКРЗІ координує роботи по створенню відповідних стандартів в сфері використання ІО».

Зазначимо, що відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень  та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на вищевикладене та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження проекту Положення, просимо повернути проект Положення на повторне обговорення з метою його доопрацювання та остаточного схвалення з урахуванням пропозицій, викладених у цьому листі.

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                          Т. Попова