Лист № 61/1-4 від 12.07.2022 ВРУ щодо пропозицій до проекту Закону «Про авторське право і суміжні права» (реєстр. № 5552-1 від 09.06.2021)

Вихідні реквізити
Вих. № 61/1-4 від 12.07.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань економічного розвитку

НАТАЛУСІ Д.А.

 

Голові Комітету Верховної Ради України з питань

гуманітарної та інформаційної політики

ПОТУРАЄВУ М.Р.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань правової політики

КОСТІНУ А.Є.

Вих. № 61/1-4

від 12.07.2022 року

 

Щодо зауважень до проекту Закону

(реєстр. № 5552-1 від 09.06.2021)

 

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 230 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

            9 червня 2021 року у Верховній Раді України за № 5552-1 зареєстровано проект Закону «Про авторське право і суміжні права» (далі – проект Закону), ініціаторами якого є народні депутати України Стефанчук Р.О., Підласа Р.А. та інші.

            1 липня 2022 року проект Закону прийнято за основу.

            Враховуючи зазначене, при розгляді проекту Закону Вашим комітетом та підготовці до другого читання, просимо врахувати надані ІнАУ зауваження та пропозиції.

            Змінами до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон) пропонується встановити, що:

            - заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає копії договорів, укладених з організаціями колективного управління відповідно до закону (зміни до частини третьої статті 24 Закону);

            - до заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги додаються: копії договорів, укладених з організаціями колективного управління відповідно до закону (зміни до частини третьої статті 40 Закону).

            У Пояснювальній записці до проекту Закону не відображено, чому саме такі зміни запропоновано до проекту Закону.

            Як визначено у преамбулі, Закон регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Тобто, Закон не регулює питання взаємовідносин провайдерів програмної послуги та організацій колективного управління. Тим більше, що змінами частини першої статті 47 Закону вже запропоновано встановити, що використання телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги об’єктів авторського права  (або) суміжного права (суміжних прав) здійснюється за умови дотримання законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

            Ініціаторами проекту Закону запропоновано встановити, що суб’єкт повинен укласти договір з ОКУ, не маючи ліцензії провайдера програмної послуги.

            Тому, такі запропоновані зміни до частин третьої статей 24 та 40 Закону є занадто нав’язливими, тим більше, для суб’єкта, який ще не є провайдером програмної послуги, а лише подає заяву про видачу ліцензії провайдера програмної послуги.

            Відповідно до частини першої статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Та, частиною другою статті 631 ЦК України встановлено, що договір набирає чинності з моменту його укладення.

            Відповідно до визначення, даного у Законі України «Про авторське право і суміжні права», кабельна ретрансляція - прийом і одночасна передача телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги та іншими особами незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови що початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена організацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно до закону або міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Тобто, кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав можлива лише провайдером програмної послуги. А звичайний суб’єкт, який немає ліцензії, ще не є провайдером програмної послуги.

            Відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка вчиняє дії, що, відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», вимагають отримання згоди від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи відрахування правовласникам. Тобто, звичайний суб’єкт, який, в установленому порядку має намір здійснювати кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, не є користувачем у розумінні згаданого Закону.

            Враховуючи наведене, просимо запропоновані зміни до частин третьої статті 24 та 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» виключити із тексту проекту Закону.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                        Олександр Савчук