Лист № 61 від 27.04.2016 р. НКРЗІ щодо обговорення питань, пов’язаних із ефективним використанням радіочастотного ресурсу

Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

 

 

Вих. № 61

від «27» квітня 2016 року

 

На лист № 04-2384/104 від 19.04.2016 щодо обговорення питань, пов’язаних із ефективним використанням радіочастотного ресурсу.

  

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

У листі ІнАУ №45 від 18.03.2016 року (копія додається) ми звернули увагу Регулятора на те, що смуга радіочастот 10,15-10,3 та 10,5-10,65 ГГц в Україні фактично не використовується, та привели фінансові розрахунки щодо недоотримки державою значних коштів до бюджету.

Ця ситуація є прикладом неефективного використання державою обмежених природних ресурсів у сфері використання радіочастотного спектра. Фактично йдеться про невиконання п. 196.2. ст. 44 Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_099), який ратифікований Україною Законом від 15.07.1994 № 116/94-ВР і вимагає ефективного використання радіочастотного ресурсу.

Для виправлення цієї ситуації ми запропонували вийти з пропозицією внесення змін до плану використання радіочастотного ресурсу України у контексті досвіду інших країн. Зазначаємо, що ІнАУ не вказувала у своїх листах  ані стандартів, ані смуг випромінювання для обладнання.

Але враховуючи Вашу пропозицію та досвід розвинутих країн, де відбувається ефективне регулювання спектру, та беручи до уваги аналіз того обладнання, що ВЖЕ використовується на ринку України НЕЛЕГАЛЬНО, ми пропонували внести заміни у наведених вище смугах радіочастот згідно наших рекомендацій. Тобто віднести смугу 10,3-10,65 ГГц до «мультисервісного радіо доступу» з класифікатором Л02, TDD, виділити у вказаній смузі спектру смугу випромінювання під наведене нижче обладнання та закріпити смугу випромінювання обладнання з шагом сітки 5,10,20 МГц. У якості прикладу надаємо посилання на тип обладнання який ВЖЕ експлуатується на території України, та відповідає стандарту EN302 326DN2:  www.ubnt.com/airmax/powerbridge-m10.

Нагадуємо,  що станом на сьогодні вказаний спектр у державі фактично блоковано двома дозволами на експлуатацію РЕС, один з яких зареєстрований на окупованій АР Крим, а інший в м. Київ.

Наполягаємо взяти до уваги наші пропозиції, та невідкладно ініціювати кроки щодо ефективного адміністрування радіочастотного спектру у державі.

Додаток: копія листа №45-46/1 до НКРЗІ щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот 10,15-10,3 ГГц та 10,5-10,65 ГГц, на 2 арк.

 

З повагою, 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                        О.Федієнко