Лист № 61 від 17.04.2018 Голові АМКУ щодо повторного звернення стосовно ймовірних ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ПАТ «Полтаваобленерго»

Вихідні реквізити
Вих. № 61 від 17.04.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

ГОЛОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ТЕРЕНТЬЄВУ Ю.О.

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035

 

Вих. № 61

від 17 квітня 2018 р.

 

Щодо ймовірних ознак порушення

законодавства про захист економічної

конкуренції в діях ПАТ «Полтаваобленерго»

(повторно)

 

Шановний Юрію Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Листом від 05.02.2018 № 20 ІнАУ зверталась до Антимонопольного комітету України з проханням, в межах повноважень, вжити заходів, направлених на припинення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ПАТ «Полтаваобленерго» в особі Лохвицької, Велико-Кохнівської та Глобинської філій щодо вимог до операторів, провайдерів телекомунікацій укласти договори про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ, як передумову продовження дії тимчасових договорів на 2018 рік.

У цьому листі, ІнАУ звертала увагу Антимонопольного комітету України на наступне:

1) ймовірність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції відносно двох суб’єктів господарювання, а саме, ТОВ «Мега-Інет» та ПП «Кремінь-Альянс»;

2) Лохвицька філія ПАТ «Полтаваобленерго» при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики (опор) вимагає від ПП «Кремінь-Альянс» сплачувати кошти за технічний нагляд (контроль) на підставі Глави 23 Правил безпечної експлуатації електроустановок, що суперечить Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ), який набрав чинність з 04.06.2017 та має вищу юридичну силу, аніж зазначений нормативно-правовий акт;

3) Лохвицька філія ПАТ «Полтаваобленерго» відхиляє пропозиції ПП «Кремінь Альянс» укласти новий договір про доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики на виконання Закону про доступ та внести зміни до договору від 05.01.2015 № 150 в частині прав та обов’язків сторін, встановлення плати за доступ з урахуванням частини сьомої статті 17 Закону про доступ. Хоча, відповідно до змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації», доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ. А частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ визначено, що на вимогу, зокрема, замовника, чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 Закону про доступ у місячний строк з дня виставлення вимоги;

4) Велико-Кохнівською філією ПАТ «Полтаваобленерго» запропоновано підписати ТОВ «Мега-Інет» додатковий договір про забезпечення сумісної підвіски та контролю за виконанням технічних вимог при монтажі ТКМ та/або ЕМ на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ з ціною 992, 34 грн. з ПДВ за 1 км побудованої мережі; 

5) неправомірність вимоги укладення додаткових договорів з ціною 992, 34 грн. з ПДВ за 1 км побудованої мережі, як передумову продовження дії договорів про тимчасове використання місць на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ для розміщення на них ТКМ на 2018 рік з боку філій ПАТ «Полтаваобленерго».

Тобто, ІнАУ звертала увагу на неправомірні дії Лохвицької, Велико-Кохнівської та Глобинської філій ПАТ «Полтаваобленерго» щодо вимоги до операторів телекомунікацій сплачувати кошти за технічний нагляд (контроль), як такі, що суперечать як умовам укладених сторонами договорів, так і Закону про доступ. А, при відмові в укладенні додаткових договорів та оплаті наданих рахунків, ПАТ «Полтаваобленерго» погрожує демонтувати телекомунікаційні мережі, розміщені з використанням опор обленерго та не продовжує дію тимчасових договорів на 2018 рік. Такі дії можуть призвести до нанесення збитків операторам, провайдерам телекомунікацій, порушення їх законних інтересів та прав, а також призупинення або припинення надання цими операторами телекомунікаційних послуг своїм споживачам.

12 квітня 2018 року до ІнАУ надійшов лист за вих. від 06.04.2018 № 66-02/38 від Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення), в якому повідомлено про відмову в розгляді справи у зв’язку з відсутністю з боку ПАТ «Полтаваобленерго» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Територіальне відділення у своїй відповіді приділило значну увагу описанню матеріалів справи № 01-02-50/46-2016, яка була розглянута в інший часовий період, аніж період взаємовідносин між операторами телекомунікацій та філіями ПАТ «Полтаваобленерго», вказаними у зверненні ІнАУ та яка, до речі, на наш погляд, не має жодного відношення до зазначених взаємовідносин. Крім цього, рішення у справі № 01-02-50/46-2016 територіальним відділенням було прийнято 23.12.2016, про зміну процедури надання послуг (виконання робіт) з розміщення на існуючих опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 кВ ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило листом від 14.12.2016, тобто, ще до прийняття та набрання чинності Закону про доступ.

Здійснивши аналіз інформації, викладеної у листі від 06.04.2018 № 66-02/38, вважаємо, що наше звернення розглянуто територіальним відділенням неповно та необ’єктивно, оскільки:

1) не надано аналізу дій ПАТ «Полтаваобленерго» щодо ймовірних ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції по відношенню до ТОВ «Мега-Інет» ( у листі-відповіді взагалі відсутня інформація, від чого складається враження, що територіальним відділенням відповідне дослідження і не здійснювалось);

2) не надано оцінки вимогам ПАТ «Полтаваобленерго» до операторів телекомунікацій сплачувати кошти за технічний нагляд (контроль), коли умовами укладених договорів обов’язок таких оплат не встановлено, тощо;

Натомість, територіальне відділення вдається до роз’яснення окремих положень Закону про доступ, зокрема, в частині встановлених обов’язків операторів, провайдерів телекомунікацій, що, на нашу думку, вказує на необ’єктивність розгляду звернення. Хоча, у свій час, ІнАУ надано значну кількість зауважень та пропозицій до проекту Закону про доступ, та, наразі, представники ІнАУ приймають активну участь у засіданнях, які організовуються відповідними міністерствами з питань розроблення та впровадження правил та методик на виконання Закону про доступ.

Проте, на сьогодні існують непоодинокі випадки ігнорування положень Закону про доступ окремими власниками (володільцями) інфраструктури об’єктів доступу. Саме з цього приводу ІнАУ направляла звернення від 05.02.2018 № 20 до Антимонопольного комітету України.

Відтак, не зрозуміло, чому територіальне відділення односторонньо зазначає про обов’язки лише операторів, провайдерів телекомунікацій і «звертає увагу», що з набранням чинності Закону про доступ саме «провайдери мають привести відносини з ПАТ «Полтаваобленерго» у площину вказаних правових відносин».

Оскільки оператори телекомунікацій не мають альтернативи розміщення телекомунікаційних мереж, окрім, як з використанням об’єктів енергетичної інфраструктури, то ПАТ «Полтаваобленерго» має ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів електроенергетики в територіальних межах, де розташовані об’єкти електроенергетики, придатні для надання у користування операторам, провайдерам телекомунікацій на договірних засадах.

Враховуючи наведене, просимо звернути увагу на інформацію, викладену у цьому листі та вжити усіх передбачених законодавством про захист економічної конкуренції заходів, спрямованих на об’єктивний та повний розгляд звернення ІнАУ від 05.02.2018 № 20. 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                      О. Федієнко