Лист № 56 від 08.05.2020 КП «Київміськсвітло» щодо договорів про доступ до інфраструктури

Вихідні реквізити
Вих. № 56 від 08.05.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА «КИЇВМІСЬКСВІТЛО»

Директору КП «Київміськсвітло»

КРУЦЕНКУ В.І.

вул. Машинобудівна 40, м. Київ, 03067

 

Копія: Голові Київської міської державної адміністрації,

міському голові

КЛИЧКУ В.В.

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

 

Вих. № 56

від 08.05.2020

 

Щодо договорів з доступу

 

Шановний Володимире Івановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

З кінця березня поточного року до ІнАУ надходять звернення від наших учасників з повідомленнями про те, що КП «Київміськсвітло» направило операторам, провайдерам телекомунікацій листи та додаткові угоди про дострокове розірвання за згодою сторін договорів, предметом яких є розміщення телекомунікаційних мереж на опорах зовнішнього освітлення, а також пропозицію отримати технічні умови для укладення договору про доступ до інфраструктури об’єктів КП «Київміськсвітло».

Свого часу, представники ІнАУ брали активну участь у засіданнях робочих груп, на яких обговорювались та розроблялись основні положення як проекту Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), так і усіх нормативно-правових актів, прийнятих, в подальшому, на його виконання.

Відтак, вважаємо, що дії КП «Київміськсвітло», зокрема, в частині направлення до операторів, провайдерів телекомунікацій пропозицій про розірвання чинних договорів, предметом яких є розміщення телекомунікаційних мереж на опорах зовнішнього освітлення, а також отримання технічних умов з доступу до цих елементів інфраструктури на платній основі, містять ознаки неправомірності та неправильного застосування положень Закону про доступ.

Зокрема, відповідно до частин другої та третьої розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону про доступ:

чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами.

На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

За технічні засоби телекомунікацій, розміщені до дня набрання чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх форм власності, одноразова плата за доступ не справляється.

Таким чином, якщо між сторонами було укладено договір до 04.06.2017, тобто до дати набрання чинності Законом про доступ, предметом яких є розміщення телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг, то, за згодою сторін, такий договір може бути приведено у відповідність із частиною шостою статті 16 Закону про доступ.

На підтвердження зазначеного, хочемо звернути Вашу увагу й на те, що у рішенні господарського суду м. Києва від 14.11.2017 у справі №910/17058/17 за позовом ТДВ «Компанія «Бест» до КП «Київміськсвітло» (див. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70516501) суд зазначає, що «…Приведення чинного договору з доступу до об’єкту доступу у відповідність із ч. 6 ст. 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», по суті, передбачає внесення змін до такого договору відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України (в інших випадках, встановлених законом)».

Тобто, з урахуванням даної позиції суду та у відповідності до частини другої статті 653 ЦК України приведення договору у відповідність до вимог законодавства здійснюється шляхом внесення змін до нього, що оформляється додатковою угодою до такого договору.

Приведення договору у відповідність до вимог законодавства не означає розірвання (тобто, припинення господарських відносин повністю та укладення нового договору з обов’язковим отриманням оператором, провайдером телекомунікацій технічних умов з доступу, погодження проектної документації) такого договору, як це, помилково, розцінює КП «Київміськсвітло». Такі дії вчиняються, з огляду, в т.ч. на судову практику із застосування Закону про доступ у відповідності до вимог статей 651-654 ЦК України.

У разі, якщо між сторонами не укладено договір, тобто, між замовником та власником ніяким чином не було формалізовано господарські відносини з питань користування інфраструктурою для розміщення технічних засобів телекомунікацій, то КП «Київміськсвітло» у відповідності до частини третьої розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону про доступ, має право вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання технічних умов з доступу, але безоплатно.

19 березня 2020 року оприлюднене рішення Київської міської ради від 12 березня 2020 року № 236/8406 «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва», яке прийнято на виконання пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону про доступ.

Враховуючи вищенаведене, усі комунальні підприємства м. Києва, при взаємовідносинах з операторами, провайдерами телекомунікацій з питання розміщення технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг мають керуватись виключно законодавством, що регулює питання господарських взаємовідносин сторін та вказаним рішенням органу місцевого самоврядування.

Враховуючи наведене, звертаємось до Вас із проханням діяти виключно в межах законодавства, що регулює питання розміщення технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг, а також, якнайшвидше:

  • розробити та оприлюднити тарифи на послуги доступу до інфраструктури КП «Київміськсвітло»;
  • розробити проекти додаткових угод та договорів з доступу з урахуванням частини другої розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону про доступ та частини шостої статті 16 цього Закону.

На наш погляд, при розробленні таких проектів договорів з доступу до елементів інфраструктури об’єкта будівництва (опори зовнішнього освітлення) можна використати договір, який є додатком до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 853 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2018-%D0%BF

Додатково звертаємо увагу, що ІнАУ, враховуючи власний досвід участі у засіданнях робочих груп, ще в кінці 2018 року напрацювала рекомендації своїм учасникам по застосуванню Закону про доступ, правил та методики щодо доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, з якими можна ознайомитись на вебсайті за посиланням

https://inau.ua/news/inau-napracyuvala-rekomendaciyi-po-zastosuvannyu-zakonu-pravyl-ta-metodyky-shchodo-dostupu-do

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                      А. Пятніков