Лист № 56 від 04.07.2024 народному депутату України ФЕДІЄНКУ О.П. щодо сприяння вирішенню проблемних питань бронювання військовозобов’язаних працівників сфери електронних комунікацій

Вихідні реквізити
Вих. № 56 від 04.07.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Народний депутат України Федієнко О.П.

Народному депутату України

ФЕДІЄНКУ О.П.

Вих. № 56

від 04.07.2024

 

Шановний Олександре Павловичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам повагу та звертається з наступним.

            З 8 червня 2024 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2024 року № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану» (далі – постанова КМУ № 650). Наразі є кілька проблемних питань, пов’язаних з виконанням цієї постанови та інших питань бронювання військовозобов’язаних працівників галузі, які стосуються діяльності Міністерства цифрової трансформації.

            1. Згідно з пунктом 9 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, який є додатком до постанови КМУ № 650 (далі – Порядок бронювання), не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, до технічних працівників, включених наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств (постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та їх підрядних організацій, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж), що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва, які визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри. 

            Зазначимо, що формулювання цього положення є нечіткими. Зокрема незрозуміло, як визначити, що певні працівники є саме «технічні працівники», які вимоги до цих працівників (посада, стаж роботи, навчання), чи можна включати до наказу працівників інших суб’єктів господарювання, в т.ч. підрядних організацій, яка має бути форма наказу керівника, чи він складається довільно, і що в такому наказі має бути зазначено, в т.ч. з огляду на те, що наказ може містити інформацію про працівників іншого суб’єкта господарювання тощо. На жаль, відповідне роз’яснення від Мінцифри щодо процедури бронювання працівників аварійно-відновлювальних бригад відсутнє, що унеможливлює виконання цієї норми Порядку бронювання.

 

            2. Відповідно до пункту 9 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, який є додатком до постанови КМУ № 650, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та/або реалізує державну політику у відповідній сфері (у випадку галузі електронних комунікацій - Мінцифри), або інші відповідні органи проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подають його до Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони) у строк не більш як п’ять робочих днів з дня отримання списку для погодження. 

            На жаль, маємо інформацію від членів Інтернет Асоціації України про масові випадки порушення з боку Мінцифри строку у не більш як п’ять робочих днів з дня отримання списку і подальшої передачі до Міноборони (або інші відповідні органи). Зазначене матиме наслідком неможливість своєчасно забронювати працівника при наявності всіх підстав для його бронювання.

 

            3. Відповідно до пункту 6 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, які є додатком до постанови КМУ № 650, орган, зазначений у пункті 5 цих Критеріїв та порядку (центральний орган виконавчої влади, інший державний орган, орган державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України за сферою управління чи галуззю національної економіки (у випадку галузі електронних комунікацій - Мінцифри), до якого надійшло звернення підприємства, установи, організації, зобов’язаний у строк не більш як 10 робочих днів з дня отримання розглянути звернення на відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, та за результатами розгляду прийняти рішення.

            На жаль, маємо інформацію від членів Інтернет Асоціації України про масові випадки порушення з боку Мінцифри строку не більш як 10 робочих днів з дня отримання від підприємства звернення на відповідність підприємства Критеріям щодо критичної важливості для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, та прийняття рішення за результатами розгляду. Зазначене матиме наслідком неможливість бронювання всіх працівників підприємства - постачальника послуг електронних комунікацій, що ставить під сумнів можливість виконання цим підприємством функцій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

 

            4. Порушення термінів розгляду заяв також може мати негативний наслідок, коли документи на отримання статусу критичності і щодо бронювання працівників подаються на виконання певних вимог законодавства, зокрема, критеріїв, проте, законодавство може змінитись і суб’єкт господарювання не матиме змоги оперативно відреагувати та змінити такі документи. Відповідно, підприємство не зможе своєчасно забронювати своїх працівників і змушене заново готувати пакет документів.

            Тому необхідною умовою прийняття відповідних рішень має бути відповідність умовам і критеріям на дату подання підприємством заяв на отримання статусу критичності або бронювання співробітників

 

            З огляду на зазначене просимо направити депутатське звернення до Мінцифри з метою отримання інформації:

  1. про процедуру бронювання працівників аварійно-відновлювальних бригад;

  2. про прийняті заходи щодо усунення порушень терміну не більш як 5 робочих днів щодо розгляду від  підприємств заяв на бронювання військовозобов’язаних та подачі списків до Міноборони (або інших відповідних органів);

  3. про прийняті заходи щодо усунення порушень терміну не більш як 10 робочих днів щодо розгляду звернення на відповідність підприємства Критеріям щодо критичної важливості для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, та прийняття рішення за результатами розгляду;

  4. про застосування при розгляді звернень на отримання статусу критичності Критеріїв критичності, які діяли на дату подання цих звернень.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                 Олександр САВЧУК