Лист № 53 від 06.04.2018 Голові СБУ щодо ймовірних загроз інформаційній безпеці у м. Запоріжжя

Вихідні реквізити
Вих. № 53 від 06.04.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
СБУ, Служба безпеки України

ГОЛОВІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГРИЦАКУ В.С.

Вих. № 53

від 06 квітня 2018 р.

 

Щодо ймовірних загроз інформаційній

безпеці у м. Запоріжжя

 

Шановний Василю Сергійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Діями виконавчого комітету Запорізької міської ради та нижче вказаними компаніями управителів будинків створено передумови до поширення у м. Запоріжжя телевізійного контенту, створеного переважно країною-агресором, та не виключає відповідної соціально-політичної пропаганди в регіоні.

Зокрема, до ІнАУ надійшло звернення від групи операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги на території м. Запоріжжя (лист від 18-ти суб’єктів господарювання м. Запоріжжя див. у додатку 1) з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з управителями багатоквартирних будинків та дій Запорізької міської ради при доступі до житлових багатоквартирних будинків та допоміжних приміщень, де розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання, з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

З отриманої інформації відомо, що за результатом проведеного конкурсу, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.09.2017 № 520 ТОВ «Керуюча компанія «Мрія» (код № 40413159), ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» (код № 41279924), КП «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради (код № 22144952) (далі – Управителі будинків) було призначено управителями багатоквартирних будинків у м. Запоріжжя. Зазначене рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради https://zp.gov.ua/uk/documents/item/25623.

Крім цього, 26.08.2016 виконавчим комітетом Запорізької міської ради було прийнято рішення №507, яким внесено зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.08.2010 №384 «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя», див. https://zp.gov.ua/uk/documents/item/16659.

Відповідно до внесених змін до пункту 1 Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, дане Положення поширюється на підприємства, установи та організації комунальної форми власності, які є балансоутримувачами або управителями об`єктів нерухомого майна на території міста Запоріжжя та на суб`єктів господарської діяльності.

На нашу думку, зазначені зміни суперечать чинному законодавству України (аналіз невідповідності зазначених рішень чинному законодавству України див у додатку).

Законом України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2013 № 964-IV зі змінами термін «національна безпека» визначено як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави … своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах, зокрема, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, захисту прав власності, захисту інформації, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій … при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам».

Доктриною інформаційної безпеки України, введеною в дію Рішенням РНБО України від 29.12.2016 та затвердженою Указом Президента України № 47/2017 визначено, що національними інтересами України в інформаційній сфері, зокрема, є такі життєво-важливі інтереси суспільства і держави, як захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди, передусім з боку Російської Федерації; захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу Російської Федерації, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної і релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України; всебічне задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у доступі до достовірної та об’єктивної інформації; розвиток та захист національної інформаційної інфраструктури; ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства під час формування, реалізації державної політики в інформаційній сфері.

Разом з цим, дії Запорізької міської ради та Управителів будинків фактично направлені на спотворення конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг, оскільки, не всі оператори, провайдери телекомунікацій зможуть витримати, в першу чергу, фінансовий тиск.

Відтак, окремі оператори, провайдери телекомунікацій змушені будуть припиняти свою діяльність, натомість, населення буде задовольняти свій попит в отриманні інформації через встановлені супутникові антени, через які, як Вам відомо, надходитиме і окремий заборонений в Україні контент Російської Федерації.

Крім зазначеного, з огляду на ситуацію та адміністративне розташування міста, тобто знаходження неподалік прикордонних територій, виникла ситуація з розміщення телекомунікаційних мереж у м. Запоріжжя може спричинити негативні наслідки, зокрема, залишення абонентів телекомунікаційних мереж без телевізійного сигналу українських провайдерів.

Статтею 1 Закону України «Про Службу безпеки України» встановлено, що Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Службу безпеки до завдань Служби безпеки України входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, зокрема, у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Враховуючи наведене, просимо втрутитись в ситуацію та, в межах повноважень та компетенції, сприяти негайному припиненню неправомірних дій з боку ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», КП «Запоріжремсервіс» та Запорізької міської ради щодо встановлення ними штучних перепон у здійсненні діяльності з надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій у м. Запоріжжя, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян і припинення дій, що містять ознаки протиправних посягань на державну безпеку України, які виражаються у навмисному ігноруванні чинного законодавства України у сфері доступу до інфраструктури телекомунікацій, у створенні перешкод і обмежень для доступу жителів м. Запоріжжя до мережі Інтернет та до вітчизняних телевізійних каналів, які поширюються у мережах провайдерів програмної послуги, та у штучному створенні середовища для масового переходу абонентів вітчизняної програмної послуги у м. Запоріжжі на супутниковий телевізійний контент, передусім створений країною-агресором.

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток 1: Лист № 66 від провайдерів телекомунікаційних послуг м.Запоріжжя 29.03.2018 щодо неправомірних вимог управляючих компаній в проектах договорів з доступу до розміщення телекомунікаційних мереж.

 

Додаток 2: Ааналіз невідповідності чинному законодавству України рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.08.2016 №507, яким внесено зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 31.08.2010 №384 «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя».

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                 О. Федієнко

Прикріплені файли