Лист № 52 від 06.04.2018 бізнес-омбудсмену в Україні щодо скарги на дії виконавчого комітету Запорізької міської ради та управителів будинків

Вихідні реквізити
Вих. № 52 від 06.04.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Рада бізнес-омбудсмена

Бізнес-омбудсмену в Україні

пану Альгірдасу ШЕМЕТІ

вул. Спаська, 30А, БЦ «Поділ Плаза» м. Київ, 04070

 

Вих. № 52

від 06 квітня 2018 р.

 

Скарга на дії виконавчого комітету

Запорізької міської ради та Управителів будинків

Шановний пане Альгірдасе!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

До ІнАУ надійшло звернення від групи операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги на території м. Запоріжжя (лист від 18-ти суб’єктів господарювання м. Запоріжжя див. у додатку) з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з управителями багатоквартирних будинків та дій Запорізької міської ради при доступі до житлових багатоквартирних будинків та допоміжних приміщень, де розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання, з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

З отриманої інформації відомо, що за результатом проведеного конкурсу, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.09.2017 № 520 ТОВ «Керуюча компанія «Мрія» (код № 40413159), ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» (код № 41279924), КП «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради (код № 22144952) (далі – Управителі будинків) було призначено управителями багатоквартирних будинків у м. Запоріжжя. Зазначене рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради https://zp.gov.ua/uk/documents/item/25623.

Як на нашу думку, має місце бездіяльність з боку виконавчого комітету Запорізької міської ради, оскільки, відповідно до частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який набрав чинності з 04.06.2017, органам місцевого самоврядування рекомендовано в 3-місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Проте, 26.08.2016 виконавчим комітетом Запорізької міської ради було прийнято рішення №507, яким внесено зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.08.2010 №384 «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя», див. https://zp.gov.ua/uk/documents/item/16659.

Тобто, визначений органом місцевого самоврядування порядок доступу для розміщення телекомунікаційних мереж у м. Запоріжжя суперечить статті 31 Закону України «Про телекомунікації» та Закону про доступ.

 Відповідно до внесених змін до пункту 1 Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, дане Положення поширюється на підприємства, установи та організації комунальної форми власності, які є балансоутримувачами або управителями об`єктів нерухомого майна на території міста Запоріжжя та на суб`єктів господарської діяльності.

Проте, на нашу думку, зазначені зміни до Положення суперечать статті 143 Конституції України, статті 327 ЦК України, частині п’ятій статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де визначено, що повноваження органів місцевого самоврядування в частині реалізації майнових прав стосується виключно об’єктів права комунальної власності. Відтак, орган місцевого самоврядування не має права розпоряджатись об’єктами приватної власності операторів, провайдерів телекомунікацій, встановлювати вимоги, пов’язані з використанням права приватної власності.

Крім цього, здійснивши аналіз інформації та наданих матеріалів, вважаємо, що, наразі, з боку Управителів будинків та Запорізької міської ради, має місце ігнорування вимог Закону про доступ, а, відтак, можливе порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій та їх абонентів, що полягає в наступному.

1) Управителі будинків, не зважаючи на чинність договорів сервітуту, які раніше укладалися операторами, провайдерами телекомунікацій з підприємствами, як балансоутримувачем, на розміщення телекомунікаційних мереж у багатоквартирних будинках комунальної власності, направили проекти та наполягають на укладенні нових договорів, зміст яких суперечить вимогам Закону про доступ.

Зокрема, ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» пропонує укласти договір про співпрацю щодо забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків якісним та безперешкодним доступом до телекомунікаційних послуг (далі – договір про співпрацю). При цьому, предмет договору пропонується визначити як «взаємодія і співробітництво сторін Договору з питань забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків якісним та безперешкодним доступом до телекомунікаційних послуг», що суперечить основним засадам Закону України «Про телекомунікації».

ТОВ «Керуюча компанія «Мрія» пропонує укласти договір про надання послуг із забезпечення доступу до інфраструктури багатоквартирних будинків (далі – договір про надання послуг).

Відповідно до внесених змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відповідно до Закону про доступ, договір з доступу укладається з метою користування інфраструктурою об’єкта доступу або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа) і отримання таких послуг їх споживачами з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Частиною восьмою статті 16 Закону про доступ передбачено, що у разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ, ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Отже, Законом про доступ не передбачена можливість укладення між власником інфраструктури об’єкта доступу та оператором, провайдером телекомунікацій, ніяких інших договорів, окрім як, договору з доступу, з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

2) Відповідно до статей 5 та 7 Закону про доступ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (Мінрегіонбуд), зокрема, розробляє, а Кабінет Міністрів України затверджує Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

Крім цього, відповідно до статті 7 Закону про доступ, Мінрегіонбуд розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі та Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва.

З наведеного слідує, що Управителі будинків, на сьогодні, не можуть встановлювати інші розміри плати за доступ до інфраструктури будинкової розподільної мережі, окрім, як величин, визначених Законом про доступ.

Частиною сьомою статті 17 Закону про доступ, розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати встановлені у цій статті граничні величини.

Проте, всупереч положень частини сьомої статті 17 Закону про доступ, Управителі будинків пропонують у проектах договорів розміри плати, які будуть визначатись не за механізмами визначення розміру плати за доступ, встановлені цим Законом. Так, у проекті договору про надання послуг запропоновано розмір плати за надання послуг із забезпечення доступу до інфраструктури багатоквартирних будинків розраховувати за формулою, у якій 300,00 грн. з ПДВ – плата за один пристрій (роз’яснення поняття «пристрій» надане у п. 1.2 проекту договору). Крім цього, пунктом 4.4 проекту договору про надання послуг пропонується, якщо у провайдера виникає необхідність у здійсненні додаткового доступу до обладнання, то визначатиметься плата за надання додаткових послуг за кожен випадок відвідування.

3) Умови проектів договорів встановлюють часові обмеження у доступі операторів, провайдерів телекомунікацій до житлових та допоміжних приміщень багатоповерхових будинків. А доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до телекомунікаційного обладнання, розміщеного в будинках та допоміжних приміщеннях у час, який не узгоджено у договорі, за намірами Управителів будинків, повинен оплачуватись додатково.

Проте, відповідно до пункту 8 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 зі змінами (далі – Правила), оператори, провайдери телекомунікацій забезпечують роботу телекомунікаційних мереж та доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень.  

Таким чином, приймаючи запропоновані Управителями будинків умови договорів, оператори, провайдери телекомунікацій, звісно, не зможуть забезпечити виконання приписів законодавства на забезпечення прав споживачів в безперервному отриманні телекомунікаційних послуг.

І, підтвердженням цьому є те, що за дорученням прокуратури області Запорізькою місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 42018081050000038 щодо вчинення працівниками ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», КП «Запоріжремсервіс» самоправних дій, за попередньою кваліфікацією за статтею 356 КК України.

4) Умовами запропонованих договорів передбачається дострокове припинення договору з попередженням провайдера телекомунікацій за 30 днів. Проте, відповідно до статей 35, 39 Закону України «Про телекомунікації» та пункту 55 Правил оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов’язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.

5) Управителі будинків у проектах договорів також пропонують і інші умови, які, у разі підписання, будуть вкрай обтяжливими для операторів, провайдерів телекомунікацій в забезпеченні власних споживачів якісними та повними телекомунікаційними послугами.

Так, у п.п. 2.4.4 проекту договору про співпрацю оператор телекомунікацій зобов’язаний, «якщо об’єкт є закритим, представники оператора повинні звернутися до представника Управителя», проте, механізм звернення та оперативного реагування на таке звернення з боку управителя не передбачено.

У п.п.2.1.6 проекту договору про надання послуг, як права й обов’язки провайдера передбачається «отримувати необхідні дозволи та узгодження на розміщення Обладнання та нести відповідальність за їх відсутність». Проте, цей пункт проекту договору прямо суперечить частині п’ятій статті 31 Закону України «Про телекомунікації», де визначено заборону вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових дозвільних документів для розміщення технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, крім передбачених законодавством.

Таким чином, аналізуючи наведені положення проектів договорів, вважаємо, що має місце повне ігнорування вимог Закону про доступ, Закону України «Про телекомунікації» та Правил з боку Управителів будинків, що своїм наслідком може мати порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій та споживачів телекомунікаційних послуг

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

15 березня 2018 року ІнАУ зверталась до державних органів з відповідними листами, в яких просила втрутитись в ситуацію з метою припинення неправомірних дій по відношенню до операторів, провайдерів телекомунікацій, проте, до сьогодні інформація про результати розгляду до ІнАУ не надходила, і порушення не припинені. Зі змістом  листів можна ознайомитись на веб-сайті ІнАУ http://inau.ua/doclist/out.

Крім цього, дії Запорізької міської ради та Управителів будинків фактично направлені на спотворення конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг, оскільки, не всі оператори, провайдери телекомунікацій, зможуть витримати, в першу чергу, фінансовий тиск.

Відтак, окремі оператори, провайдери телекомунікацій змушені будуть припиняти свою діяльність, натомість, населення буде задовольняти свій попит в отриманні інформації через встановлені супутникові антени, через які, як Вам відомо, надходитиме і окремий заборонений в Україні контент Російської Федерації.

Крім зазначеного, з огляду на ситуацію та адміністративне розташування міста, тобто знаходження неподалік прикордонних територій, виникла ситуація з розміщення телекомунікаційних мереж у м. Запоріжжя може спричинити негативні наслідки, зокрема, залишення абонентів телекомунікаційних мереж без телевізійного сигналу українських провайдерів.

Таким чином, в діях виконавчого комітету Запорізької міської ради та Управителів будинків має місце порушення Закону про доступ, Закону «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актів, які визначають умови та порядок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Керуючись пунктом 4 Положення про Раду бізнес-омбудсмена, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 691, просимо:

розглянути цю скаргу та надати рекомендації Запорізькій міській раді, ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», КП «Запоріжремсервіс» з метою запобігання порушенням законних прав та інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавчих актів, без штучно створених перепон у господарській діяльності.

Про результати розгляду цієї скарги просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Лист № 66 від провайдерів телекомунікаційних послуг м.Запоріжжя 29.03.2018 щодо неправомірних вимог управляючих компаній в проектах договорів з доступу до розміщення телекомунікаційних мереж.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                 О. Федієнко