Лист № 45/1-4 від 04.05.2022 ВРУ, Мінцифри, НКЕК та Держспецзв’язку щодо пропозицій внесення змін до законодавства, направлених на спрощення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій

Вихідні реквізити
Вих. № 45/1-4 від 04.05.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Міністерство цифрової трансформації України
НКЕК, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Віцепрем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку 

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

Вих. № 45/1-4

від 04.05.2022 року

 

Пропозиції щодо внесення змін до законодавства, направлених

на спрощення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій

 

            Інтернет Асоціація України висловлює Вам свою повагу та, цим зверненням, вносимо до Вас ряд пропозицій, направлених на розвиток та відновлення електронних комунікаційних мереж, а також інших, направлених на створення сфери, сприятливої для діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій.

            На сьогодні, як ніколи раніше, законодавство у сфері електронних комунікацій, зокрема, з питань, що регулюють доступ до інфраструктури, потребує змін. Тому, надаємо ряд пропозицій, які просимо розглянути та якнайшвидше вирішити.

            1. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації просимо ініціювати створення робочої групи із залученням фахових представників заінтересованих органів влади, зокрема, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства інфраструктури України, а також профільних асоціацій у сфері електронних комунікацій, інших осіб з метою якнайшвидшого напрацювання та внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

            На наше глибоке переконання, задля ефективного розгортання електронних комунікаційних мереж вже давно назріло питання щодо оновлення положень цього Закону в цілому. Крім того, унормування прав та обов’язків сторін з питань доступу до інфраструктури набуде актуальності після завершення війни, оскільки, на окремих територіях країни відбувається активне відновлення зв’язку, та, із зрозумілих причин, звісно, вимоги існуючого законодавства з доступу, не можуть бути виконані.

            Серед питань для обговорення, в обов’язковому порядку просимо включити такі:

            - зміни до Закону про доступ задля розширення положеннями, які регулюватимуть порядок внесення змін до договорів з доступу, коли операторами, провайдерами телекомунікацій, на територіях, де велись активні бойові дії, здійснювалось відновлення мереж;

            - внесення змін до статті 11 Закону про доступ, де передбачити, що Правила надання доступу повинні містити, зокрема, форму Типового договору з доступу;

            - напрацювання змін до статті 17 Закону про доступ, яка регулює розміри плати за доступ, а також встановлення пільгових розмірів плати для операторів, провайдерів телекомунікацій, які надавали послуги на територіях країни, де велись активні бойові дії та, у мирний час, будуть надаватись на прикордонних територіях з російською федерацією;

            - врегулювання питань з ОСББ та обленерго щодо розгортання електронних комунікаційних мереж.

 

            2. У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану (№ 7227 від 29.03.2022). Як зазначено у пояснювальній записці до цього проекту Закону, ключовим його завданням є забезпечення сталого функціонування електронної комунікаційної мережі держави та недопущення втручання ворожих сил у її функціонування через невиконання окремими постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень НЦУ та рішень органів державної влади, доведених відповідними розпорядженнями НЦУ до постачальників (суб’єктів господарської діяльності) шляхом позбавлення таких постачальників можливості здійснювати діяльність у сфері електронних комунікацій відповідним рішенням регуляторного органу.

            Разом з цим, на законодавчому рівні, до сьогодні, не визначено повноваження самого НЦУ, перелік його прав та обов’язків, порядок винесення та направлення його розпоряджень, взаємовідносини з постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, органами влади, НКЕК тощо.

            У частині четвертій статті 32 Закону України «Про електронні комунікації» зазначено, що в умовах надзвичайного та воєнного стану НЦУ виконує оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами у межах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України. НЦУ взаємодіє з центрами управління постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, у тому числі іноземних.

            Постачальники ЕКМ та/або послуг зобов’язані надавати інформацію про електронні комунікаційні мережі, які вони експлуатують, їх стан в обсязі та порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України. Взаємодія постачальників ЕКМ та/або послуг з НЦУ здійснюється на договірних засадах у порядку та відповідно до умов типового договору, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

            Проте, нормативно-правова база взаємодії НЦУ з постачальниками ЕКМ та/або послуг, а саме, порядок подання звітності та форма типового договору, не затверджені. Процедура організації та здійснення оперативно-технічного управління (ОТУ) телекомунікаційними мережами в умовах воєнного стану затверджена постановою КМУ від 29.06.2004 № 812, затвердженою на виконання Закону України «Про телекомунікації».

            Хоча, НЦУ уповноважене виключно на здійснення функцій з оперативно-технічного управління ЕКМ, проте, на сьогодні, НЦУ, як на наше переконання, вдається до видання розпоряджень чи інших документів поза межами саме оперативно-технічного управління ЕКМ.

            З огляду на наведене, необхідно розробити нормативно-правові акти (чи зміни до існуючих) щодо забезпечення діяльності НЦУ у відповідності до статті 32 Закону України «Про електронні комунікації».

            Виконання зазначеного буде запорукою недопущення зловживанням своїми повноваженнями органами влади на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та сприятиме захисту операторів, провайдерів телекомунікацій від неправомірних дій окремих посадових осіб.

 

            3. Ініціювання доповнення методик визначення плати за доступ положеннями, які встановлюватимуть для операторів, провайдерів телекомунікацій пільгові розміри плати за доступ на територіях, де велись/ведуться активні бойові дії.

            Міненерго України було прийнято наказ від 24.03.2022 № 137 «Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики», згідно з якими розділ IV Методики доповнено пунктом 13 та визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 60 днів після його припинення або скасування розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики з використанням несучої спроможності будівель, споруд і однієї опори становить 1 копійку на місяць.

            Проте, на превеликий жаль, окремі обленерго не виконують ці положення, мотивуючи тим, що розмір плати за доступ визначається договором, а вони не мають наміру переглядати договірні умови.

            Тому, пропонуємо доповнити методики, а саме:

            - Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва;

            - Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

            - Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту;

            - Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, таким положенням:

            «На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 60 днів після його припинення або скасування, на територіях, де ведуться чи-то велись активні бойові дії, розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів доступу становить 1 копійку на місяць. Зміна розміру плати за доступ не вимагає внесення сторонами відповідних змін до договору з доступу і застосовується з дати затвердження  Верховною Радою України відповідного Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.».

 

            4. Ініціювання внесення змін до правил надання доступу положеннями, згідно з якими для операторів, провайдерів телекомунікацій не будуть нараховуватись штрафи та пені у разі порушення ними умов договорів на територіях, де велись/ведуться активні бойові дії.

            До правил надання доступу, а саме:

            Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;

            Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;

            Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;

            Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

            Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі,

а також до

            Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, внести такі зміни:

            «На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 60 днів після його припинення або скасування, на територіях, де ведуться чи-то велись активні бойові дії, до замовника не застосовуються штрафи, пені, інші штрафні санкції за укладеним договором.»

            «У разі, якщо для відновлення електронних комунікаційних послуг, де велись активні бойові дії, замовником прокладено електронні комунікаційні мережі без дотримання цих Правил, замовник зобов’язаний впродовж 14 (чотирнадцяти) днів після припинення або скасування правового режиму воєнного стану звернутись до власника та повідомити про це, одночасно надавши відповідні відомості для внесення змін у договір.

            Власник зобов’язаний впродовж 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання таких відомостей, розглянути отримані дані та направити до замовника проект змін до договору (за необхідності, - проект нового договору).»

            Зазначені зміни сприятимуть операторам, провайдерам у здійсненні господарської діяльності та:

            - позбавлять зайвої бюрократичної тяганини по доведенню настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);

            - сприятимуть швидкому узаконенню електронних комунікаційних мереж, які прокладались, відновлювались «нашвидкуруч» задля забезпечення країни надійним зв’язком.

            Такі зміни будуть надійним запобіжником від можливих дій власників (володільців) інфраструктури, коли електронні комунікаційні мережі у виняткових обставинах (ведення бойових дій) прокладено без їх згоди.

 

            5. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією встановлення для операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги на територіях, де велись чи ведуться активні бойові дії, на цей період, вирішити питання пільгових тарифів на електричну енергію для надання електронних комунікаційних послуг.

 

            Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                            Олександр Савчук