Лист № 39 від 24.03.2020 Мінекономіки щодо пропозицій до проекту Закону України «Про авторське право і суміжні права»

Вихідні реквізити
Вих. № 39 від 24.03.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Т.в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та

сільського господарства України

КУХТІ П.А.

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Вих. № 39

від 24.03.2020

 

Зауваження та пропозиції

до законопроекту

 

Шановний Павле Андрійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

10 березня 2020 року на вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://mе.gov.ua/ оприлюднено проект Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – проект Закону) з метою громадського обговорення. Як зазначено в Аналізі регуляторного впливу метою прийняття проекту Закону є, зокрема, скасування системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, а також розв’язання ряду проблем у сфері захисту авторського права і суміжних прав.

ІнАУ, здійснивши аналіз положень проекту Закону, надає зауваження та пропозиції, які просимо врахувати.

1. В першу чергу звертаємо увагу, що наразі у Верховній Раді України зареєстровані проект Закону про електронні комунікації № 3014 від 05.02.2020, положення якого визначатимуть правову основу діяльності у сфері електронних комунікацій, та проект Закону про медіа № 2693 від 27.12.2019, положення якого спрямовані на регулювання правовідносин у сфері медіа.

Відтак, частина положень, яка викладена у проекті Закону та направлена на врегулювання відносин з використанням електронних комунікацій,  повинна узгоджуватись із положеннями названих законопроектів.

Враховуючи вищенаведене, з метою створення узгодженої нормативно-правової бази, пропонуємо визначення термінів, а також інші положення 3-х законопроектів привести до єдиного їх розуміння.

2. У проекті Закону запропоноване визначення терміну «піратська (контрафактна) копія твору, фонограми, відеограми —копія твору, фонограми чи відеограми,  відтворена, оприлюднена і (або) розповсюджувана з порушенням авторського права і (або) суміжних прав».

Пропонуємо, це визначення, в кінці речення, доповнити виразом «що доведено в установленому порядку».

Вважаємо, що таке уточнення уникатиме суб’єктивності у застосуванні цього терміну.

3. У проекті Закону запропоноване визначення терміну «провайдер послуг обміну контентом – власник вебсайту, основною або однією з основних цілей якого є надання послуг зі зберігання та надання публіці доступу до великої кількості об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, розміщених на вебсайті його користувачами, які зазначений власник вебсайту упорядковує і популяризує для одержання прибутку».

Пропонуємо визначення цього терміну виключити із тексту проекту Закону, оскільки, по-перше, формулювання запропонованого терміну є нечітким та незрозумілим. По-друге, фактично розробниками проекту Закону запропоновано створення нового суб’єкта «провайдер послуг обміну контентом», який, за складом своїх функцій не підпадає ані під регулювання, запропоновані у проекті Закону про електронні комунікації, ані у проекті Закону про медіа. Вказаний термін, тим більше, не узгоджується із положеннями чинних нормативно-правових актів у сферах телекомунікацій та телебачення.

Крім того, розробником проекту Закону запропоновано нову послугу «зі зберігання та надання публіці доступу до великої кількості об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, розміщених на вебсайті його користувачами, які зазначений власник вебсайту упорядковує і популяризує для одержання прибутку». Тому, із запропонованої редакції, взагалі не зрозуміло, що таке «велика кількість об’єктів», що таке «упорядковує і популяризує», тощо.

Зазначені зміни тим більше не узгоджуються із положеннями чинних законів «Про телекомунікації», які визначають діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та «Про телебачення і радіомовлення», положення якого регулюють діяльність провайдерів програмної послуги.

За цих підстав, необхідно доопрацювати і положення статті 60 проекту Закону.

4. У статті 55 проекту Закону пропонується порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, визнати, зокрема, Інтернет-піратство, тобто незаконне використання об’єктів авторського права і суміжних прав із застосуванням мережі Інтернет (пункт 4), а також  управління вебсайтом, що призначений для онлайн-обміну, який шляхом індексації метаданих твору або об’єкта суміжних прав та наданням пошукової системи, дозволяє користувачам цього вебсайту знаходити та поширювати твір  або об’єкт суміжних прав в межах однорангової мережі без дотримання майнових прав суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав (пункт 13).

По-перше, запропонований термін не містить чітких та зрозумілих, з точки зору національного юридичного права, виразів, що в подальшому може призвести до неточного та неоднозначного застосування цього терміну.

По-друге, за звичайних умов, на наш погляд, складно встановити ознаки, запропоновані розробниками проекту Закону у пункті 13, що, в свою чергу, може призводити до хибності його застосування, вчинення неправомірних дій відносно власників вебсайтів.

Відтак, зазначене положення потребує або суттєвого доопрацювання або виключення із тексту проекту Закону.

 

Враховуючи наведене, текст проекту Закону потребує доопрацювання.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                            А. Пятніков