Лист № 38/1-2 від 15.03.2018 АМКУ щодо ймовірних ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях управителів багатоквартирних будинків у м. Запоріжжя

Вихідні реквізити
Вих. № 38/1-2 від 15.03.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
АМКУ, Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035

 

Запорізьке обласне територіальне відділення

Антимонопольного комітету України

проспект Соборний, 164,

м. Запоріжжя, 69107

Вих. № 38/1-2

від 15 березня 2018 р.

 

Щодо ймовірних ознак порушення законодавства

про захист економічної конкуренції в діях

управителів багатоквартирних будинків

у м. Запоріжжя

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД» (м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ 25490442), яке є Дійним членом Асоціації, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з управителями багатоквартирних будинків м. Запоріжжя, а саме, ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя», КП «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради (далі – Управителі будинків) при доступі до житлових багатоквартирних будинків та допоміжних приміщень, де розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання, з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

За інформацією ТОВ «Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД», за результатом проведеного конкурсу, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.09.2017 № 520 вказаних суб’єктів господарювання було призначено управителями багатоквартирних будинків у м. Запоріжжя.

ІнАУ, здійснивши аналіз інформації та матеріалів, наданих ТОВ «Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД», вважає, що, наразі, з боку Управителів будинків, має місце ігнорування вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), а, відтак, можливе порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій та їх абонентів, що полягає в наступному.

1) Управителі будинків, навіть, не зважаючи на чинність договорів сервітуту, які укладалися операторами, провайдерами телекомунікацій з комунальним підприємством, як балансоутримувачем, на розміщення телекомунікаційних мереж у багатоквартирних будинках комунальної власності, направили проекти та наполягають на укладенні нових договорів, зміст яких суперечить вимогам Закону про доступ.

Зокрема, ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» пропонує укласти договір про співпрацю щодо забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків якісним та безперешкодним доступом до телекомунікаційних послуг (далі – договір про співпрацю). При цьому, предмет договору пропонується визначити як «взаємодія і співробітництво сторін Договору з питань забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків якісним та безперешкодним доступом до телекомунікаційних послуг», що суперечить основним засадам Закону України «Про телекомунікації».

ТОВ «Керуюча компанія «Мрія» пропонує укласти договір про надання послуг із забезпечення доступу до інфраструктури багатоквартирних будинків (далі – договір про надання послуг).

Закон про доступ, який набрав чинності з 04.06.2017 та визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів будівництва, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до внесених змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації», доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відповідно до Закону про доступ, договір з доступу укладається з метою користування інфраструктурою об’єкта доступу або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа) і отримання таких послуг їх споживачами з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ, ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Отже, Законом про доступ не передбачена можливість укладення між власником інфраструктури об’єкта доступу та оператором, провайдером телекомунікацій, ніяких інших договорів, окрім як, договору з доступу, з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам.

2) Відповідно до статей 5 та 7 Закону про доступ, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (Мінрегіонбуд), зокрема, розробляє, а Кабінет Міністрів України затверджує Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

Крім цього, відповідно до статті 7 Закону про доступ Мінрегіонбуд розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі та Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва.

З наведеного слідує, що Управителі будинків, на сьогодні, не можуть встановлювати інші розміри плати за доступ до інфраструктури будинкової розподільної мережі, окрім, як величин, визначених Законом про доступ.

Частиною сьомою статті 17 Закону про доступ, розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) - 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище.

Проте, всупереч положень частини сьомої статті 17 Закону про доступ, Управителі будинків пропонують у проектах договорів розміри плати, які будуть визначатись не за механізмами визначення розміру плати за доступ, встановлені цим Законом. Так, у проекті договору про надання послуг запропоновано розмір плати за надання послуг із забезпечення доступу до інфраструктури багатоквартирних будинків розраховувати за формулою, у якій 300,00 грн. з ПДВ – плата за один пристрій (роз’яснення поняття «пристрій» надане у п. 1.2  проекту договору). Крім цього, пунктом 4.4 проекту договору про надання послуг пропонується, якщо у провайдера виникає необхідність у здійсненні додаткового доступу до обладнання, то визначатиметься плата за надання додаткових послуг за кожен випадок відвідування.

У проекті договору про співпрацю розмір щомісячної плати взагалі не визначено.

3) Умови, які містяться у проектах договорів, запропонованих Управителями будинків, встановлюють часові обмеження у доступі операторів, провайдерів телекомунікацій до житлових та допоміжних приміщень багатоповерхових будинків. А доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до телекомунікаційного обладнання, розміщеного в будинках та допоміжних приміщеннях у час, який не узгоджено у договорі, за намірами Управителів будинків, повинен оплачуватись додатково (див. п.п. 2.1.1 проекту договору про співпрацю та п. 3.4, 4.4 проекту договору про надання послуг).

Проте, відповідно до пункту 8 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 зі змінами (далі – Правила), оператори, провайдери телекомунікацій забезпечують роботу телекомунікаційних мереж та доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень. А відповідно до статті 40 Закону України «Про телекомунікації» оператор, провайдер телекомунікацій несе майнову відповідальність перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг.

Таким чином, приймаючи запропоновані Управителями будинків умови договорів, оператори, провайдери телекомунікацій, звісно, не зможуть забезпечити виконання приписів законодавства на забезпечення прав споживачів в безперервному отриманні телекомунікаційних послуг.

4) Умовами запропонованих договорів (див. п.5.6 проекту договору про надання послуг, п. 2.1.5 проекту договору про надання послуг) передбачається дострокове припинення договору з попередженням провайдера телекомунікацій за 30 днів. Проте, відповідно до статей 35, 39 Закону України «Про телекомунікації» та пункту 55 Правил оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов’язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.

5) Управителі будинків у проектах договорів також пропонують і інші умови, які, у разі підписання, будуть вкрай обтяжливими для операторів, провайдерів телекомунікацій в забезпеченні власних споживачів якісними та повними телекомунікаційними послугами.

Так, у п.п.2.3.11 проекту договору про співпрацю товариству пропонується прийняти зобов’язання, яке не відноситься до предмету даного договору, а саме, «у випадках крадіжок, механічних або технічних пошкоджень телекомунікаційних мереж або приведення їх в непридатність, забезпечити оперативну заміну за власний рахунок». У п.п. 2.4.4 проекту договору про співпрацю оператор телекомунікацій зобов’язаний, «якщо об’єкт є закритим, представники оператора повинні звернутися до представника Управителя», проте, механізм звернення та оперативного реагування на таке звернення з боку управителя не передбачено.

У п.п.2.1.6 проекту договору про надання послуг, як права й обов’язки провайдера передбачається «отримувати необхідні дозволи та узгодження на розміщення Обладнання та нести відповідальність за їх відсутність». Проте, цей пункт проекту договору прямо суперечить частині п’ятій статті 31 Закону України «Про телекомунікації», де визначено заборону вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових дозвільних документів для розміщення технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, крім передбачених законодавством.

6) Підпунктом 5 частини першої статті 4 Закону про доступ визначено, що забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється, зокрема, за принципом, забезпечення надання доступу на строк не менше строку надання телекомунікаційних послуг споживачам.

Проте, всупереч цьому законодавчому припису, умовами договорів пропонується строк дії договору визначити в один рік з можливістю пролонгації.

Таким чином, з аналізу наведених положень проектів договорів, вважаємо, що має місце повне ігнорування вимог Закону про доступ, Закону України «Про телекомунікації» та Правил з боку Управителів будинків, що своїм наслідком може мати порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій та споживачів телекомунікаційних послуг.

Разом з цим, враховуючи, що ТОВ «Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД» не має альтернативи надавати телекомунікаційні послуги в межах розташування телекомунікаційних мереж інакше, як з використанням інфраструктури багатоквартирних будинків та допоміжних приміщень, в діях ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» та ТОВ «Керуюча компанія «Мрія» вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - зловживання монопольним (домінуючим) становищем у вигляді встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

А частиною третьою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» встановлено, що Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють, зокрема, з громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Враховуючи наведене, у відповідності до пунктів 11, 14 статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», просимо втрутитись в ситуацію та, в межах повноважень та компетенції, сприяти негайному припиненню неправомірних дій з боку ТОВ «Керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» та ТОВ «Керуюча компанія «Мрія» та встановленню штучних перепон у здійсненні діяльності з надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій у м. Запоріжжя, зокрема, шляхом проведення комплексного дослідження ринку послуг доступу до інфраструктури багатоповерхових будинків м. Запоріжжя, надання обов’язкових для розгляду рекомендацій, направлених на припинення Управителями будинків дій, які полягають у вимогах укладати договори, умови яких суперечать Закону про доступ та законодавству у сфері телекомунікацій.

Наперед вдячні за належне реагування на дане звернення та співпрацю у напрямку створення ефективного конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері телекомунікацій.

Додатки:

  1. Копія звернення ТОВ «Багатопрофільна фірма «ЕКСПРЕС, ЛТД» до ІнАУ (лист від 13.03.2018 № 1303/1);
  2. Копії проектів договору про співпрацю щодо забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків якісним та безперешкодним доступом до телекомунікаційних послуг та договору про надання послуг із забезпечення доступу до інфраструктури багатоквартирних будинків.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                        О. Федієнко