Лист № 36 від 07.03.2018 Голові ДРСУ щодо проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури ККЕ»

Вихідні реквізити
Вих. № 36 від 07.03.2018
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

Копія: Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Вих. № 36

від 07 березня 2018 р.

 

Щодо погодження проекту рішення НКРЗІ

«Про затвердження Методики визначення

плати за доступ до елементів інфраструктури

кабельної каналізації електрозв’язку»

 

Шановна Ксеніє Михайлівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 190 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

 На офіційній веб-сторінці Державної регуляторної служби України (далі – ДРС України) http://www.drs.gov.ua/analysis_projects/page/10/ розміщено лист від 23.02.2018 № 2147/0/20-18, підготовлений за результатом розгляду проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку» (далі – Рішення НКРЗІ), а також документів, які надані НКРЗІ до цього проекту листом від 24.01.2018 № 01-531/123. За результатом проведеної експертизи, ДРС України дійшла висновку про невідповідність проекту Рішення НКРЗІ принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

У зв’язку з цим, вважаємо за потрібне звернути Вашу увагу на наступне.

Верховною Радою України  07 лютого 2017 року було прийнято, а з 04 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

 Відповідно до пункту 6 Розділу VI Прикінцевих та Перехідних положень Закону про доступ, Кабінет Міністрів України з дня опублікування цього Закону зобов’язаний був прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Проте, зазначена вимога Закону про доступ не виконана. До сьогодні Кабінетом Міністрів України не прийнято правила надання доступу до інфраструктури об’єктів доступу та методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу. А окремими органами державної влади, наприклад, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, проекти методик визначення плати не розроблені взагалі.

Проект Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку розроблявся НКРЗІ за активної участі представників профільних асоціацій, об’єднань та учасників ринку телекомунікацій. Як на наш погляд, у проекті цього документу розробником були враховані зауваження та пропозиції, надані у ході громадського обговорення. Якнайшвидше прийняття цього документу є нагальною потребою задля врегулювання проблемних питань, які виникають між власниками (володільцями), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, та замовниками доступу інфраструктури об’єкта ККЕ, зокрема, в частині визначення та встановлення розмірів плати.

Хочемо також звернути Вашу увагу на те, що в пункті 5 статті 17 Закону про доступ визначено узагальнений перелік відносин та вимог, які повинні встановлюватись у Методиці визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, тобто, без врахування специфіки доступу до певних об’єктів, зокрема, інфраструктури ККЕ. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку не може врегульовувати відносини, пов’язані з визначенням плати за транзит кабельних ліній. Відтак, у проекті Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку вірно зазначається, що «послуга транзиту кабельних ліній в інфраструктурі кабельної каналізації електрозв’язку не надається у зв’язку з тим, що в інфраструктурі кабельної каналізації електрозв’язку не розташовані будинкові розподільні мережі».

Враховуючи наведене, звертаємось до Вас з проханням підтримати позицію учасників ринку телекомунікацій, зокрема, ІнАУ, та, в межах законодавчо встановлених повноважень та компетенції, вжити заходів щодо якнайшвидшого погодження проекту Рішення НКРЗІ.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                    О. Федієнко